THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH

THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 16, 1-10

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô đến Ðerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã tin đạo, còn cha là người dân ngoại. Các anh em ở Lystra và Icôniô chứng nhận anh là người tốt. Phaolô muốn anh đi theo mình, vì nể người Do-thái ở trong vùng ấy, nên Phaolô đã đem anh đi cắt bì, vì mọi người biết cha anh là người dân ngoại. Khi hai ngài đi ngang qua các thành phố, hai ngài truyền lại cho họ tuân giữ những giáo lý do các tông đồ và kỳ lão tại Giêrusalem đã quyết định. Nhờ vậy, các giáo đoàn được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày càng tăng thêm đông số.

Các ngài đi qua Phrygia và vùng Galatia, vì Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng lời Chúa tại Tiểu Á. Khi đến Mysia, các ngài tìm cách đi Bithynia; nhưng Thánh Thần của Chúa Giêsu không cho phép. Vậy các ngài đi sang Mysia, xuống Trôa, và ban đêm Phaolô được thị kiến thấy một người Macêđô đứng đó và van xin ngài rằng: “Xin đi sang Macêđônia mà cứu giúp chúng tôi”.

Vừa thấy vậy, chúng tôi liền tìm cách đi sang Macêđônia, tin chắc rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5

Ðáp: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! (c. 2a)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. – Ðáp.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người. – Ðáp.

3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. – Ðáp.

Alleluia: Ga 14, 16

Alleluia, alleluia! – Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 15, 18-21

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước (Ga 15,18)

            Ca dao Việt Nam có câu:

Yêu nhau yêu cả đường đi,

Ghét nhau ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng.

            Thật đúng với hoàn cảnh cuộc đời của các môn đệ khi các ngài đã được Chúa Giêsu Phục sinh trao ban một sứ vụ đặc biệt: rao giảng Tin Mừng cho khắp mọi loài thụ tạo trên thế giới này. Hành trình rao giảng đó đã gặp không ít những khó khăn, thế nhưng các môn đệ vẫn kiên tâm để Tin Mừng của Chúa được loan truyền cho đến ngày nay, thuộc mọi nước, mọi dân.

            Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan tường thuật lại lời dạy dỗ, an ủi của Chúa đối với các môn đệ khi các ngài bị những kẻ thuộc thế giới của bóng tối ghét bỏ. Nghĩ lại cũng đúng thôi vì Chúa mà họ còn sỉ nhục, giết chết thì huống gì là các tông đồ. Thế nhưng, Chúa vẫn khuyên các tông đồ đừng sợ, đừng nản lòng khi đi rao giảng Lời Chúa vì biết bao nhiêu người còn đang khao khát, đang mong chờ được giải thoát khỏi bóng tối của lầm lạc, tội lỗi để được sống và bước đi trong ánh sáng phục sinh. Thế gian ghét Chúa Giêsu vì những lời nói và hành động của Chúa đã vạch trần bộ mặt xấu xa, giả dối và tội ác của họ. Họ cảm thấy xấu hổ và tìm cách loại trừ, chống đối lại Ngài. Giờ đây, các tông đồ cũng là đối tượng bị ghét bỏ, chống đối của họ, vì đã sống và rao giảng những lời của Chúa Giêsu. Thế nhưng, những kẻ yêu mến và khao khát kiếm tìm chân lý thì luôn mong chờ ơn cứu độ đến với họ để họ cũng được sống trong ánh sáng của chân lý, chứ không còn lần mò trong đêm tối và lầm lạc nữa.

            Bài Tin Mừng này được đọc trong mùa Phục sinh đề nói lên rằng sứ mệnh rao giảng và đem Tin Mừng Phục sinh đến với muôn dân là điều cấp bách dù biết rằng những khó khăn luôn sẵn chờ phía trước, nhưng ánh sáng phục sinh sẽ chiếu tỏa trên tất cả những ai đón nhận và ban cho họ sức mạnh, ân sủng, để họ cũng trở thành những nhân chứng về tình yêu và niềm vui của Chúa Phục sinh.

            Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, ánh sáng của Chúa đã chiếu tỏa trên chúng con để xua đi những lo lắng, sợ hãi đang còn vây phủ tâm hồn chúng con. Xin ban cho con sức mạnh và niềm vui của Chúa để con cũng đem niềm vui đó đến với mọi người chúng con gặp gỡ. Khi đó, bình an và niềm vui phục sinh của Chúa lan tràn khắp hoàn cầu này. Amen.

Giuse Nguyễn Hồ Điệp, sdb

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS
THỨ NĂM – TUẦN 6 PS