THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) 1 Tx 4, 9-11

“Chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, về tình bác ái huynh đệ, thì chúng tôi không cần viết cho anh em: vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau. Vì chưng anh em đã thi hành điều đó với mọi anh em trong toàn xứ Macêđônia. Nhưng, anh em thân mến, chúng tôi xin anh em hãy tiến tới hơn nữa, hãy cố gắng sống cho hoà thuận, thi hành các việc bổn phận, dùng tay mà làm việc như chúng tôi đã truyền dạy anh em, ăn ở lương thiện với những người ngoài, và khỏi cần nhờ đến ai.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 7-8. 9

Ðáp: Chúa ngự trị cai quản chư dân trong đường chính trực (c. 9).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Biển khơi và muôn vật trong đó hãy rống tiếng lên; cả địa cầu và những dân cư ngụ ở trong cũng thế. Các sông ngòi hãy vỗ tay reo, đồng thời các núi non hãy hân hoan nhảy nhót. – Ðáp.

3) Trước thiên nhan Chúa, vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người cai quản địa cầu với đức công minh, và cai quản chư dân trong đường chánh trực. – Ðáp.

* * *

Alleluia: 2 Tx 2, 14

Alleluia, alleluia! – Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 25, 14-30

“Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

“Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Suy niệm

Một hôm, có một trang chủ nọ giao cho bảy người thợ, mỗi người phải cưa cho ông ta một khúc cây. Người thứ nhất nói: khúc cây của tôi còn tươi quá, e lưỡi cưa sẽ mắc trong đó. Thế là anh đi nghỉ. Người thứ hai nói: lưỡi cưa củ tôi cùn quá rồi. Tôi chờ ông chủ để đổi cho tôi một lưỡi cưa sắc bén hơn, rồi tôi sẽ cưa, và anh cũng nghỉ. Người thứ ba nói: khúc cây cong bên này cong bên kia. Tôi chờ ông chủ đổi khúc cây khác thẳng hơn, và anh ta cũng đi nghỉ. Người thứ tư: khúc cây này quá cứng, cứng gấp hai lần loại cây thường. Tôi chờ có khúc khác mềm hơn. Anh cũng đi nghỉ.

Người thứ năm nói: trời nóng quá, đợi ngày nào mát trời hãy cưa, và anh cũng nghỉ. Người thứ sáu: hôm nay tôi nhức đầu quá, đợi khi nào khỏi, tôi mới cưa, và anh cũng nghỉ.

Người thứ bảy cũng nhận một khúc cây còn tươi, cũng cong bên này cong bên kia, rất cứng, lưỡi cưa của anh cũng cùn, trời hôm đó cũng nóng và anh cũng nhức đầu. Nhưng anh đi mài lưỡi cưa và bắt tay vào việc. Nhờ lưỡi cưa đã được mài sắc, khúc cây đã được cưa xong, do trời nắng nóng và do làm việc, anh làm việc đổ mồ hôi và hết nhức đầu. Anh vui sướng vì hoàn thành công việc được giao. Hôm sau, anh xin ông chủ cho anh một khúc cây khác nữa để cưa.

Thật đáng khen ngợi cho người thợ thứ bảy, bởi anh rất giống với người đầy tớ tài giỏi và trung tín. Nếu được phép áp dụng Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay thì chắc chắn ông chủ sẽ nói với người thợ thứ bảy rằng: “Khá lắm! Hỡi người thợ tài giỏi và trung thành của ta, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều hơn cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh”.

Quả thật, Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người một số nén bạc. Chúng ta thường hiểu những nén bạc như là những khả năng của mỗi người, cũng có thể hiểu là thời giờ hay chính cuộc sống của mỗi người chúng ta.

Thật là đáng ngạc nhiên khi Chúa trao không đồng đều, kẻ thì được nhiều, người thì được ít. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là mỗi người sử dụng những nén bạc đó ra sao. Bởi thế, người đã lãnh nhận năm nén bạc và người lãnh hai nén bạc nếu biết sử dụng tốt thì cũng được hưởng như nhau.

Cách sử dụng tốt những nén bạc là làm cho chúng sinh lời, mà làm cho chúng sinh lời không hệ tại số lượng nén bạc được gia tăng, mà hệ tại tấm lòng của người tôi tớ: người ấy biết chủ tín nhiệm mình nên để đáp lại anh cũng phải hết lòng với chủ của mình.

Bởi thế, chúng ta phải biết cám ơn Chúa từng giây từng phút trong mỗi ngày, vì dù mình có tài hèn sức mọn, Chúa vẫn tin tưởng trao gởi cho chúng ta những nén bạc của Ngài để chúng ta sinh lời cho Chúa. Năm nén, hai nén, hay một nén điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là sinh lợi ra. Cuộc sống chúng ta phải biết sinh lợi cho Nước Chúa và cho anh chị em mình như nén bạc phải sinh lợi cho ông chủ.

Xin Chúa giúp chúng ta biết can đảm đón nhận những nén bạc Chúa ban, biết sinh lợi những nén bạc Chúa trao, và biết trung thành với những bổn phận hằng ngày trong vui vẻ.

Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS
THỨ NĂM – TUẦN 6 PS