Thứ 6, Tuần IV Mùa Chay

Thứ 6, Tuần IV Mùa Chay – Gioan 7,1-2,10,25-30

Đức Giêsu Kitô như đại diện cho những
người công chính và khôn ngoan qua đoạn Tin Mừng hôm nay. Đường lối Người
hoàn toàn khác biệt, Người rao truyền sự hiểu biết về Thiên Chúa. Trong suốt
quãng đời rao giảng Tin Mừng, một số người đã nhận ra Ngài là Đấng Kitô, mặc dù
các nhà cầm quyền chỉ muốn tìm giết Ngài, chỉ vì Ngài là Đấng Khôn ngoan đến từ
Thiên Chúa và là Đấng có thể sẽ làm họ bị thiệt hại trong các quyền bính
riêng của họ.

Những người này đã đứng lên chống lại
Chúa Giêsu với ước muốn có thể khám phá ra sự hiền lành tột bậc, cùng
với sự kiên nhẫn của Ngài.

Lòng hiềm thù của họ đã làm cho mắt của
họ trở nên đui mù bởi vì: ‘họ không biết được điều giấu kín của Thiên Chúa’.

Chúa Giêsu – Đấng thấu suốt mọi sự, Ngài
nhìn sự thật một cách khác  biệt: “các ông không biết Người nhưng tôi
biết Người bởi vì tôi từ Người mà đến”. 

Chúng ta hãy cầu xin ân sủng của Chúa
giúp chúng ta nhận biết Thánh Thần của Người nơi tất cả những ai chúng ta gặp
gỡ. Ở đó chúng ta cũng sẽ học biết được mầu nhiệm của Thiên Chúa được giấu
ẩn trong mỗi anh chị em của chúng ta. 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI