THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 4, 13. 16-18

“Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, được coi như là theo ân sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng ta, như có lời chép rằng: “Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc”. (Ông là cha chúng ta) trước mặt Thiên Chúa, Ðấng ông đã tin, Ðấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 104, 6-7. 8-9. 42-43

Ðáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

Xướng: 1) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Giacóp, những người được Ngài kén chọn, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. – Ðáp.

2) Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Ngài đã thề với Isaac. – Ðáp.

3) Vì Ngài đã nhớ lời thánh thiện của Ngài, lời Ngài đã ban bố cùng Abraham là tôi tớ Ngài. Ngài đã đưa dân tộc Ngài ra đi trong niềm vui vẻ, đưa những kẻ Ngài kén chọn ra đi trong tiếng hân hoan. – Ðáp.

Alleluia: Gc 1, 18

Alleluia, alleluia! – Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 12, 8-12

“Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Ông Charleas Darwin, khi về già đã tâm sự rằng:

Lúc còn trẻ, tôi cũng rất yêu thích thi ca và âm nhạc, thế nhưng, công việc nghiên cứu đã chiếm hết thời giờ của tôi. Tôi đã dành trọn cuộc đời cho sinh vật học, cho nên tôi đã mất dần khả năng thưởng thức thi ca và âm nhạc, đến nỗi hiện giờ, thi ca đối với tôi chỉ còn là những lời vô bổ và âm nhạc chỉ là những tiếng động ồn ào mà thôi.

Cuộc đời tôi đã thiếu hẳn vẻ tươi mát và trẻ trung. Thế nên, nếu được sống lại tuổi trẻ lần nữa, tôi sẽ dành thời giờ tìm đến với thi ca và âm nhạc, để khỏi mất đi khả năng thưởng thức chúng, một khả năng giúp cho cuộc đời thêm hương vị.

Lời tâm sự của Charles Darwin giúp chúng ta hiểu thêm phần nào về tội phạm đến Chúa Thánh Thần được Chúa Giêsu nói đến trong Tin mừng hôm nay.

Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý. Một trong những công việc của Ngài là mạc khải về chân lý, giúp con người hiểu biết chân lý mà hướng lòng họ đi tìm sự thật. Bởi thế, sau khi Chúa về Trời, thì Thánh Thần đến trên các Tông đồ để dạy dỗ và hướng dẫn các ông. Nhờ Thánh Thần các ông đã hiểu rõ những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu; và cũng nhờ Thánh Thần, các ông đã mạnh dạn rao giảng Tin mừng như lời căn dặn của Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời.

Việc rao giảng Tin mừng không phải là dễ dàng và gặt hái thành công, nhưng các ông luôn gặp chống đối và báchhại. Dù gian nan thử thách, các ông vẫn rao giảng, vì đó là lời mời gọi và điều kiện của Chúa Giêsu nói: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên xưng người ây trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa

Vả lại, các ông phải đơn độc trong gian nan, thử thách, nhưng Chúa Thánh Thần luôn dạy cho các ông phải nói gì khi bị điệu đến trước nhà cầm quyền. Một sự hiện diện gần gũi và cần thiết như vậy của Thánh Thần, khiến cho tội phạm đến Thánh Thần trở thành tội không được tha thứ.

Không được tha, không phải vì Chúa Thánh Thần là một Thiên Chúa nghiêm khắc nhưng Ngài vẫn là một Thiên Chúa khoan dung, từ bi, nhân hậu, là Đấng bầu chữa, an ủi, vỗ về các tâm hồn. Không được tha không phải vì Thánh Thần không muốn tha, nhưng là vì thái độ của con người.

Nếu trong con người của Danvin có những sở thích về thi ca, âm nhạc, nhưng vì không chịu tiếp xúc với âm nhạc khiến ông mất dần khả năng thưởng thức thi ca, âm nhạc, để rồi chúng trở thành vô bổ đối với ông.

Cũng thế, trong mỗi người chúng ta đều có những khát vọng về chân lý, nhưng chính thái độ bịt tai, nhắm mắt trước sự thật đã khiến con người ta mất dần khả năng cảm nhận sự thật để rồi đối với chúng ta sự thật chẳng còn giá tri gì.

Chúa Thánh Thần là Chân Lý, nhưng con người vẫn cô” chấp, thì dù Ngài là Đấng giúp con người hiểu biết và đi tìm chân lý thì Ngài cũng đành bó tay. Không tìm đến với nguồn chân lý, làm sao con người có thể nhận được ơn tha thứ?

Xin Chúa cho ta có tâm hồn nhạy cảm trước sự thật, đồng thời biết vượt qua những trói buộc của đam mê, ích kỷ, tội lỗi, để đến với sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát ta.

 Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS
THỨ NĂM – TUẦN 6 PS