THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG

THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG

Bài Ðọc I: Xp 3, 1-2. 9-13

“Chúa hứa ban ơn cứu độ cho những người nghèo khó”.

Trích sách tiên tri Xôphônia.

Chúa phán: Khốn cho thành phản nghịch và ô uế, cho thành làm sự hung bạo. Nó không nghe lời, không chịu sửa dạy, không tin tưởng vào Thiên Chúa, không đến gần Chúa mình.

Bấy giờ Ta sẽ cho dân Ta môi miệng thanh sạch để mọi người kêu cầu danh Chúa và nhất tâm phụng sự Người. Từ phía bên kia các sông xứ Ethiôpi, con cái những kẻ tha hương kêu cầu Ta, đem lễ vật đến dâng cho Ta.

Ngày đó, ngươi sẽ không còn phải xấu hổ vì các lỗi lầm của ngươi đã phạm đến Ta. Vì Ta sẽ cất xa khỏi ngươi những kẻ chiến thắng kiêu căng và từ đây, ngươi sẽ mãi mãi được vinh quang trên núi thánh Ta. Ta sẽ để lại giữa ngươi một dân tộc nghèo khó và thiếu thốn và họ sẽ tin tưởng vào danh Chúa. Những người Israel còn sót lại sẽ không làm điều gian ác, không nói dối, người ta không thấy chúng nói lời phỉnh gạt. Chúng sẽ như đàn chiên ăn cỏ và nghỉ ngơi, và sẽ không ai làm phiền chúng.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 và 23

Ðáp: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc; miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Ngài. Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện. Bạn nghèo hãy nghe và hãy vui mừng. – Ðáp.

2) Hãy nhìn về Chúa, để các bạn sẽ vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Ngài đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. – Ðáp.

3) Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Ngài cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. – Ðáp.

4) Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương tan nát. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Ngài, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Ngài, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi. – Ðáp.

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Này đây Chúa đến để cứu dân Người; hạnh phúc thay những ai sẵn sàng đón rước Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 21, 28-32

“Gioan đến và những kẻ tội lỗi tin ngài”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

Ðó là lời Chúa.

 Suy niệm:

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu kể về dụ ngôn hai người con trước lời mời gọi làm vườn nho của cha. Người thứ nhất đã trả lời: “Con không đi”, thế nhưng sau đó nghĩ lại và đi. Ngược lại người con thứ hai thì trả lời cách mau mắn rằng: “Con sẽ đi”, nhưng sau đó lại không đi. Sau dụ ngôn Chúa hỏi ý kiến những người Do Thái đang nghe rằng theo họ ai đã làm theo ý người cha. Họ đã trả lời cách mau mắn mà không cần suy nghĩ gì nhiều với đáp án là người con thứ nhất. Thế rồi bất ngờ Chúa so sánh họ với nhân vật trong dụ ngôn. Ngài nói: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin”. Đây thật là một lời nhắc nhở thẳng thắn khiến những người nghe phải suy xét lại chính mình. Dù vậy việc sửa đổi đối với những người Do Thái tự cho mình là đạo đức thánh thiện dường như quá khó khăn. Bởi vì lòng họ đã chai đá và họ không thể nào lột bỏ lớp vỏ đạo đức bên ngoài để hạ mình sám hối như một tội nhân. Chính vì thế Chúa Giêsu đã phải thất vọng về họ mà kết luận: “Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin.”

Những ý tưởng Bài Tin Mừng hôm nay thật hợp với tâm tình mùa vọng bởi vì nó mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình để sửa đổi tâm hồn đón Chúa. Chúng ta có thể thấy rằng những người Do Thái trong Tin Mừng thật dễ dàng biết đâu là hành động đúng, đâu là hành động sai của người khác. Tuy nhiên, cũng cùng một nội dung nhưng rơi vào hoàn cảnh của chính họ thì họ lại chẳng thể chọn một thái độ đúng cho mình. Mỗi chúng ta cũng vậy, ta thật dễ dàng đánh giá hành động của người khác là đúng hay sai thế nhưng khi chính ta gặp phải hoàn cảnh tương tự, ta lại cũng dễ dàng hành động theo lối mà ta cho là sai lầm nếu là trường hợp của người khác. Tại sao lại có sự vô lý như thế trong phán đoán của ta? Thưa đơn giản vì một đàng là hoàn cảnh của người khác còn một đàng là hoàn cảnh của chính ta. Một đàng ta xét đoán người khác còn một đàng ta phải chọn lựa. Khi xét đoán người khác ta luôn muốn họ phải hành động theo chân lý thế nhưng khi ta phải chọn lựa thì đó lại là chuyện khác. Ta phải dấn thân theo lựa chọn ta cho là đúng. Chân lý luôn đòi buộc ta phải khép mình vào cửa hẹp, phải cắt bỏ những sai lầm để đổi mới. Điều đó thật chẳng dễ chút nào.

Ta có thể dễ dàng nói rằng những người Do Thái thật tệ, Chúa đã nhắc nhở thẳng thừng như thế mà họ vẫn không hoán cái tâm hồn, giá phải tôi thì có lẽ tôi đã ăn năn sám hối để được ơn cứu độ. Thế nhưng nhìn lại hoàn cảnh của chính mình nếu không khéo ta cũng sẽ thấy mình chẳng khá gì hơn họ. Trước lời mời gọi của Tin Mừng liệu ta đã đáp trả gì trong đời sống hằng ngày chưa? Ta đã dấn thân cách mãnh liệt cho giới răn mến Chúa yêu người mà Thiên Chúa mời gọi ta thực hiện? Khi phải chọn lựa giữa ý Chúa và ý riêng ta sẽ chọn ý ai? Thật đây là một quá trình liên lỉ trong đời sống đòi hỏi ta hy sinh không ngừng.

Vì vậy, trong tâm tình hoán cải đón chờ Chúa đến của mùa vọng, ta hãy nhìn lại mình. Ta hãy tự trả lời xem khi Thiên Chúa mời gọi ta dấn thân cho thánh ý Ngài ta đã đáp lại thế nào. Ta có vùng vằng trả lời không đi như người con thứ nhất rồi sau đó hối hận và thực thi ý Ngài hay sau đó lại quên luôn thánh ý Chúa? Cũng có thể ta giống người con thứ hai luôn miệng nói những lời đạo đức như lạy Chúa con yêu mến Chúa, con luôn sẵn sàng thực thi ý Ngài nhưng khi Chúa mời gọi, ta lại từ chối đem những lời tuyên tín kia ra thực hành? Hãy tự vấn và chân thành nhìn lại những yếu điểm của mình để rồi hoán cải. Mong sao khi Chúa đến mỗi chúng ta đã trở thành những con đường được uốn thẳng và san phẳng tiếp rước Ngài.

Giuse Bùi Công Thiện SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS