THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH

THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 9, 31-42

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Hội Thánh được bình an trong khắp miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần.

Phêrô đi khắp các miền, đến với các thánh đang ở Lyđa. Ở đó ngài gặp một người tên là Ênêa, bị bất toại đã liệt giường suốt tám năm. Phêrô nói với anh ta: “Ênêa, Chúa Giêsu Kitô chữa anh lành bệnh; hãy chỗi dậy và dẹp giường đi”. Lập tức anh ta đứng lên. Tất cả dân cư ở Lyđa và Sarôna thấy vậy, đều trở lại cùng Chúa.

Tại Gióp-pê, có một nữ môn đồ tên là Tabitha, nghĩa là Sơn Dương. Bà làm nhiều việc lành và hay bố thí. Xảy ra trong những ngày ấy bà lâm bệnh mà chết; người ta rửa xác bà, rồi đặt trên lầu. Vì Lyđa ở gần Gióp-pê, các môn đồ nghe tin Phêrô đang ở đó, liền sai hai người đến xin ngài rằng: “Xin ngài hãy mau đến với chúng tôi”. Phêrô chỗi dậy đi với họ. Ðến nơi, người ta dẫn ngài lên lầu; tất cả các quả phụ bao quanh ngài, khóc nức nở, chỉ cho ngài xem các áo trong áo ngoài mà chị Sơn Dương may cho họ. Phêrô bảo mọi người ra ngoài, rồi quỳ gối cầu nguyện, và quay mặt về phía thi thể mà nói: “Tabitha, hãy chỗi dậy”. Bà liền mở mắt, thấy Phêrô và ngồi dậy. Phêrô đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi các thánh, và các quả phụ đến, và chỉ cho thấy bà đã sống lại. Cả thành Gióp-pê hay biết việc ấy, nên nhiều người tin vào Chúa. Phêrô lưu lại Gióp-pê nhiều ngày tại nhà Simon thợ thuộc da.

Ðáp Ca: Tv 115, 12-13. 14-15. 16-17

Ðáp: Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? (c. 12)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. – Ðáp.

2) Tôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài. Trước mặt Chúa thật là quý hoá, cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. – Ðáp.

3) Ôi lạy Chúa, con là tôi tớ Chúa, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. – Ðáp.

Alleluia: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 61-70

Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa”.

Suy niệm:

LỜI BAN SỰ SỐNG

  1. Trình Thuật Tin Mừng
  2. Nhân vật: Đức Giê-su, các môn đệ và nhóm Mười Hai.
  3. Sự kiện: Nghe Đức Giê-su loan báo bánh hằng sống chính là Ngài, một số môn đệ rút lui và sự tuyên xưng niềm tin của nhóm Mười Hai.
  4. Phút Bên Chúa

Người đời thường nói: “Sống trên cuộc đời cần có một tấm lòng”. Quả thật, tấm lòng của những người tri kỉ thật đáng trân trọng. Họ có thể hiểu nhau và giúp nhau thăng tiến bản thân, gia đình và cuộc sống. Có được tình bạn tri kỉ tâm giao quả là ví như có được viên ngọc. Cũng như bao vị thầy Đông phương, Đức Giê-su quy tụ nơi mình những người thân hữu. Giữa những người trong họ, Đức Giê-su chọn một số thân tín hơn và lập nên nhóm Mười Hai. Trong tình thân hữu, hôm nay Thầy Giê-su thổ lộ với những đồ đệ thân thương của mình về Sự Thật từ trời cao. Ngài tỏ lộ cho họ: Chính Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn sẽ được sống muôn đời.

Gian nan mới biết lòng người

Dẫu biết rằng sự thật bao giờ cũng đắng lòng, Đức Giê-su đã chuẩn bị cho những người theo mình qua các bài giảng, qua các phép lạ và gương lành bản thân. Thời giờ đã mãn, Ngài muốn thổ lộ cho họ về thân phận của mình. Ngài không tự mình đến thế gian như bao người, mà Ngài đến thế gian để trao ban thân mình làm giá chuộc cứu muôn người. Ngài trao hiến bản thân để con người được sống và sống dồi dào. Lắng nghe lời thổ lộ về bản thân, một số môn đệ đã sốc nặng. Họ không thể chịu được khái niệm mới mà Ngài tỏ lộ cho họ. Làm sao có người lại lấy thịt máu mình để cho người khác ăn. Ai dám ăn thịt người bao giờ! Chúa ơi! Họ vẫn chưa thể hiểu được ý Chúa. Họ hoảng qua, họ đã rút lui ngay từ khó khăn ban đầu. Chính trong những lúc này, người ta mới nhận ra đâu là người môn đệ chân chính. Phải chăng trong suốt thời gian qua, các môn đệ theo Đức Giê-su chỉ vì muốn thấy những phép lạ Ngài làm, muốn thấy lời huấn giáo đánh động lòng người, muốn được ăn bánh no bụng…

Đức Giê-su mới có Lời ban sự sống

May thay, trong số những người theo Chúa còn có nhóm Mười Hai. Chắc Đức Giê-su cảm thấy mát lòng khi nghe lời thâm tín của các Tông Đồ qua vị đại diện Phê-rô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” Dù chưa thể hiểu hết được lời bộc lộ của Thầy mình về bài giáo huấn, thế nhưng các ngài tin thác vào Thầy mình. Các ngài nhận ra nơi Ngài còn nhiều điều cần khám phá và trải nghiệm theo dòng thời gian. Các ngài đã ở lại cùng Đức Giê-su và tiếp tục sẻ chia đời sống với Ngài. Ở lại với Giê-su, các ngài biết rằng còn đó những chống đối của người đời, còn đó những thử thách của đức tin. Các Ngài ở lại chỉ vì yêu Chúa và được Chúa yêu.

 

Bước trên giàn hoa hồng

Bài Tin Mừng hôm nay gợi lại câu chuyện giấc mơ giàn hoa hồng của Don Bosco. Người đời nhìn sứ mệnh hiến mình cho Thiên Chúa phục vụ người trẻ của Don Bosco giống như đi trên giàn hoa hồng. Vẻ đẹp đầy hấp dẫn của giàn hoa hồng khiến bao người vui vẻ bước theo Don Bosco hầu nghĩ cùng ngài trao ban đời mình cho giới trẻ. Thế nhưng khi dấn thân vào cuộc, không phải tất cả là hoa hồng. Bước theo Don Bosco trên giàn hoa hồng, nhiều người bị gai góc của thân hoa hồng cào xé thân mình và bàn chân. Gặp khó khăn họ đã quay bước và bỏ đi. Họ đã bị đánh bại ngay từ thử thách ban đầu, số còn lại đã can trường dấn thân vì biết rằng với tình yêu và lòng mến họ sẽ cùng Don Bosco chinh phục khó khăn thử thách vì phần rỗi và ích lợi của giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi.

III. Gợi Ý Sống

  • Khao khát về một tình bạn chân thành và tri kỉ
  • Năng chạy đến Chúa Giê-su Thánh Thể để được an ủi khi thử thách đến
  • Yêu mến và tận tâm với công việc bản thân

Giuse Phan Trung Hoàn SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày