Thứ 5, Tuần IV Mùa Chay

Thứ 5, Tuần IV Mùa Chay – Gioan 5, 31-47

Có một sự thách đố cho chúng ta qua lời
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đó là: “Anh em không tin vào
Cha của Tôi – Đấng đã sai Tôi”; và “tình yêu mến Thiên Chúa không có
ở trong lòng anh em”; rồi thêm nữa, “anh em đã không chấp nhận
Tôi và từ chối đến với tôi để có sự sống”. 

Cầu nguyện là để được biến đổi tâm hồn;
là làm cho chúng ta hiểu hơn Thiên Chúa là ai. Điều quan trọng không phải là
nói với Chúa những lời trống rỗng như dân ngoại. Chúng ta cần nói với Chúa sự
thật, nói về những vấn đề cụ thể trong gia đình, về con cái, tương quan xóm
làng, công việc… xin Chúa thương giúp.

Từng lời của Tin Mừng hôm nay phải thật
sự khiến chúng ta giật mình và tự xét mình: 

Có thật sự rằng tôi tin vào Thiên Chúa
không? Tôi có sống trong tình yêu của Chúa không? Tôi có xin Chúa cho tôi
sự sống tròn đầy trong Người không?

Ước gì những ngày còn lại trong Mùa Chay
thánh này, tôi biết chạy đến xin với Chúa cho con được ở lại trong Ngài,
và xin hãy làm cho con luôn được sống kết hiệp với Chúa để con hiểu rõ về mầu
nhiệm Thập Giá, mầu nhiệm Tình Yêu Cứu Chuộc mà chỉ mình Chúa đã làm cho chúng
con. Amen.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI