THỨ BA TUẦN THÁNH

THỨ BA TUẦN THÁNH

  1. Hôm qua, chúng ta đã chiêm ngắm một Maria hết lòng với Đức Giêsu khiến cho cả nhà sực mùi hương, cho cả Giáo hội được tươi mới. Hôm nay, chúng ta lại chứng kiến Giuđa chọn để đi lầm lũi trong bóng tối. Dân Israel đã tráo đổi Đức Chúa Giavê lấy hình bỏ ăn cỏ khô, thì Giuđa cũng đánh đổi Đức Giêsu, vị Thày và Chúa của mình, lấy số tiền còm, chẳng đủ để cho mình sống một ngày. Thật buồn. Giuđa nắm được gì? Chẳng được gì ngoài cái kết tận thất vọng: không đi trong ánh sáng, lầm lũi trong bóng đêm sự chết. “Ta được gì khi chúng ta phạm tội? Có phải một khoái lạc chóng qua, cái nắm bắt không khí của tiền tài sức mạnh hay một sự kiêu ngạo dốt nát? Bất kể ta nghĩ ta được gì, nó chẳng bao giờ đáng với giá đau khổ mà nó gây ra cho Đức Giêsu, cho người khác và cho chính mình.” (Carey Boyzuck)
  2. Đối nghịch lại hình ảnh đó, ta bắt gặp một Gioan nghiêng vào ngực thầy mình, nghe được nhịp đập yêu thương đến cùng của Thày mình. Giây phút đó, Gioan không bao giờ quên được. Đó là sức mạnh cho ông đứng dưới chân thập giá. Ta dám nói như thế. Nghe được tiếng đập của tình yêu đến cùng nâng đỡ đôi chân môn đệ của Gioan. Tình yêu Thiên Chúa trong dạng thái nhân bản của con người Nadaret tôi tớ đó làm rúng động mọi tầng trời, mọi cõi lòng chai lỳ nhất, như sau này Phaolô đã thốt lên.
  3. Tình yêu Thiên Chúa nơi con người Giêsu tôi tớ đã làm vững chắc một quy luật: tình yêu hiến mạng sống mình cho người mình yêu thương là tình yêu cao quí nhất. Đó là tình yêu mãnh liệt nhất, mạnh hơn cả sự chết mà sách Diễm Ca đã nói đến. Từ nay, trong mọi dạng thái diễn đạt của tình yêu như tình vợ chồng, cha me-con cái, bạn hữu, tu sĩ, linh mục… đều có một qui tắc vĩnh tồn: hạt lúa phải thối đi mới sinh nhiều bông hạt. Sự sống sung mãn nảy sinh từ qui luật TẶNG PHẨM, HIẾN THÂN ĐÓ. “Con người … không thể tìm thấy chính mình cách sung mãn ngoại trừ qua việc chân thành trao hiến chính mình” (Phaolô VI).
  4. Bạn hãy trào lên một lời cầu nguyện sau khi chiêm ngắm Đức Giêsu thốt lên trong cuộc tụ họp của Thày-Trò (các môn đệ), sau khi Giuđa đã ra đi: “Giờ đây Con Người được tôn vinh”….
Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS