Thứ 5, Tuần IV Mùa Chay

Thứ 5, Tuần IV Mùa Chay – Gioan 5, 31-47

Có một sự thách đố cho chúng ta qua lời Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đó là: “Anh em không tin vào Cha của Tôi – Đấng đã sai Tôi”; và “tình yêu mến Thiên Chúa không có ở trong lòng anh em”; rồi thêm nữa, “anh em đã không chấp nhận Tôi và từ chối đến với tôi để có sự sống”. 

Cầu nguyện là để được biến đổi tâm hồn; là làm cho chúng ta hiểu hơn Thiên Chúa là ai. Điều quan trọng không phải là nói với Chúa những lời trống rỗng như dân ngoại. Chúng ta cần nói với Chúa sự thật, nói về những vấn đề cụ thể trong gia đình, về con cái, tương quan xóm làng, công việc… xin Chúa thương giúp.

Từng lời của Tin Mừng hôm nay phải thật sự khiến chúng ta giật mình và tự xét mình: 

Có thật sự rằng tôi tin vào Thiên Chúa không? Tôi có sống trong tình yêu của Chúa không? Tôi có xin Chúa cho tôi sự sống tròn đầy trong Người không?

Ước gì những ngày còn lại trong Mùa Chay thánh này, tôi biết chạy đến xin với Chúa cho con được ở lại trong Ngài, và xin hãy làm cho con luôn được sống kết hiệp với Chúa để con hiểu rõ về mầu nhiệm Thập Giá, mầu nhiệm Tình Yêu Cứu Chuộc mà chỉ mình Chúa đã làm cho chúng con. Amen.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa