THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Gn 3, 1-10

“Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”.

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: “Người, vật, bò, chiên, không được nếm, không được ăn uống gì hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ý thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?” Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 7-8

Ðáp: Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? (c. 3)

Xướng: 1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu! Dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. – Ðáp.

2) Nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. – Ðáp.

3) Israel đang mong đợi Chúa: bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giầu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác. – Ðáp.

Alleluia: Tv 144, 14cd

Alleluia, alleluia! – Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 10, 38-42

“Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”.

Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Cầu nguyện có muôn vẻ muôn cách, nhưng tựu trung vẫn là tâm tình của con người cầu nguyện mới là quan trọng nhất.

Nhìn vào Tin Mừng Luca, chúng ta bắt gặp ngài trình bày cầu nguyện với nhiều cách thức khác nhau, và tâm tình cầu nguyện của mỗi người cũng rất khác nhau:

Một hôm có một phụ nữ tội lỗi nghe biết Chúa Giêsu đang dùng bữa tại nhà của một người biệt phái. Nàng tìm đến đó, quỳ dưới chân Chúa và khóc đến nỗi nước mắt làm ướt chân Ngài. Tư thế bên chân Chúa trong trường hợp này là quỳ và tâm tình là sám hối.

Lần khác Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong cùi, trong số đó có một người đã trở lại sấp mình dưới chân Chúa để bày tỏ lòng biết ơn. Tư thế ở bên chân Chúa trong trường hợp này là sấp mình và tâm tình là tạ ơn.

Khi con gái ông Giairô trưởng hội đường, bị bệnh nặng. Ông chạy đến sấp mình dưới chân Chúa để van xin Ngài đến cứu vớt con gái ông. Tư thế trong trường hợp này cũng là sấp mình và tâm tình lại là tạ ơn.

Có một người bị quỷ ám ở Ghêsara, sau khi được Chúa cứu, anh ngồi bên chân Chúa và sau đó xin đi theo Ngài. Tư thế là ngồi và tâm tình là muốn đi theo Chúa.

Đoạn Tin Mừng hôm nay kể chuyện Maria ngồi bên chân Chúa Giêsu để lắng nghe lời Ngài. Tư thế của cô là ngồi và tâm tình lại là lắng nghe. Chúa Giêsu đã phán: “Mácta, Mácta ơi! Con lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”. Phần tốt nhất là ở bên chân Chúa, lắng nghe Chúa nói và cầu nguyện với Ngài.

Hằng ngày chúng ta làm nhiều việc, ở nhiều nơi và với nhiều tâm trạng khác nhau. Đoạn Tin Mừng này và những đoạn Tin Mừng tương tự nhắc chúng ta có một nơi tốt, đó là ở bên chân Chúa.

Dù ở tư thế: có thể ngồi, có thể quỳ, có thể sấp mình sâu thẳm…., và với tâm tình: có thể van xin, có thể tạ ơn, có thể sám hối, có thể bày tỏ thiện chí muốn theo Chúa, có thể trầm lắng đón nghe lời Ngài. Tất cả những điều đó là điều Chúa rất ưa thích và cũng rất ích lợi cho chúng ta.

Dù cuộc sống có phải bon chen với cơm áo gạo tiền, chúng ta đừng quên Lời Chúa, hãy tìm dịp để cầu nguyện, có thế chúng ta mới xứng đáng là những môn đệ đích thật của Chúa Kitô.

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày