Thứ 7, tuần 18 TN, năm chẵn

Thứ 7, tuần 18 TN, năm chẵn

VÌ YẾU LÒNG TIN, Kb 1,12-2,4; Mt 17,14-20

Các môn đệ hôm nay không trừ được quỷ ám. Chúa Giêsu đã quở trách lòng tin yếu kém của các ông vì nếu các ông có lòng tin thì chẳng có gì các ông không làm được. Đức tin là sức mạnh.

Với người Kitô hữu, quả thật không dễ để có được đức tin vững mạnh. Đức tin của chúng ta nhiều lúc cũng bị lung lay, cũng lắm nghi ngờ. Trong bài đọc I, ngôn sứ Khabacúc cũng có cảm giác như vậy khi thấy kẻ bất lương thì được phần béo tốt, sung sướng; người tốt lành thì bị áp bức, thua thiệt. Thực tế đúng là vậy. Học sinh quay cóp bài khi thì dễ được điểm cao hơn đứa thật thà làm bài bằng kiến thức của mình. Kẻ xấu buôn gian bán lận thì giàu có, trong khi ấy người Kitô hữu thì không được phép gian dối nên chỉ được lời ít ỏi. Sự thua thiệt có thể khiến chúng ta kém tin vào Chúa.

Tuy nhiên, câu đáp ca hôm nay khẳng định: “Thiên Chúa không bao giờ bỏ rời kẻ tìm kiếm ngài”. Đây cũng là xác tín của ngôn sứ Khabacúc rằng người công chính sống được nhờ trung tín còn kẻ bất lương sẽ ngã gục. Ai trung tín, trung thành, kiên vững trong đức tin là có sức mạnh vì có đức tin là có Chúa. Chúa Giêsu đảm bảo: “nếu các con có lòng tin thì chẳng có gì các con không làm được”, hoặc ít là niềm tin chỉ bé bằng hạt cải thôi thì cũng có thể dời được núi non. Tất cả những người đau yếu, bệnh tật, quỷ ám đều được Chúa chữa vì họ có lòng tin. Trái lại, các tông đồ thất bại trong việc trừ quỷ vì họ yếu lòng tin.

Đức Maria là mẫu gương đức tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng đã luôn vững tin vào Chúa Cha mặc cho bao oan trái, bất công và đau khổ. Thật vậy, Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi kẻ tin có chăng họ không nhận ra ngài vì đức tin yếu kém.

Lay Chúa, xin ban cho chúng con ơn trung kiên và vững tin tuyệt đối vào ngài, vì có ngài chúng con sẽ làm được mọi sự.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

THỨ 6 SAU CN XXIV TN
THỨ NĂM
THỨ TƯ SAU CN XXIV TN
MẸ SẦU BI
LECTIO DIVINA LỄ MẸ SẦU BI