THỨ BA – TUẦN 6 PS

TUẦN 6 PS

THỨ BA

  1. Sách Công vụ cho chúng ta hay về trường hợp của Phaolô. Theo nhân loại, đó là một thảm kịch bất công. Nhưng Phaolô không nhìn như thế. Ông ca tụng, cầu nguyện, chúc khen Thiên Chúa, ngay giữa những “thiệt thòi” như vậy. Với Phaolô, không một hoàn cảnh nhân sinh nào lại không thể là một cầu nguyện, không thể thưa chuyện với Thiên Chúa. Lý do chính vì ngài chỉ có một lòng trí cho thánh ý Thiên Chúa. Thật thế, chỉ nhờ điều này mà Thánh Phaolô có thể rao giảng ngay chính trong lúc bị xiềng xích.
  2. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy nỗi buồn của các môn đệ có thể biến đổi thành niềm vui, một niềm vui không ai cướp được. Không phải người môn đệ có khả năng cao cả như thế. Tuyệt đối không. Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm cho con đường thập giá thành con đường vinh quang. Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm cho Đấng được nâng cao khỏi đất sẽ lôi kéo mọi sự lên với ngài. Thật vậy, với Đấng An ủi là Thánh Thần, các môn đệ luôn kinh nghiệm được điều vượt quá bản tính nhân loại của mình. “Đấng ủi an tuyệt diệu,  thượng khách của tâm hồn,  ôi ngọt ngào êm dịu dòng suối mát chảy tuôn. Khi vất vả lao công, Ngài là nơi an nghỉ,  gió mát đuổi cơn nồng, tay hiền lau giọt lệ.”
  3. Như vậy, đời Kitô hữu chính là đời sống bởi Thánh Thần. Hãy cầu xin Thánh Thần trở thành tiếng nguyện cầu của chúng ta để chúng ta có thể hiểu được thế nào là sự phán xét thế gian của Thiên Chúa.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC