THỨ BẢY TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN (NĂM CHẴN)

THỨ BẢY TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm II): 1 V 3, 4-13

“Xin ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn ngoan ngoãn để đoán xét dân Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Salomon đến Gabaon để dâng hy lễ, vì đây là nơi cao rộng nhất. Salomon dâng trên bàn thờ này một ngàn lễ vật toàn thiêu. Tại Gabaon ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng, và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon thưa: “Chúa đã tỏ lòng rất nhân hậu đối với cha con là Ðavít, tôi tớ Chúa, vì người đã sống trước tôn nhan Chúa trong chân lý và công bình, đã ăn ở ngay thẳng đối với Chúa. Chúa đã dành cho người một lòng nhân hậu lớn lao, đã ban cho người đứa con trai hiện đang ngồi trên ngôi báu của người. Và giờ đây, lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Ðavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn ngoan ngoãn để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này”.

Ðiều Salomon kêu xin như trên đã làm đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho ngươi được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống như ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi. Cả những điều ngươi không xin, như giàu có và vinh quang đến nỗi từ trước đến giờ, trong các vua, không vua nào được như ngươi, Ta cũng ban cho ngươi.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Ðáp: Lạy Chúa, xin dạy con các thánh chỉ của Chúa (c. 12b).

Xướng: 1) Tuổi trẻ lấy chi giữ cho thanh khiết đường đời? Bằng cách noi theo lời vàng của Chúa. – Ðáp.

2) Với tất cả tâm can con tìm Chúa, xin chớ để con lạc xa chỉ thị Ngài. – Ðáp.

3) Con chôn cất trong lòng lời răn của Chúa, để con không phạm tội phản nghịch Ngài. – Ðáp.

4) Thân lạy Chúa, Ngài muôn phước đức, xin dạy con các thánh chỉ của Ngài. – Ðáp.

5) Con kể được ra nơi đầu môi, tất cả những huấn dụ bởi miệng Ngài. – Ðáp.

6) Con vui vì đường lối lời Ngài nghiêm huấn, dường như được mọi thứ giàu sang. – Ðáp.

* * *

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 6, 30-34

“Họ như đàn chiên không người chăn”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

Ðó là lời Chúa.

 Suy niệm:

Đức Giêsu chạnh lòng thương

Trong cuộc sống, chúng ta đã từng gặp những người ăn xin, những người nghèo khổ bên vẹn đường… thế nhưng đã có bao giờ chúng ta chạnh lòng thương xót họ hay chưa? Tôi thiết nghĩ đã là con người thì ai cũng có một lòng trắc ẩn từ thẳm sâu bên trong của mình. Điều quan trọng là họ có biến lòng trắc ẩn đó ra thành hành động cụ thể hay không? Hay là chúng ta phớt là nó qua một bên để cho người khác làm điều đó chứ không phải là “tôi” vì thế giới này có nhiều người mà.

Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mácô tường thuật cho chúng ta về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và đám đông dân chúng. Họ không phỉa là những người ăn xin, nghèo khổ bên vẹn đường nhưng họ là những con người khao khát đi tìm chân lý, đi tìm hạnh phúc mà không có ai giúp đỡ, chỉ đường. Khi nhìn thấy thấy họ, Chúa Giêsu đã không kiềm được lòng trắc ẩn của mình trước một đàn chiên đông đảo mà không có ai dạy dỗ, chăm sóc. Vì vậy, Chúa Giêsu bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Phân tích hành động của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng: Chúa Giêsu đã “chạnh lòng thương” khi thấy một sự kiện diễn ra trước mặt. Kế tiếp, Ngài hành động “dạy dỗ họ”. Như vậy, lòng thương xót phải được thể hiện ra bên ngoài chứ không chỉ được giữ mãi trong lòng. Là một người kitô hữu, chúng ta được mời gọi hãy hành động với niềm tin của mình chứ không chỉ nghe suông vì “đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17), cũng như lòng mến mà không được thể hiện ra hành động cụ thể thì chỉ là hư hảo mà thôi.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con khẳng định rằng chúng con đã nhận được rất nhiều ơn lành từ tình yêu của Chúa và chúng con cũng được mời gọi hãy trao ban tình yêu đó cho mọi người chúng con gặp gỡ vì chúng con đã được lãnh nhận cách nhưng không thì chúng con cũng phải cho đi cách nhưng không như vậy. Xin Chúa giúp chúng con biến những thao thức, những cảm động của chúng con trước những người đau khổ, bất hạnh… thành những hành động cụ thể để họ có thể cảm nhận được tình yêu mà chúng con ban tặng và qua đó, họ cảm nhận được tình yêu thương chăm sóc của Chúa. Chỉ khi đó, chúng con mới thật sự là người môn đệ đích thực của Chúa vì sống và thực hành lời Chúa dạy bảo. Amen.

Giuse Nguyễn Hồ Điệp, SDB.A

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày