THỨ BẢY TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) R 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17

“Chúa không nỡ để cho bà thiếu kẻ nối dòng. Ðó là thân phụ của Isai, cha của Ðavít”.

Trích sách truyện Bà Ruth.

Bấy giờ ông Êlimêlech, chồng bà Nôêmi có một người họ hàng, là người quyền thế và giàu có, tên là Booz. Bà Ruth, người Môab, thưa với mẹ chồng rằng: “Nếu mẹ cho phép, con xin ra đồng mót lúa mà các thợ gặt bỏ sót, nơi nào mà chủ ruộng nhân từ vui lòng cho con mót”. Bà mẹ trả lời rằng: “Hỡi con, con cứ đi”. Nàng liền đi mót lúa đàng sau các thợ gặt. Bất ngờ chủ ruộng ấy tên là Booz, người có họ với Êlimêlech.

Ông Booz bảo bà Ruth rằng: “Hỡi con, hãy nghe đây, con đừng đi mót lúa ở ruộng khác, đừng rời khỏi nơi này: nhưng hãy đi theo các tớ gái của ta, chúng nó gặt ở đâu, con cứ đi theo đó; vì ta bảo các đầy tớ ta đừng ai làm phiền con. Cả khi con khát nước, cũng cứ đến các vò nước và uống nước mà các đầy tớ ta uống”. Bà sấp mình xuống đất, lạy ông ấy mà nói rằng: “Bởi đâu tôi được ơn trước mặt ông, và ông đoái thương tôi là người nữ ngoại bang?” Ông trả lời rằng: “Ta đã nghe đồn mọi sự con đã làm đối với mẹ chồng, sau khi chồng con qua đời, con đã lìa bỏ cha mẹ quê hương và đến cùng dân tộc mà trước đây con không hề biết”.

Vậy ông Booz cưới bà Ruth làm vợ. Ông ăn ở với bà, và Chúa ban cho bà có thai, bà sinh được một con trai. Các phụ nữ nói cùng bà Nôêmi rằng: “Chúc tụng Chúa là Ðấng không nỡ để cho gia đình bà thiếu kẻ nối dòng! Và nguyện danh Chúa được ca tụng khắp Israel! Cầu chúc bà có người an ủi tâm hồn và phụng dưỡng tuổi già; vì người đó sẽ sinh ra do người con dâu yêu mến bà, và người con dâu đó đáng quý hơn bảy người con trai”. Bà Nôêmi ẵm con trẻ vào lòng, và nuôi nấng nó như người vú. Các phụ nữ láng giềng đến mừng bà mà rằng: “Bà Nôêmi đã được một cháu trai”. Họ đặt tên cho con trẻ là Obed: đó là thân phụ của Isai cha của Ðavít.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Ðáp: Ðó là ơn phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Chúa (c. 4).

Xướng: 1) Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. – Ðáp.

2) Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn, con cái bạn như những chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn. – Ðáp.

3) Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Ðức Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem, hết mọi ngày trong đời sống của bạn. – Ðáp.

Alleluia: x. Cv 16, 14b

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời của Con Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 23, 1-12

“Họ nói mà không làm”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là “Thầy”, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là “cha”, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là “người chỉ đạo”: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

“Những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ,

Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” (Mt 23,3)

 Việt Nam có câu nói để răn dạy người đời rằng: nói chín thì phải làm mười, nói mười làm chín kẻ cười người chê. Vì thế, lời nói phải đi đôi với hành động thì nó mới có giá trị.

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta về sự hòa hợp giữa lời nói và việc làm qua hình ảnh của các kinh sư và người Pharisêu. Họ là những thầy dạy trong dân nhưng những việc họ làm lại đi ngược với những lời họ dạy bảo. Họ biết đâu là điều tốt, đâu là điều xấu để dạy cho dân chúng thực thi nhưng chính họ lại không làm những điều đó. Vì thế, Chúa khiển trách họ và Chúa khuyên chúng ta hãy làm theo những lời họ dạy chứ không theo cách họ sống vì họ nói mà chẳng làm. Họ chỉ chất lên vai của dân những gánh nặng của lề luật, của lễ nghi còn chính họ thì chỉ phô trương công đức trước mặt thiên hạ để được mọi người ca tụng và tán dương.

Về phần chúng ta, Chúa dạy chúng ta đừng bắt chước họ phô trương công đức nhưng hãy âm thầm khi làm việc thiện, không để cho tay trái biết việc tay phải làm. Chúng ta hãy khiêm nhường trong mọi việc mình làm, đừng tìm vinh dự chóng qua ở đời này, đừng để ai gọi mình là thầy vì tất cả chúng ta chỉ là anh em với nhau, chúng ta chỉ có một người thầy hoàn hảo là Đức Giêsu Kitô, Ngài là mẫu gương lý tưởng để chúng ta noi theo. Nơi Đức Giêsu, chúng ta học được sự khiêm nhường, hy sinh phục vụ với tất cả tình yêu mến. Ngài đã nêu gương để chúng ta noi theo. Vì thế, cuộc đời trần thế của chúng ta là một tiến trình biến đổi để nên giống Đức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật hạnh phúc vì có Chúa là Thầy dạy lý tưởng của cuộc đời chúng con. Cuộc sống của Chúa đã chứng minh cho chúng con thấy dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa Cha để rồi từ đây, chúng con học nơi Chúa, chúng con biến đổi đời sống chúng con cũng trở thành dấu chỉ và tình yêu của Chúa đến với mọi người chúng con gặp gỡ, để tất cả mọi người nhận biết rằng Chúa là tình yêu, đã đến thế gian để dạy chúng con biết yêu thương nhau. Có Chúa, thế gian này sẽ trở thành thế giới của tình yêu. Amen.

Giuse Nguyễn Hồ Điệp, SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày