Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần 5 Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần 5 Mùa Phục Sinh (Ngày 13/05/2020)

Ga 15,1-8 – THẦY LÀ CÂY, ANH EM LÀ CÀNH

Bạn thân mến,

Dụ ngôn cây nho mà Chúa Giê-su nói đến trong bài Tin mừng hôm nay là khởi đầu nội dung thứ hai của bài diễn từ sau bữa tiệc ly của Chúa. Qua hình ảnh cây nho, Chúa Giê-su đã đề cập đến một chân lý: “Cành cây không thể tồn tại, phát triển và sinh hoa trái nếu không gắn liền với thân cây.” (Ga 15,4) Ngài dùng động từ “ở lại trong Thầy” đến sáu lần trong bài Tin mừng như lời mời gọi tha thiết, khẩn trương và liên tục bởi vì Ngài biết rằng đời các môn đệ chỉ có giá trị, hữu ích khi ở lại trong Ngài.

“Hãy ở lại trong Thầy.” Động từ ‘ở lại’ được dùng ở đây không mang tính thụ động, không được hiểu như ở trong hộp kín, để ẩn náu, che thân, nhưng là ở trong một năng lực lớn mạnh, đón nhận sự sống để sinh nhiều hoa trái và ngày càng sinh nhiều hoa trái hơn.

“Hãy ở lại trong Thầy.” Hóa ra Con Thiên Chúa cũng tha thiết xin người ta yêu mình; dường như Ngài cũng muốn có được nhu cầu căn bản như mọi người chúng ta là “yêu và được yêu”.

“Hãy ở lại trong Thầy. Nếu như cành nho không có quyền để chọn ‘ở lại’ hay ‘không ở lại’ đối với thân nho thì các tông đồ lại khác, các ông có đầy đủ tự do để ‘ở lại’ với Ngài và cũng có thể nói lời chia tay.

‘Yêu’ và ‘ở lại’ với Chúa thì có lợi cho người môn đệ hơn, như ta đã nói hôm trước là ‘lời’ chứ ‘không lỗ’ (xem suy niệm thứ hai tuần 5 Phục sinh). Điều này càng được chứng tỏ rõ hơn trong bài Tin mừng hôm nay: “Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.” (Ga 15,7). Còn chần chờ gì nữa, bạn và tôi, chúng ta hãy yêu và ở lại với Ngài thôi!

Lạy Chúa Giêsu, trong nhịp sống quay cuồng hôm nay, xin cho con biết luôn gắn kết với Chúa qua Kinh thánh, Kinh nguyện và các Bí tích. Amen.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI