Thứ 2, ngày 01/6 – Ga 19, 25-27

Thứ 2, ngày 01/6 – Ga 19, 25-27

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, đó là niềm vui của những người con khi được Mẹ Maria yêu thương, đồng hành và nâng đỡ trong hành trình tiến bước về quê Trời. Niềm vui mừng lễ của tình Mẹ dành cho con cái trong sự yêu thương và chở che.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó Hội Thánh lại cho Mẹ. Bởi Ngài biết tình yêu mà Mẹ đã dành cho Ngài, một tình yêu âm thầm nhưng mạnh mẽ, luôn bên cạnh Ngài trong hành trình sứ vụ rao giảng Tin Mừng mà Ngài đã thực hiện. Nay Ngài muốn tình yêu đó của Mẹ tiếp tục dành cho Giáo Hội, dành cho những người môn đệ của Ngài.

Mẹ đã lãnh nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu, Con của Mẹ để trở thành Mẹ Giáo Hội. Chính vì thế, Giáo Hội luôn có Mẹ cùng đồng hành trong mỗi phút giây. Mẹ đã hiện diện với Giáo Hội ngay từ thửa ban đầu, và Mẹ vẫn luôn hiện diện trong mọi biến cố, mọi phút giây của Giáo Hội. Những người con cái của Giáo Hội luôn tin tưởng và đặt trọn niềm con thảo vào tình yêu Mẹ dành cho mình. Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội cũng chính là mừng lễ về tình mầu tử thiêng liêng và cao quý của Mẹ trong đời sống đức tin của các Kitô hữu. Ước gì mỗi người con trong Giáo Hội luôn sống đức tin cách mạnh mẽ và kiên vững vì vẫn luôn có Mẹ ở bên.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội ! Mẹ đã luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ mỗi người chúng con trong hành trình tiến về quê Trời. Xin cho chúng con luôn biết sống tín thác và tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng con như Mẹ, và cũng xin Mẹ luôn cầu thay nguyện giúp cho chúng con trong những biến cố của cuộc đời, để chúng con luôn xác tín và kiên vững trong đức tin của chúng con. Amen.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Đức Mẹ

LỄ MẸ MÂN CÔI
LỄ MẸ MÂN CÔI
MẸ SẦU BI
LECTIO DIVINA LỄ MẸ SẦU BI
Lễ Mẹ Lên Trời