THỨ BẢY TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Cl 1, 21-23

“Người đã giao hoà anh em, để làm cho anh em nên thánh thiện và tinh tuyền”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ xa lạ và thù nghịch trong tư tưởng và trong hành động xấu xa. Nhưng hiện nay, Thiên Chúa đã giao hoà anh em trong xác thịt của Ðức Kitô, nhờ cái chết của Người, làm cho anh em nên thánh thiện, tinh tuyền, không có gì đáng trách trước mặt Người, miễn là anh em được xây dựng, kiên trì trong đức tin, bền vững và không lay chuyển khỏi lòng trông cậy vào Tin Mừng, mà anh em đã được nghe biết và đã được loan báo cho mọi tạo vật dưới bầu trời, là Tin Mừng mà chính tôi, Phaolô, là người phục vụ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 53, 3-4. 6 và 8

Ðáp: Kìa, Thiên Chúa phù trợ tôi (c. 6a).

Xướng: 1) Ôi Thiên Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con xin. – Ðáp.

2) Kìa, Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Con sẽ tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo. – Ðáp.

Alleluia: Tv 110, 8ab

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn ngàn đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 6, 1-5

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”. Và Người bảo họ rằng: “Con Người làm chủ cả ngày Sabbat”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

“Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sabát”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca tường thuật lại việc các môn đệ đã bứt lúa và ăn trong ngày sabát. Những người Pharisêu thấy được nên họ khó chịu và tra vấn các môn đệ: tại sao lại làm như thế?

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng từng bị hỏi những điều tương tự như vậy, đặc biệt là khi những hành vi của chúng ta có vẻ khác lạ hay trái với truyền thống, với luật lệ… Các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay cũng bị các Pharisêu hỏi tại sao làm điều không được phép làm trong ngày sabát? Như chúng ta đã biết, người Do thái có rất nhiều luật lệ và một trong những điều luật được nhắc đến nhiều nhất đó là luật tuân giữ ngày sabát. Trong ngày đó, họ giữ luật kiêng việc xác rất cặn kẽ và đôi khi thái quá. Nhiều lần trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã trách các kinh sư và người Pharisêu đã quá nệ vào luật lệ và tự biến mình trở thành nô lệ cho luật lệ.

Ngày hôm nay, Chúa dạy cho các ông một bài học mới. Luật lệ được lập ra nhằm phục vụ cho lợi ích của con người chứ không phải để bóp nghẹt con người hay cản trở con người trên con đường tìm kiếm chân lý. Dù thánh Luca không nói rõ tại sao các môn đệ bứt lúa ăn nhưng trong Tin Mừng (Mt 12, 1-8) có nói vì các ông thấy đói. Có lẽ không phải vì bảo vệ các môn đệ mà Chúa Giêsu đã nêu ra những sự kiện phù hợp với việc đã làm nhưng điều quan trọng hơn, Chúa muốn các ông hãy hiểu rõ hơn ý nghĩa của luật ngày sabát là để nghỉ ngơi về phần xác và cao hơn là để phụng thờ Thiên Chúa. Ngài được sai đến không phải để hủy bỏ những luật lệ nhưng là để kiện toàn và làm cho luật đó thêm hoàn hảo hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy… Chúng con đang cố gắng tuân giữ những lời Chúa dạy nhưng chúng con chưa thực hiện những luật đó với lòng yêu mến Chúa mà chỉ làm vì sợ phạm tội hay vì chờ mong lời khen của người đời. Xin Chúa giúp chúng con thực hiện luật hoàn hảo mà Chúa đã truyền với tất cả tình yêu mến, đó là luật yêu thương, bác ái để cuộc sống của chúng con ngày càng gần Chúa hơn vì chính Chúa là tình yêu. Amen.

Giuse Nguyễn Hồ Điệp SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày