THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH

THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 16, 22-34

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, dân thành Philipphê xúm lại chống đối Phaolô và Sila; các nhà chức trách cho người xé áo choàng các ngài, và ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh các ngài nhừ tử, họ cho tống ngục, và truyền cho viên canh ngục canh giữ cẩn thận. Ðược lệnh như thế, viên cai ngục giam các ngài vào ngục sâu nhất, và còng chân các ngài lại.

Ðến nửa đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện ca tụng Thiên Chúa; các tù nhân đều lắng nghe các ngài. Bỗng xảy ra một cuộc động đất lớn, làm rung chuyển cả nền móng ngục thất. Tức khắc mọi cửa đều mở tung, và xiềng xích mọi tù nhân đều rơi xuống. Viên cai ngục giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục mở tung, thì rút gươm toan tự vẫn, vì tưởng những người bị xiềng đã tẩu thoát. Nhưng Phaolô kêu lớn tiếng rằng: “Anh chớ hại mình, vì chúng tôi còn tất cả ở đây”. Viên cai ngục gọi lấy đèn, rồi chạy vào tù, và run rẩy sấp mình dưới chân Phaolô và Sila; đoạn dẫn hai ngài ra ngoài và nói: “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu thoát?” Hai ngài đáp: “Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu độ”.

Hai ngài giảng dạy lời Chúa cho anh và mọi người trong nhà. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ngài đi, rửa vết thương, và lập tức anh ta được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi anh đưa hai ngài lên nhà, dọn bàn ăn. Anh và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8

Ðáp: Lạy Chúa, tay hữu Chúa khiến con được sống an lành (c. 7c).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. – Ðáp.

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con, Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. – Ðáp.

3) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự, lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Ngài. – Ðáp.

Alleluia: Ga 14, 26

Alleluia, alleluia! – Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều; và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 16, 5b-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”.

      

Suy niệm:

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, Chúa Giê-su đã chính thức rời bỏ các Tông đồ mà trở về bên cạnh Chúa Cha. Vì thế, hôm nay Người đã hứa ban Đấng Bảo Trợ đến với các môn đệ. Người không để các ông buồn phiền, day dứt. Người không để các ông mồ côi, nhưng Người ra đi để Chúa Thánh Thần đến và ở lại với các ông luôn mãi.  

Sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần sẽ minh chứng thế gian sai lầm ở ba điểm. Thứ nhất, họ đã sai lầm về tội lỗi, tức là họ đã cứng lòng không tin vào Người Con Chí Ái mà Thiên Chúa đã gửi xuống trần gian để cứu chuộc họ; họ đã chống đối và đặc biệt là giết chết Người. Thứ đến, họ đã sai lầm về sự công chính, tức là họ đã không thừa nhận Thầy đến từ Chúa Cha, Thầy và Chúa Cha là một. Sau cùng là họ đã sai lầm về việc xét xử, Thánh Thần sẽ chỉ cho họ thấy vị Thủ lãnh của thế gian này là Sa-tan đã bị xét xử rồi. Sa-tan đã bị Thiên Chúa xét xử vì không vâng nghe lời Thiên Chúa, chống đối lại quyền năng của Ngài. Qủa thật, trong bối cảnh hiện tại, sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần là điều rất cần thiết để vực dậy tinh thần các Tông đồ. Chính Ngài sẽ đến và chỉ cho thế gian thấy rõ những sai lầm của họ.

Bởi vì, thế gian đã có những sai lầm nghiêm trọng như thế, nên chúng ta hãy làm cho thế giới này nhận ra sai lầm của họ bằng chính đời sống chứng tá đức tin của chúng ta. Vẫn còn đó quá nhiều người không tin vào Đức Giê-su Ki-tô, vẫn còn đó quá nhiều người không tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, còn quá nhiều người sai lầm trong việc xét xử, chúng ta hãy vực dậy đức tin của họ, giúp họ canh tân đời sống và sống đúng với trách nhiệm lương tâm luân lý của mình để không bị Thiên Chúa kết án. Chúng ta, hãy tin tưởng vào sự che chở của Chúa Thánh Thần, Ngài đang đồng hành cùng chúng ta trên cuộc sống dương thế này. Có Ngài, chúng ta sẽ thật sự cảm thấy bình an và vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài đang hiện diện từng giây phút trong đời sống con. Thế mà, lắm lúc con đã quên mất sự hiện diện của Ngài, con rất ít khi thưa chuyện với Ngài. Tuy nhiên con biết, Chúa vẫn rất yêu thương con, Ngài không rời bỏ con ngay cả lúc con lãng quên Ngài. Con thật lòng xin lỗi Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban sức mạnh Thánh Thần của Chúa cho con, để con có đủ nghị lực bước tiếp trên dòng đời mà không hề vấp phải những lỗi phạm trên đường nhân đức. Xin Chúa sửa dạy những lỗi phạm của thế gian, đừng xét xử họ nhưng soi sáng cho họ, để họ nhận ra lầm lỗi của mình mà trở về với Chúa. Amen!

Giuse Vũ Viết Hướng SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC
GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!