THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 13, 44-52

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Ðến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy. Phaolô và Barnaba can đảm nói rằng: “Phải giảng lời Thiên Chúa cho các ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại; vả lại Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất”. Nghe vậy, các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa; những ai được Chúa tiền định hưởng sự sống đời đời, thì tin theo, nên lời Chúa được rao giảng khắp cả vùng.

Những người Do-thái xúi giục các phụ nữ khá giả đã tòng giáo, các thân hào trong thành, bắt bớ Phaolô và Barnaba, rồi trục xuất hai ngài ra khỏi ranh giới xứ họ. Còn hai ngài, sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngài đi đến Icôniô. Còn các môn đồ thì đầy hân hoan và Thánh Thần.

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta (c. 3c).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. – Ðáp.

Alleluia: Cl 3, 1

Alleluia, alleluia! – Nếu anh em sống lại làm một với Ðức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Ðức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 14, 7-14

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

Suy niệm

“Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11)

       Niềm vui Chúa Phục Sinh vẫn còn tuôn chảy trong lòng mỗi người chúng ta. Chúa sống lại làm cho niềm tin của chúng ta chắc chắn rằng sau khi chết, chúng ta sẽ sống lại như Ngài.

       Bài Tin Mừng hôm nay còn cho chúng ta một niềm tin nữa đó là “Chúa Giêsu luôn ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu”. Niềm tin này cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Vì thế, mọi điều Chúa Giêsu nói, mọi việc Chúa Giêsu làm khi ở trần gian này đều là công việc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến thế gian và mở ra cho chúng ta một con đường mới, con đường bước qua đau khổ để đến vinh quang. Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng là con của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là anh em có cùng một cha trên trời. Người cha ấy luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta.

       Chúa Giêsu là con của Chúa Cha từ ngàn đời. Ngài đến thế gian để cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng có một người anh là Đức Giêsu. Ngài là trưởng tử của một đàn em đông đúc. Qua Chúa Giêsu, chúng ta nhận biết Chúa Cha vì Chúa Cha luôn ở trong Chúa Giêsu. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta còn biết rằng chúng ta cũng thuộc về gia đình của Ba Ngôi Thiên Chúa nên Thiên Chúa cũng hiện diện trong mỗi người chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta biết yêu thương nhau. Ai tin vào Chúa Giêsu, thì cũng tin rằng Thiên Chúa cũng hiện diện nơi chúng ta vì Thiên Chúa và tất cả chúng ta là một gia đình tình yêu. Gia đình tình yêu này luôn gắn kết và chia sẻ cho nhau mọi vui buồn để rồi, tất cả chúng ta càng yêu thương nhau hơn.

       Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật vui mừng vì biết rằng chúng con là anh em với nhau. Chúng con có một người cha đầy yêu thương chăm sóc chúng con và có một người anh cả là Chúa Giêsu. Hạnh phúc biết chừng nào khi chúng con còn được ở trong ngôi nhà hạnh phúc này. Khi chúng con yêu thương nhau, chúng con thấy được Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu, thấy Chúa Giêsu ở trong chúng con vì tất cả chúng ta đều là một thân thể luôn gắn kết và yêu thương nhau. Vì thế, xin Chúa dạy chúng con luôn biết yêu, yêu Chúa và yêu mọi người. Amen.

Giuse Nguyễn Hồ Điệp, SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN