THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN (NĂM CHẴN)

THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN (NĂM CHẴN)

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 12, 26-32; 13, 33-34

“Giêroboam đúc hai con bò vàng”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Giêroboam nói trong lòng rằng: “Giờ đây vương quốc sẽ trở về với nhà Ðavít; nếu dân này lên Giêrusalem để tế lễ trong nhà Chúa, thì lòng dân này sẽ quy thuận với chủ mình là Roboam, vua xứ Giuđa; họ sẽ giết ta và trở về với Roboam”. Bấy giờ, ông triệu tập hội nghị và đúc hai con bò vàng, ông nói với dân chúng rằng: “Các ngươi không cần phải lên Giêrusalem nữa. Hỡi Israel, đây những vị thần minh đã dẫn ngươi ra khỏi đất Ai-cập”. Ông đặt một con bò vàng ở Bêthel và một con ở Ðan. Việc đó là dịp tội cho dân Israel, vì dân chúng lên tận Ðan để thờ con bò vàng. Ông còn xây chùa miếu trên những nơi cao, đặt các người trong dân làm tư tế, họ không phải là con cháu Lêvi. Ông chọn ngày rằm tháng tám là ngày lễ trọng, giống như lễ trọng thường cử hành trong xứ Giuđa. Ông lên bàn thờ để tế những tượng bò mà ông đã đúc, ông làm như thế ở Bêthel; cũng tại Bêthel, ông đã thiết lập hàng tư tế trong các chùa miếu mà ông đã xây cất trên những nơi cao.

Sau các sự việc đó, Giêroboam chẳng những không dứt bỏ đàng tội lỗi, mà trái lại ông còn tiếp tục đặt ở những nơi cao hàng tư tế chọn trong dân chúng. Do đó, nhà Giêroboam phạm tội, bị lật đổ và xoá khỏi mặt đất.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 105, 6-7a. 19-20. 21-22.

Ðáp: Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài (c. 4a).

Xướng: 1) Chúng tôi đã phạm tội cũng như tổ phụ chúng tôi, chúng tôi đã làm điều gian ác và ăn ở bất nhân. Tổ phụ chúng tôi, khi còn ở bên Ai-cập, đã không suy xét những việc lạ lùng của Chúa. – Ðáp.

2) Dân chúng đã đúc con bò tại Horéb, và lễ bái thần tượng đã đúc bằng vàng. Họ đem vinh quang của mình đánh đổi lấy hình tượng con bò ăn cỏ. – Ðáp.

3) Họ đã quên Thiên Chúa là Ðấng cứu độ mình, Ðấng đã làm những điều trọng đại bên Ai-cập, Ðấng đã làm những điều kỳ diệu trên lãnh thổ họ Cam, và những điều kinh ngạc nơi Biển Ðỏ. – Ðáp.

Alleluia: Tv. 94, 8ab

Alleluia, alleluia – Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 8,1-10

“Họ ăn no nê”.

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: “Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến”. Các môn đệ thưa: “Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no”. Và người hỏi các ông: “Các con có bao nhiêu bánh?” Các ông thưa: “Có bảy chiếc”.

Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền đến miền Ðammanutha.

Ðó là Lời Chúa.

 Suy niệm

“Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?”

       Trong cuộc sống này, con người phải vất vả, khó nhọc mới kiếm được của ăn nuôi thân, chỉ vì tội lỗi đã xâm nhập vào trần gian, cho nên đất đai đã sinh ra gai góc. Vì thế, con người phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn. (x. St 3, 18)

       Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng gặp câu hỏi của các môn đệ: “lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Quả thật, kiếm của ăn cho mình đã là một điều khó nhọc huống chi bây giờ các môn đện lại được trao một trách nhiêm vượt quá điều các ông tưởng khi phải bánh cho hơn 4000 người ăn trong một nơi hoang vắng. Chúa Giêsu biết rõ mọi sự và Ngài cũng không muốn cho những ai đi theo Người phải đói khát bao giờ. Cho nên Chúa Giêsu biết điều Ngài sắp phải làm để nuôi dân chúng, nhưng Ngài muốn sự cộng tác, đóng góp của con người nên sai các môn đệ xem thử coi dân chúng có thể đóng góp được điều gì.

       “Bảy chiếc bánh” là một con số quá nhỏ nhoi soi với 4000 người đang hiện diện nơi đây, thế nhưng Chúa Giêsu đã hóa những nhỏ nhoi đó của con người trở thành điều lớn lao để nuôi sống cho tất cả mọi người đang hiện diện, lại còn thu lại được bảy giỏ bánh còn thừa.

       Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu muốn hướng mọi người đến Bánh Hằng Sống và Ngài chính là tấm bánh ấy, tấm bánh đã bẻ ra cho đời để nuôi sống con người trong suốt hành trình dương thế này. Chúa Giêsu đã hứa rằng: Ai ăn thịt Ta thì sẽ được sự sống đời đời. Vì thế, chúng ta được mời gọi hãy năng đến tham dự bữa tiệc thánh này. Nơi đây, mọi vất vả, khó nhọc làm ăn để kiếm tìm lương thực hằng ngày sẽ vơi nhẹ vì biết rằng Chúa luôn yêu thương, chăm sóc chúng ta.

       Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban chính Thịt Máu Chúa làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Xin giúp chúng con luôn ý thức được tình yêu cao vời này mỗi khi chúng con tham dự Bàn Tiệc Thánh và xin thanh tẩy mọi lầm lỗi, yếu đuối của chúng con để chúng con được trở nên trong sạch mà đón rước Chúa ngự vào trong lòng chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại mãi trong lòng chúng con. Amen.

Giuse Nguyễn Hồ Điệp, SDB.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày