THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY

THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Gr 11, 18-20

“Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết; vì Chúa đã chỉ cho con những mưu toan của chúng. Còn con, con như chiên con hiền lành bị đem đi giết. Con đã không biết chúng mưu toan hại con khi chúng nói: “Chúng ta hãy bỏ cây vào bánh của nó, chúng ta hãy diệt trừ nó khỏi đất kẻ sống, và người ta không còn nhớ đến tên nó nữa”.

Nhưng lạy Chúa các đạo binh, Chúa xét xử công minh, và dò xét tâm can. Chớ gì con sẽ thấy Chúa báo thù chúng, vì con đã phó thác việc con cho Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 7, 2-3. 9bc-10. 11-12

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài (c. 2a).

Xướng: 1) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài, xin cứu con khỏi mọi người đang lùng bắt, và xin giải thoát thân con, kẻo có người như sư tử chộp bắt hồn con, xé nát ra mà không ai cứu gỡ. – Ðáp.

2) Xin minh xét cho con, thân lạy Chúa, theo sự công chính và vô tội ở nơi con. Nguyện cho chấm dứt sự độc dữ kẻ ác nhân, và xin Ngài củng cố người hiền đức, khi Ngài lục soát tâm can, ôi Chúa công minh. – Ðáp.

3) Thuẫn che thân con là Thiên Chúa, Ðấng cứu độ những kẻ lòng ngay. Thiên Chúa là vị công minh thẩm phán, và Thiên Chúa hăm doạ hằng ngày. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 11, 25a và 26

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời”.

Phúc Âm: Ga 7, 40-53

“Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Ðấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm

Ga 7, 40 – 53: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy”

Trong cuộc sống, chúng ta gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều người nhưng chỉ những ai thật nổi bật về một điều gì đó mới làm cho chúng ta có ấn tượng để mà nhớ đến họ.

Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan tường thuật lại việc Chúa Giêsu giảng dạy trong đền thờ Giêrusalem. Vị trí mà Chúa Giêsu đang đứng chỉ dành cho những vị tư tế, họ là những người được quyền giảng thích Lời Chúa cho dân chúng để họ hiểu và thực hành trong đời sống. Nhưng hôm nay, nhân vật Giêsu lại xuất hiện và giảng dạy cho dân chúng. Mọi người đều sửng sốt vì những lời Ngài giảng như một Đấng có uy quyền chứ không như các thầy dạy của họ. Lời Ngài nói là lời chân thật và được thể hiện cụ thể nơi cuộc sống của Ngài cho nên lời đó có sức lôi cuốn mọi người. Điều này làm cho các kinh sư và người Pharisêu khó chịu và họ tìm cách hạ thủ Đức Giêsu xuống.

Trong số những người nghe, có những người tin Ngài là Đấng Kitô nhưng cũng có những kẻ không tin. Họ thấy chướng tai vì lời đó đã đánh vào chính đời sống của họ. Cho nên, họ không đủ can đảm chấp nhận sự thật để sửa đổi mà tìm cách phản kháng lại. Họ không chấp nhận một thầy dạy mà lại xuất thân từ một nơi nhỏ bé nghèo hèn, chẳng có gì đáng chú ý hay cần phải lắng nghe. Họ gạt Đức Giêsu, gạt bỏ sự thật cho nên sự chia rẽ xảy ra giữa họ. Nhưng lời đó lại thấm vào lòng của những người lính được cử đi bắt Ngài. Lòng họ đã cảm thấy rạo rực một chân lý. Họ đón nhận lời đó với tất cả tình yêu và lòng khao khát kiếm tìm chân lý. Tâm hồn họ như những mảnh đất tốt được gieo hạt giống lời Chúa. Bây giờ, họ đã được no thỏa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thích những ai có tâm hồn đơn sơ, nhỏ bé. Xin dạy chúng con luôn biết mở rộng cõi lòng để đón nhận Lời Chúa, dù lời đó có làm chúng con cảm thấy xấu hổ về những lỗi lầm mình đã phạm nhưng chính lời đó lại mang lại cho chúng con bình an của Chúa. Chúng con cũng xin Mẹ Maria giúp chúng con biết lắng nghe, suy niệm và đem Lời Chúa ra thực hành mỗi ngày với một tình yêu đơn sơ và khiêm nhường như Mẹ. Amen.

Giuse Nguyễn Hồ Điệp SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày