THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA!

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm tuần 19 thường niên (Ngày 13.08.2020)

Mt 18,21 – 19,1 – THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA!

Hải Đăng, sdb.

Bạn thân mến,

“Tha thứ cho người khác” là chủ đề được Đức Giê-su đề cập rất nhiều trong lời dạy của Ngài. Cụ thể như khi Ngài dạy kinh Lạy Cha (Mt 6,14-15) hay cuối đoạn Tin mừng hôm nay: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18,35); hoặc trước khi được Chúa đón nhận lễ vật thì người dâng phải lo tha thứ, làm hòa với người anh em đã (x. Mt 5,23-24). Thánh Phao-lô cũng tha thiết mời gọi: “Anh em hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em, người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.” (Cl 3,13).

Chúa Giê-su không chỉ dạy người ta về sự tha thứ, nhưng hơn thế Ngài đã thể hiện rất tuyệt vời điều này trong đời sống của Ngài: Chúa đã tha thứ cho Ma-ri-a Ma-đa-lê-na (x. Lc 8,1-3), Gia-kêu (Lc 19,1-10), phụ nữ ngoại tình (Ga 8,1-11), Phê-rô (Ga 21,1-19), Phao-lô (Cv 22,1-21), người trộm lành (Lc 23,43)… Đặc biệt và mạnh mẽ nhất khi Ngài chịu treo trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34).

Trên con đường hoàn thiện bản thân, tha thứ cho người anh em xúc phạm đến mình phải là quyết định lớn mà mỗi môn đệ của Chúa Giê-su luôn thực hiện. Tất cả chúng ta đều là kẻ có tội được thương xót tha thứ, cho nên chúng ta đo lòng thương xót của mình đối với kẻ có nợ chúng ta là tự phụ.

Lúc này tôi còn thù ghét, giận hờn với ai không? Tôi có cảm nhận rằng mỗi lần tôi tha thứ cho người khác thì tâm hồn tôi được bình an?

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

THỨ 6 SAU CN XXIV TN
THỨ NĂM
THỨ TƯ SAU CN XXIV TN
MẸ SẦU BI
LECTIO DIVINA LỄ MẸ SẦU BI