Thứ Bảy 11/7/2020

Thứ Bảy 11/7/2020 – (Mt 10, 24-33)

Môn đệ không hơn thầy

Hôm nay Chúa nói với các môn đệ: “Môn đệ không hơn thầy”. Chúa sợ các môn đệ hơn mình chăng? Sợ các ông tích lũy kiến thức và luyện tập mà võ nghệ cao cường hơn thầy chăng? Hay sợ các ông còn non trẻ nên thiếu chín chắn chăng mà nhắc cho các ông biết khiêm tốn? Hẳn Chúa không có ý muốn các môn đệ của Ngài cứ mãi như đứa trẻ lệ thuộc, hoặc sợ các ông cạnh tranh uy tín của Thầy.

Trong Tin Mừng Gioan, Chúa nói: anh em sẽ làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về cùng Cha (Ga 14,12)…. rõ là môn đệ sẽ hơn Thầy, đó còn là ý muốn của Chúa. Chúa đã khiến Pherô ngay bài giảng đầu tiên đã khiến ba ngàn, rồi năm ngàn người hoán cải; cả Phaolo, các tông đồ khác và nhiều vị thánh khác trong lịch sử Giáo Hội cũng đã làm những việc lớn lao, đúng theo ý muốn của Chúa. Lịch sử đã có những đồ đệ xuất sắc hơn thầy trong lãnh vực khoa học và nghệ thuật, mỗi người có lập trường riêng, và nhờ đó mà con người ngày càng tiến bộ. Trong đời sống của mọi tôn giáo cũng vậy. Thế nhưng ở đây còn hơn là tôn giáo. Đức Kitô lớn hơn tôn giáo dẫn đưa tới Ngài, chính vì Ngài Đấng mà Kitô giáo hướng tới. Các môn đệ của Chúa làm được những điều Chúa đã làm và còn làm hơn thế nữa, chính là vị họ gắn bó với Ngài. Chính ở trong Ngài mà môn đệ nên vĩ đại. Ngày nào rời xa Thầy họ không thể sinh được hoa trái.

Các môn đệ thông dự sự sống của Thầy, chia sẻ với Thầy nếp sống người của Thầy. Các môn đệ hôm nay cũng như ngày xưa, có làm được điều gì đó, hãy nhớ rằng họ cũng phải chia sẻ sự đau khổ và sự tự hủy của Thầy. Nếu người ta kính trọng hay coi thường các môn đệ chỉ vì họ là môn đệ Chúa, đừng ngạc nhiên, vì mình đang dự phần với Chúa.

Con người nhân bản nhất khi sống cho những chân lý sâu xa, chân lý ấy lại được ban qua Đức Giêsu Kitô: “Ân sủng và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô” (Ga 1, 17). Tất cả mọi người trên đời này, từ môn sinh cho đến thầy dạy, trong bất cứ lãnh vực nào, đều nhỏ hơn chính chân lý được giảng dạy. Người ta là môn đệ của một thầy dạy, nhưng sâu xa và tận căn nhất, họ là môn đệ của chính chân lý. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi Người không có chút tối tăm. Ánh sáng chiếu soi tâm trí con người. Một Giêsu Con Thiên Chúa nhập thể, ánh sáng của chân lý siêu phàm ở trong cái giản dị của một con người. Ai yêu chuộng sự thật thì đến cùng Ngài (Ga 18, 37). Môn đệ không thể lớn hơn vị Thầy này. Chân lý tự tại, không đến từ quyết định của số đông. Nếu Thầy không được người đời chấp nhận, Thầy vẫn là chân lý. Người môn đệ suy phục Thầy, vì Thầy là chân lý, chứ không chỉ vì Thầy là người dạy. Vì vậy mà mọi điều dù nhỏ mà Thầy đã dạy, đều đáng và đều cần được công bố giữa ban ngày, để cho mọi người được cứu độ nhờ chính chân lý.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên