THỨ BA TUẦN THÁNH

THỨ BA TUẦN THÁNH

Bài Ðọc I: Is 49, 1-6

“Ta đã làm cho con nên sự sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận cùng trái đất”.

(Bài Ca thứ hai của người Tôi tớ Chúa)

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tên tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới bóng cánh tay Người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và Người đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi”. Và tôi thưa: “Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích; nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa; và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa”. Và bây giờ Chúa phán: “Người là Ðấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ Người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel chung quanh Người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh tôi. Người đã phán: “Con là tôi tớ Ta, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ Ta ban cho đến tận bờ cõi trái đất”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 và 17

Ðáp: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu. – Ðáp.

2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Thạch Ðầu, là chiến luỹ của con.Lạy Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác. – Ðáp.

3) Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa; lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con tự hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa, từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con. – Ðáp.

4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ, thực con không sao mà kể cho cùng. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm:

Kính lạy Vua chúng con, Ðấng vâng lời Chúa Cha, Ngài đã bị dẫn đi để chịu đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi giết.

Phúc Âm: Ga 13, 21-33. 36-38

“Một người trong các con sẽ nộp Thầy… Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: “Thật, Thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: “Hỏi xem Thầy nói về ai đó”. Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy, ai vậy?” Chúa Giêsu trả lời: “Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó”. Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: “Con tính làm gì thì làm mau đi”. Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được”, nay Thầy cũng nói với các con như vậy”.

Simon Phêrô hỏi Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu?” Chúa Giêsu trả lời: “Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo Thầy”.

Phêrô thưa lại: “Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Con liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần”.

Ðó là lời Chúa.

LECTIO DIVINA

Ga 13, 21-33.36-38

1) Kinh khai mạc

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con. Con Chúa là Đức Giêsu Kitô phải trải qua việc hạ nhục do sự phản bội và từ chối của những người Ngài gọi là bạn hữu. Nhưng Ngài làm cho cuộc đau khổ và cái chết của Ngài trở nên dụng cụ của tình yêu và giao hòa. Xin ban ơn giúp chúng con cùng với Ngài trở nên những người vì người khác, biết chấp nhận những khó khăn, kể cả sự phản bội và hiểu lầm những ý hướng tốt đẹp của chúng con, và biến đổi những khó khăn, phản bội và hiểu lầm đó trở nên nguồn mạch sự sống và niềm vui cho những người sống chung quan chúng con. Xin Chúa gìn giữ chúng con trung thành với Chúa và với nhau, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 

2) Bài Tin Mừng

Ga 13, 21-33.36-38

 

3) Suy ngắm

* Hôm nay là Ngày Thứ Ba Tuần Thánh. Các Bài đọc Tin Mừng trong những ngày này đặt trước chúng ta những sự kiện kinh khủng, đưa tới việc bắt và kết án Chúa Giêsu. Các bản văn không chỉ nêu lên quyết định giáo quyền và chính quyền chống lại Chúa Giêsu, nhưng còn nêu lên sự phản bội và thỏa hiệp của các môn đệ tạo điều kiện cho quyền bính có thể bắt Chúa Giêsu và góp phần vào việc gia tăng sự đau khổ của Chúa Giêsu.

* Ga 13, 21 công bố sự phản bội : Sau khi rửa chân các môn đệ (Ga 1, 2-11) và sau khi nói về bổn phận chúng ta phải rửa chân cho nhau (Ga 13, 12-16), Chúa Giêsu thật sự rất xúc động. Không có gì ngạc nhiên. Ngài thực hiện hành vi phục vụ và trao hiến mạng sống mình, đang khi đó bên cạnh Ngài, một môn đệ đang dự tính cách phản bội Ngài trong đêm đó. Chúa Giêsu bộc lộ sự xúc động của Ngài như  sau : “Thật, Thầy bảo thật anh em : có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Ngài không nói : “Giuđa sẽ phản bội Thầy”, nhưng “một người trong anh em”. Một người trong nhóm của Ngài sẽ phản bội Ngài.

* Ga 13, 22-25 : Phản ứng của các môn đệ. Các môn đệ sợ hãi. Các ngài không chờ đợi lời công bố : một người trong các ngài sẽ phản bội. Phêrô làm dấu hiệu xin Gioan hỏi Chúa Giêsu cho biết người phản bội đó. Điều đó chứng tỏ các ngài không biết rõ nhau, do đó các ngài không biết ai là người phản bội. Điều đó chứng tỏ tình bạn nơi các ngài chưa đạt tới sự trong sáng mà Chúa Giêsu có đối với các ngài (xem Ga 15, 15). Gioan nghiêng mình vào Chúa Giêsu và hỏi : “Thưa Thầy. Ai vậy?”

* Ga 13, 26-30 : Chúa Giêsu nêu lên Giuđa. Chúa Giêsu nói : “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa. Đó là cử chỉ chung và thông thường những người dự tiệc làm cho nhau. Và Chúa Giêsu nói với Giuđa : “Anh làm gì thì làm mau đi!” Giuđa nắm giữ túi tiền. Ông có bổn phận mua đồ và bố thí cho người nghèo. Chính vì thế không ai nhận ra điều đặc biệt nào trong cử chỉ đó và trong những lời của Chúa Giêsu. Việc mô tả sự phản bội này nhắc tới Thánh vịnh trong đó Thánh vịnh gia khiển trách người bạn phản bội mình : “Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con!” (Tv 41, 10; xem Tv 55, 13-15). Giuđa nhận ra Chúa Giêsu biết mọi sự (xem Ga 13, 18). Nhưng cho dù biết điều đó, Ông không thay đổi và vẫn giữ ý định phản bội Chúa Giêsu. Đó là lúc sự phân rẽ giữa Giuđa và Chúa Giêsu xảy ra. Gioan nói rằng từ lúc đó Satan nhập vào Ông Giuđa. Ông Giuđa đứng lên và ra ngoài. Ông Giuđa đặt mình vào phe kẻ thù (Satan). Gioan cắt nghĩa : “Đó là đêm”. Đó là bóng tối!

* Ga 13, 31-33 : Việc tôn vinh Chúa Giêsu bắt đầu. Lịch sử chờ đợi sự phân tách giữa ánh sáng và bóng tối. Satan (kẻ thù) và bón tối xâm nhập Giuđa khi Giuđa quyết định thực hiện việc ông đã dự tính. Trong lúc đó ánh sáng được thực hiện nơi Chúa Giêsu khi Ngài công bố : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người”. Từ lúc bấy giờ mọi sự sẽ dồn dập sắp xảy ra. Chúa Giêsu đã quyết định (Ga 12, 27-28) và Giuđa cũng đã quyết định. Các sự kiện sẽ mau chóng xảy ra. Và Chúa Giêsu công bố : “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái”. Trước Lễ Vượt qua, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi.

* Ga 13, 34-35 : Giới răn mới. Bài Tin Mừng hôm nay bỏ hai câu về Giới răn mới là Tình yêu và nói ngay đến lời tiên báo về sự từ chối của Phêrô.

* Ga 13, 36-38 : Tiên báo sự từ chối của Phêrô. Cùng với sự phản bội của Giuđa, Tin Mừng cũng nói tới sự từ chối của Phêrô. Đây là hai sự kiện góp phần nhiều nhất vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Phêrô nói ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhắc ngài nhớ đến thực tại : “Anh có sẵn sàng hy sinh mạng sống anh cho tôi không? Quả thật tôi nói với anh. trước khi gà gáy, anh đã chối tôi ba lần”. Marcô đã viết : “Trước khi gà gáy hai lần, anh đã chối tôi ba lần” (Mc 14, 30). Mọi người đều biết gà gáy rất nhanh. Buổi sáng, khi một con gà bắt đầu gáy, thì hầu như ngay lâp tức mọi con gà đều gáy. Phêrô chối Chúa sớm và mau hơn gà gáy.

4) Hiến Luật Salêdiêng

  1. Trung thành và bền đỗ

Trung thành với cam kết mình đã đảm nhận qua việc tuyên khấn tu trì là một sự đáp trả không ngừng được canh tân trước giao ước đặc biệt mà Chúa đã ký kết với chúng ta.

Sự bền đỗ của chúng ta hoàn toàn dựa vào sự trung tín của Thiên Chúa, Đấng đã yêu ta trước, và được nuôi dưỡng bởi ơn thánh hiến của Ngài. Nó cũng được nâng đỡ bởi lòng yêu mến thanh thiếu niên mà chúng ta được sai tới, và nó được diễn tả qua lòng tri ân đối với Chúa về những hồng ân mà đời sống Salêdiêng cống hiến cho chúng ta.

5) Câu hỏi cá nhân

* Giuđa, người bạn, trở thành kẻ phản bội. Phêrô, cũng là người bạn, đã chối Chúa Giêsu. Còn bạn thế nào?

* Tôi đặt mình tôi trong hoàn cảnh Chúa Giêsu và suy nghĩ : Ngài đối diện vói sự từ chối và phản bội như thế nào, sự khinh thường và khai trừ?

6) Kinh kết thúc

“Lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ, con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi” (Tv 71, 5-6)

Các bài viết Lectio Divina trên website Dòng Cát Minh. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện.

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

Suy niệm 2

Lời Chúa hôm nay đã cho chúng ta thấy được nỗi lòng của Đức Giê-su Ki-tô trước sự yếu đuối mỏng dòn của con người. Ngài biết rõ ai sẽ nộp Ngài và ai sẽ chối Ngài. Ngài thật đau buồn khi tuyện bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”, và cũng thật xót xa khi nói với Phê-rô: “Thầy bảo cho anh biết: gà chưa gáy anh đã chối Thầy ba lần”. Quả thật, Ngài không buồn rầu sao được khi những môn đệ thân tín nhất, đã được Ngày dạy dỗ giáo huấn bấy lâu nay lại sắp rắp tâm bán Thầy, chối Thầy, những kẻ còn lại cũng chạy trốn mỗi người một nơi. Có lẽ, Ngài càng cảm thấy xót xa trước sự yếu đuối mỏng dòn của con người bao nhiêu thì lại càng yêu thương họ bấy nhiêu.

 Đúng như thế, con người chúng ta hay phạm tội rồi lại cầu xin Chúa xót thương. Chúa  biết rõ hành động của Giu-đa và Phê-rô thế nào, thì Ngài cũng biết rõ khả năng phạm tội của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, Thiên Chúa không ngăn cản vì Ngài tôn trọng tự do của mỗi chúng ta. Chắc chắn, Ngài sẽ buồn rầu và xót xa cho những thiếu xót của chúng ta. Ngài sẵn sàng chờ đợi ta chạy đến cầu xin ơn tha thứ của Ngài. Cũng như Thiên Chúa đã tha thứ khi Phê-rô quay trở lại với Ngài thế nào, thì Ngài cũng sẽ đón nhận chúng ta khi chúng ta nhận ra lỗi lầm của mình như thế. Đức Giê-su Ki-tô đã dùng chính cái chết của Ngài để cứu độ chúng ta. Vì thế, chẳng có lý do gì mà Chúa lại chấp phạt những tội lỗi mà vì yếu đuối ta đã xúc phạm tới Ngài và tới tha nhân.

Tuy nhiên, việc quay trở lại để nhận lãnh lòng thương xót của Chúa lại là quyền tự do của mỗi người. Có người phạm tội và đã quay trở lại. Có người lỗi phạm rồi bỏ đi luôn, chẳng còn tin tưởng vào Chúa nữa. Quả thật, chúng ta cũng dễ dàng quay trở lại với Chúa chỉ vì một vài vấp ngã trong đời sống. Tin tưởng vào lòng từ ái bao la của Chúa, chúng ta hãy quay trở lại và đón nhận lòng từ ái bao dung của Ngài, chúng ta hãy quay trở lại để đón nhận tình yêu tha thứ của Chúa. Chúa vẫn đang chờ đợi ta mỗi ngày như người cha chờ đợi người con hoang đàng trở về. Về bên Chúa, chắc chắn tâm hồn chúng ta sẽ được bình an, thư thái. Và rồi, chúng ta sẽ không còn “nộp Thầy”, “chối Thầy” nữa.

Lạy Chúa Giê-su, con biết Chúa rất buồn khi thấy con phạm tội xúc phạm tới Chúa và tới anh em mình. Đôi mắt Chúa nhỏ lệ và nhìn con với cái nhìn trìu mến xót thương. Chúa giận khi con phạm tội nhưng Ngài vẫn mãi không bỏ rơi con. Ngài vẫn đang chờ đợi con quay trở về. Xin Chúa ban thêm sức mạnh để con đủ sức chống đỡ những cám dỗ của ma quỷ. Xin đừng để ma quỷ xúi dục con phạm tội bất trung với Chúa. Con thật muốn trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng cuộc đời. Amen!

 Giuse Vũ Viết Hướng, SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
THỨ TƯ TUẦN THÁNH
THỨ BA TUẦN THÁNH
THỨ HAI TUẦN THÁNH