THỨ BẢY TUẦN 1 CHAY: DẤU CHỈ VỀ THIÊN CHÚA TÌNH YÊU KHÔNG BIÊN GIỚI

1.
Một tựa đề của một cuốn phim ở mãi trong tôi: “Chúa tha, nhưng ta không
tha”. Phim Revenant cũng miêu tả sự trả thù của người cha cho đứa con của
mình. Có quá nhiều những mối thù truyền kiếp. Cũng không ít lần tôi nghe một số
Kitô hữu nói rằng “không thể tha thứ cho người này người nọ”. Hầu như
ai nấy đều kinh nghiệm mình chỉ yêu thương những ai không phải là kẻ thù của
mình thôi.

2.
Chúa Giêsu mời gọi một sự hoán cải tận căn: yêu mến kẻ thù và cầu nguyện, làm
ơn phúc cho những kẻ bách hại mình. Chính ở điểm này ta đi vào tâm điểm của
Kitô hữu, và như thế cũng là tâm điểm của cuộc hoán cải. Ở đây ta bắt gặp một sự
thật rúng động: anh chị em hãy nên hoàn thiện như Cha anh chị em ở trên trời. Ở
đây ta bắt gặp một sự thật và khuôn mẫu đầy sức mạnh: “Lạy Cha, xin tha
cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Ở đây ta bắt đầu một sức mạnh làm mềm
mỏng mọi tấm lòng chai lỳ: Ngài đã yêu chúng ta đang lúc chúng ta còn là thù
nghịch với Ngài. Và Thần khí thanh tẩy mọi tội lỗi đỏ như son được nên trắng
như tuyết; và Thần khí giao hòa tội nhân với Thiên Chúa Cha. Ở đây tôi bắt gặp
chính thực tại của tôi: tôi là một tội nhân được yêu thương.

3.
Yêu kẻ thù, chúng ta không tự hào bởi sức mạnh của ý chí. Không đời nào. Yêu kẻ
thù và làm ơn cho những người ngược đãi làm cho ta trở thành khí cụ và hình ảnh
của một tình yêu lay động các tầng trời. (x. Dante).

4.
“Bạn hãy yêu thương nhiều những người trái nghịch và không yêu mến bạn, vì
bằng cách này tình yêu được sinh ra trong cõi lòng không có tình yêu.”
(Thánh Gioan Thánh Giá). Ngay lúc này bạn hãy thật lòng cầu nguyện để xin Thiên
Chúa yêu thương người mà bạn ghét cay ghét đắng.

Văn Am, SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI