THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG

THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG

Bài Ðọc I: Is 40, 1-11

“Thiên Chúa an ủi dân Người”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi.

Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh quang Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa, vì Ngài đã phán. Có tiếng bảo: “Hãy hô lên!”, và tôi nói: “Tôi sẽ hô lên điều gì?” Mọi xác phàm như cỏ dại; mọi vinh quang của nó đều như hoa ngoài đồng. Cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, vì hơi Chúa đã thổi trên chúng. Vì chưng, dân là cỏ dại: Cỏ dại đã khô, hoa đã tàn, mà lời Chúa chúng ta tồn tại đến muôn đời.

Hỡi ngươi là kẻ đem tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Giêrusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ! Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giuđa rằng: Ðây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực, và cánh tay Người sẽ thống trị. Người mang theo những phần thưởng chiến thắng, và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên Người như một mục tử. Người ẵm những chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 95, 1-2. 3 và 10ac. 11-12. 13

Ðáp: Thiên Chúa chúng ta sẽ đến trong uy quyền (Is 40, 9-10).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người. – Ðáp.

2) Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. Hãy công bố giữa chư dân rằng: Thiên Chúa ngự trị, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. – Ðáp.

3) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan. Biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên; đồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui. – Ðáp.

4) Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở, trước nhan Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư dân cách chân thành. – Ðáp.

Alleluia: Lc 3, 4. 6

Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 18, 12-14

“Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.

Ðó là lời Chúa.

Lectio Divina (Mt 18, 12-14)

“Cha chúng con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi.”

2) Kinh khai mạc

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Chúa đang ở gần bên chúng con Trong Đức Giêsu Kitô, Con Một Chúa. Khi chúng con đi lạc hướng, Chúa đi tìm chúng con cho đến khi tìm thấy chúng con. Xin Chúa hãy đưa chúng con trở về bên Chúa, Xin cho chúng con thấy đường đi đến Chúa Và đến với nhau Nhờ Người là đường của chúng con, Đức Giêsu Kitô, Con của Chúa và là Chúa của chúng con, Đấng hằng sống với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.

2)  Tin Mừng : Mátthêu 18, 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Chúng con nghĩ sao?  Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao?  

Nếu người đó tìm được, thì quả thật Thầy bảo chúng con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc.  Cũng vậy, Cha chúng con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi.” 

3)  Suy Ngắm

–  Một dụ ngôn không phải là một giáo lý để được tiếp nhận một cách thụ động hay là chỉ để giữ lại trong trí nhớ, mà nó là một lời mời gọi tham gia vào việc khám phá ra chân lý.  Đức Giêsu bắt đầu bằng câu hỏi:  “Chúng con nghĩ sao?”  Một dụ ngôn là một câu hỏi với một câu trả lời không được xác định.  Câu trả lời còn tùy thuộc vào phản ứng và sự tham gia của người nghe.  Vì thế, chúng ta hãy tìm kiếm câu trả lời cho bài dụ ngôn chiên lạc này.

  Chúa Giêsu kể một câu chuyện rất ngắn và trong một cách rất đơn giản:  một người chăn chiên có một trăm con chiên, mà lạc mất một con, người đó đã bỏ chín mươi chín con trên núi và đi tìm con chiên lạc.  Và Chúa Giêsu hỏi:  “Các con nghĩ sao?”  Có nghĩa là:  “Các con có sẽ làm như thế không?”  Câu trả lời của các mục tử và của những người khác đang lắng nghe Chúa Giêsu kể câu chuyện này sẽ là gì?  Liệu họ có sẽ cũng làm như thế không?  Câu trả lời của tôi cho câu hỏi của Chúa Giêsu là gì?  Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.

  Nếu bạn có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì bạn sẽ làm gì?  Chúng ta không nên quên rằng núi non là nơi rất khó lên xuống, với những vách núi đá, nơi mà những thú dữ trú ngụ và bọn trộm cướp ẩn náu.  Và bạn không thể quên rằng bạn đã chỉ lạc mất có một con chiên, và vì thế, bạn vẫn còn có chín mươi chín con!  Bạn chỉ mất mát rất ít.  Liệu bạn có sẽ bỏ rơi chín mươi chín con chiên kia trên núi không?  Một người với một chút suy nghĩ bình thường có sẽ hành động như người mục tử trong câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu không?  Hãy suy nghĩ cho kỹ!

–  Những người chăn chiên đang lắng nghe trong câu chuyện của Chúa Giêsu, có lẽ đã suy nghĩ và nhận xét:  “Chỉ có kẻ chăn chiên thiếu chín chắn mới hành động như thế!”  Cách chắc chắn, họ sẽ hỏi lại Chúa Giêsu:  “Thưa Ngài Giêsu, xin thứ lỗi cho chúng tôi, nhưng kẻ chăn chiên nào mà Ngài đang nói tới thế?  Kẻ nào mà đi làm những chuyện như thế thì thật là đồ ngốc!

  Chúa Giêsu đáp lời:  “Vị Mục Tử này là Thiên Chúa, Chúa Cha của chúng ta, và con chiên lạc là các con!”  Nói cách khác, người đi làm việc này là Thiên Chúa, được thúc đẩy bởi tình yêu cao cả dành cho những kẻ bé mọn, cho những người nghèo khó, những kẻ bị khinh chê!  Chỉ có tình yêu tuyệt vời mới có khả năng làm được những việc đến độ ngông cuồng như vậy.  Tình yêu mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta vượt hẳn mọi sự thận trọng và lý lẽ khôn ngoan của loài người.  Tình yêu của Thiên Chúa liên lụy đến những việc ngốc nghếch.  Tạ ơn Chúa!  Nếu không có những việc ngông cuồng như thế này, thì chúng ta sẽ bị hư mất!

4) Hiến Luật Salêdiêng

HL 26. Thanh thiếu niên: những người chúng ta được sai tới

Chúa đã chỉ cho Don Bosco các thanh thiếu niên, đặc biệt những em nghèo khổ hơn cả, như những người đầu tiên và chính yếu mà sứ mệnh Ngài phải hướng tới.

Được kêu gọi tới cùng một sứ mệnh, chúng ta nhận thức được mức quan trọng tột bực của nó: các thanh thiếu niên đang trải qua lứa tuổi phải thực hiện những chọn lựa nền tảng của cuộc đời có ảnh hưởng tới tương lai của xã hội và Hội Thánh.

Cùng với Don Bosco, chúng ta tái khẳng định sự ưu tiên dành cho “giới trẻ nghèo khổ, bị bỏ rơi, sống trong nguy hiểm”, là thành phần cần được yêu mến và rao giảng Tin Mừng hơn; đặc biệt chúng ta làm việc tại những nơi nghèo khổ trầm trọng hơn cả.

5) Câu hỏi cá nhân 

  Bạn hãy đặt mình trong trường hợp con chiên bé nhỏ bị lạc và làm sinh động đức tin và niềm cậy trông của bạn.  Bạn là con chiên đó!   

–  Bạn hãy đặt mình vào vị trí của người chăn chiên và minh xác xem tình yêu thương của bạn dành cho những kẻ bé mọn có thật hay không.    

6) Kinh kết

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, Hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh! Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ. (Tv 96) 

Các bài viết Lectio Divina trên website Dòng Cát Minh. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện.

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Suy niệm

 Dụ ngôn người chăn chiên tất bật để đi tìm cho bằng được con chiên lạc thật là quen thuộc đối với nhiều người Kitô hữu. Dụ ngôn ấy đã giúp cho chúng ta cảm nhận được sâu đậm về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là như thế nào. Thế nhưng không phải ai ai cũng dễ dàng để cảm nghiệm được Chúa đã yêu con người như thế để rồi có thể trở về với Người. Và thật sự nếu mỗi người chúng ta không nhận ra được bản thân mình chính là con chiên đang “đi lạc” thì cũng thật khó để có thể nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa và sống cho xứng đáng với tình yêu của Người.

Đọc xong đoạn Tin Mừng này, tôi thú thật một điều rằng chẳng thà tôi làm một con chiên lạc để được Chúa yêu còn hơn là làm một trong chín mươi chín con chiên không đi lạc. Câu nói mà Chúa Giêsu đã làm cho tôi phải suy nghĩ thật nhiều “Người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc”. Tại sao Chúa lại nói một điều bất công như thế được? Chúa không yêu chín mưới chín con chiên ngoan ngoãn, hiền lành, thánh thiện đang ở lại với Chúa sao? Con chiên đó cũng đã phản bội, ham thích những quyến rũ bên ngoài để bỏ chủ, bỏ đàn cơ mà? Nó có tốt lành gì chứ? Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này và càng lúc tôi lại càng cảm thấy mình cũng đang rơi vào trạng thái “bị lạc” và thậm chí con “lạc xa” hơn so với con chiên kia nữa.

Tôi đang đặt cái tôi của mình để xét đoán xem con chiên ấy có đang để được Chúa thương hay không? Tôi đang nhìn nhận vấn đề dưới đầu óc có thể tinh tế, sắc bén nhưng thật đáng tiếc là tôi đã thiếu đi những giọt mật của tình yêu bao dung, nhân hậu như người chủ chiên đã tất bật để tìm cho bằng được con chiên yêu quý của mình. Đáng lý ra tôi là chiên ở nhà với chủ, đang được ở gần chủ để được hấp thụ lấy tinh thần yêu thương của chủ mình thì ngược lại tôi lại ở xa chủ, xa với tinh thần yêu thương, cảm thông như chủ mình, xa với bản tính nhân hậu, trìu mến của chủ; đó không phải là tôi đang đi lạc đó sao?

Đó chỉ là một trong muôn ngàn tình huống đã xảy ra trong cuộc sống của tôi và của bạn. Nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang là một con chiên ngoan, đạo đức, tốt lành; tôi không phải là con chiên đã đi lạc, đã làm cho ông chủ phải mất công đi kiếm. Sự thật không phải như thế, con người của chúng ta đã chịu ảnh hưởng của tội nguyên tổ, đã mang những nhưng gánh nặng của tội lỗi và tất cả chúng ta đã đi lạc với tình yêu của Thiên Chúa. Ta không thể nào chối cãi được điều mà thánh Phaolô đã quả quyết “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, mà sự ác tôi không muốn thì tôi lại làm” (Rm 7,19). Quả thật là chúng ta cũng chỉ là những thân phận tội lỗi, bất toàn mà tôi. Đã nhiều lúc chúng ta đi lạc nhưng chúng ta không biết. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã đi tìm từng người chúng ta, Ngài đã gọi tên từng người trong chúng ta, và Ngài cũng chờ đợi tiếng đáp trả của chúng ta mà quay về với Người.

Một thái độ cần thiết và có ý nghĩa mà mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi trong mùa vọng này đó chính là phải biết cúi đầu để nhận mình là một người tội lỗi, một con chiên đang đi lạc và nài xin đến tình yêu của Thiên Chúa. Để rồi ta có thể canh tân đời sống của mình mà trở nên giống với Chủ của mình hơn và rồi ta có thể hưởng hạnh phúc với Người, đó là hạnh phúc của triều đình Thiên Quốc sẽ vui mừng khi một con chiên lạc biết ăn năn sám hối và quay trở về.

Chắc chắn Chúa Giêsu cũng đang dong duỗi từng ngày trên con đường trền thế này để tìm cho được từng người trong chúng ta bởi vì chúng ta đều là những con chiên thất lạc của Người. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Người nếu chúng ta không khiêm nhường để nhận ra thân phận tội lỗi nơi bản thân chúng ta. Ước gì tôi và bạn có thể là một con chiên lạc được Chúa yêu hơn là con chiên “ngoan ngoãn” nhưng lại xa rời vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

Đaminh Lê Hoàng Trường Sơn SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa