THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

THỨ  BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 1, 16-25

“Dẫu loài người biết Thiên Chúa, họ không tôn vinh Người cho xứng với Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi không hổ thẹn đạo Phúc Âm: vì đó là sức mạnh của Thiên Chúa để cứu độ mọi kẻ có lòng tin, trước là người Do-thái, sau là người Hy-lạp. Vì trong đó, đức công chính của Thiên Chúa được tỏ ra bởi đức tin, nhằm vào đức tin, như có lời chép rằng: “Người công chính sống bởi đức tin”.

Quả thực, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa từ trời cao hiện ra trừng phạt những người vô đạo, bất công, cầm giữ chân lý của Thiên Chúa trong đường tà: vì chưng hễ sự gì có thể biết được về Thiên Chúa, thì đã được biểu lộ trong họ rồi, bởi Thiên Chúa đã tỏ bày cho họ. Từ khi sáng tạo thế gian, qua những loài thụ tạo, họ đã có thể nhìn nhận, hiểu biết những sự không trông thấy được của Thiên Chúa, nhất là quyền năng đời đời và thiên tính của Người, nên họ không thể chữa mình được. Vì dẫu họ biết Thiên Chúa, họ không tôn vinh, không cảm tạ Người cho xứng với Thiên Chúa, song họ đã lầm lạc trong những hư tưởng của họ, và tâm trạng ngu muội của họ đã ra mù tối. Họ tự khoe là khôn ngoan, nhưng họ đã hoá ra điên dại. Họ đã hoán đổi vinh quang của Thiên Chúa bất hủ ra giống như hình ảnh của loài người hay chết và của loài chim, loài thú bốn chân và rắn rết. Vì thế, Thiên Chúa để mặc cho họ buông theo lòng dục vọng tìm sự dâm ô, thậm chí làm ô nhục đến chính bản thân họ. Họ là những người đã hoán đổi sự chân thật của Thiên Chúa ra sự dối trá, đã thờ tự và phụng sự loài thọ tạo thay vì Ðấng Tạo Hoá, Người đáng chúc tụng muôn đời. Amen!

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 18, 2-3. 4-5

Ðáp: Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa (c. 2a).

Xướng: 1) Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thanh không kể ra sự nghiệp tay Người. Ngày này nhắc nhủ cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia. – Ðáp.

2) Ðây không phải lời cũng không phải tiếng, mà âm thanh chúng không thể lọt tai. Nhưng tiếng chúng đã vang cùng trái đất, và lời chúng truyền ra khắp cõi địa cầu. – Ðáp.

Alleluia: Ga 6, 64b và 69b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 11, 37-41

“Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.

Ðó là lời Chúa.

Lectio Divina

“Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”

1) Kinh khai mạc

Lạy Chúa, là Đấng trợ giúp và hướng dẫn chúng con, xin làm cho Tình Yêu của Chúa trở nên nền tảng của đời sống chúng con. Xin cho tình yêu của chúng con đối với Chúa được biểu lộ trong việc sẵn sàng làm điều tốt cho người khác. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa, đến muôn đời.  Amen.

2) Bài Tin Mừng : Lc 11, 37-41

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.

3) Suy ngắm

* Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục thuật lại tương quan căng thẳng giữa Chúa Giêsu và giáo quyền vào thời của Ngài. Nhưng bất chấp sự căng thẳng đó, cũng có một sự thân thiện nào đó giữa Chúa Giêsu và người Pharisêu. Được mời dùng bữa ở nhà họ, Chúa Giêsu chấp nhận lời mời. Ngài không mất sự tự do của Ngài trước mặt họ, và người Pharisêu cũng không mất tự do của họ trước mặt Ngài.

* Lc 11, 37-38 : Người Pharisêu thán phục sự tự do của Chúa Giêsu. “Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa”. Chúa Giêsu chấp nhận lời mời dùng bữa tại nhà người Pharisêu, nhưng Ngài không thay đổi cách hành động của Ngài, Ngài ngồi vào bàn và không rửa tay. Người Pharisêu cũng không thay đổi thái độc của họ trước mặt Chúa Giêsu, vì họ biểu lộ sự thán phục của họ về việc Chúa Giêsu không rửa tay. Lúc bấy giờ, việc rửa tay trước khi ăn là một bổn phận tôn giáo, được áp đặt cho dân chúng, nhân danh sự trong sạh, được Luật Chúa truyền dạy. Người Pharisêu ngạc nhiên về sự kiện Chúa Giêsu không tuân giữ quy định tôn giáo này. Nhưng bất chấp sự khác biệt hoàn toàn của họ, người Phariêsu và Chúa Giêsu có một điểm chung : đối với họ, đời sống là nghiêm túc. Cách hành động của người Pharisêu là : hằng ngày họ dành tám giờ để học và suy gẫm Luật Chúa, tám giờ khác để làm việc, nhờ đó có thể sống với gia đình, và tám giờ khác để nghỉ ngơi. Chứng từ về đời sống nghiêm túc này cống hiến cho vai trò lãnh đạo dân chúng. Có thể vì thế, cho dù có sự khác biệt lớn nào, Chúa Giêsu và người Pharisêu, cả hai hiểu và phê bình nhau, không đánh mất cơ hội đối thoại.

* Lc 11, 39-41 : Câu trả lời của Chúa Giêsu. “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”. Người Pharisêu giữ luật theo nghĩa đen. Họ chỉ nhìn vào mặt chữ và chính vì thế, họ không có thể nhận ra tinh thần của luật, mục tiêu mà việc tuân giữ luật muốn đạt tới trong đời sống của con người. Ví dụ, trong luật có viết rằng: “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình” (Lv 19, 18). Và họ cắt nghĩa: “Chúng ta phải yêu người lân cận, phải, nhưng chỉ yêu người lân cận, không phải người khác!” Và từ đó phát sinh cuộc tranh luận về vấn đề: “Ai làn người lân cận của tôi?” (Lc 10, 29). Thánh Phaolô Tông đồ viết trong Thư thứ hai gửi Cộng đoàn Tín hữu Côrinhtô : “Chữ giết chết, thần khí ban sự sống” (2 Cr 3, 6). Trong Bài giảng trên Núi, Chúa Giêsu chỉ trích những người tuân giữ mặt chữ của luật, nhưng lỗi phạm thần khí (Mt 5, 20). Để trung thành với điều Thiên Chúa yêu cầu chúng ta, tuân giữ chữ của luật thì không đủ. Tương tự như vậy, rửa bên ngoài chén dĩa và bỏ cái bên trong hoàn toàn dơ bẩn: trộm cướp và bất công, v.v. Không giết người, không trộm cướp, không phạm tội ngoại tình, không thề, thì chưa đủ. Chỉ tuân giữ đầy đủ Luật Chúa, của Đấng vượt qua chữ, đi vào gốc rễ và kéo ra từ bên trong những ham muốn như trộm cướp và bất công”, có thể dẫn đến giết người, trộm cướp, ngoại tình. Chỉ trong thực hành tình yêu mới đạt được sự trọn hảo của Luật” (xem Mt 5, 21-48)

4) Hiến Luật Salêdiêng

HL 90. Cộng thể trong sự hoán cải liên tục

Lời Chúa mời gọi chúng ta hoán cải liên tục.

Ý thức về sự yếu đuối của mình chúng ta đáp lại bằng sự tỉnh thức và lòng thống hối chân thành, bằng việc sửa bảo huynh đệ và tha thứ lẫn nhau, bằng việc bình thản chấp nhận thập giá hằng ngày.

Bí tích Hòa Giải hoàn tất nỗ lực thống hối của mỗi người và của toàn cộng thể.

Được chuẩn bị bằng việc xét mình hằng ngày và được lãnh nhận thường xuyên theo các chỉ dẫn của Giáo Hội, bí tích này ban cho ta niềm vui vì được Cha tha thứ, tái lập sự hiệp thông huynh đệ và thanh luyện những ý hướng tông đồ.

5) Câu hỏi cá nhân

* Ngày nay Giáo hội chúng ta có đáng lãnh nhận sự kết án Chúa Giêsu đã nói với những Ký lục và Pharisêu không? Tôi có đáng bị như vậy không?

* Để tôn trọng đời sống nghiêm túc của những người nghĩ khác với chúng ta, ngày nay chúng ta phải cổ võ việc đối thoại rất quan trọng và khó khăn. Tôi thực hành việc đối thoại thế nào trong gia đình, trong công việc và trong cộng đoàn?

6) Kinh kết

Lạy CHÚA, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,      và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài. Con sẽ đối đáp với người lăng nhục, vì con tin cậy ở lời Ngài. (Tv 119, 41-42)

 

Các bài viết Lectio Divina trên website Dòng Cát Minh. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện.

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

Suy niệm:

Việc rửa tay trước khi ăn là một việc làm đúng mà ai cũng biết, từ trẻ nhỏ cho đến người lớn. Thế mà hôm nay Chúa Giêsu lại lên án hành động này với những người Pharisiêu.

Với việc rửa tay trước khi ăn của người Do Thái thời đó, những người Pharisiêu chỉ biết làm và làm, họ làm vì luật, vì một thói quen với những hình thức bên ngoài mà không hiểu được ý nghĩa sâu xa bên trong của việc họ làm. Vì vậy Chúa Giêsu đã lên án họ một cách mạnh mẽ: “bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”. Qua việc làm này, Chúa Giêsu đã dạy cho họ một bài học quan trọng: “hãy bố thí thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các người”. Để làm được điều này, họ cần có một tình yêu, sự thương xót và lòng bác ái. Tình yêu thật sự đến từ chính bên trong của con người, một tình yêu phát xuất từ sự trong sạch bên trong của tâm hồn chứ không phải một tình yêu mang dáng dấp của thương hại. Tình yêu này được thể hiện rõ qua chính cuộc sống của Đức Giêsu, chạnh lòng thương trước nỗi khổ đau của con người.

Lời dạy của Đức Giêsu với những người Pharisiêu cũng là lời cảnh tỉnh cho con người ngày nay. Bên ngoài người ta có thể rất đạo mạo, lịch sự, cao trọng, chức quyền nhưng bên trong lại chứa đầy tham lam “đầy những chuyện gian tà, cướp bóc” hay người ta tô điểm thêm bên ngoài của mình với những việc làm bác ái hay bố thí nhưng bên trong lại đầy những mưu mô, ham hố danh vọng, tiền tài. Vì vậy Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở về bên trong với con người thật của mình, để ở đó chúng ta gặp được Đức Giêsu, để Ngài biến đổi chúng ta để từ đó ta hành động với một tấm lòng trong sạch, một tình yêu được kín múc từ chính Đức Giêsu.

Lạy Chúa, đọc Lời Chúa hôm nay, con nhìn lại mình, còn quá xa vời với lời dạy của Ngài. Tâm hồn con còn chứa đầy sự tham lam, ham hố danh vọng, tiền tài… vì vậy mà con làm cốt chỉ để lấy tiếng khen của người khác, hay trong cuộc sống con còn thiếu bác ái với anh chị em trong tư tưởng, lời nói cũng như hành động. Xin Chúa tha thứ và thanh tẩy tâm hồn con. Xin cho con được sáng suốt, đừng tìm cách chải chuốt bên ngoài, nhưng biết trang điểm bên trong tâm hồn với một tình yêu của chính Ngài.

 Giuse Đặng Hữu Phúc SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày