THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH

THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 18, 23-28

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả môn đồ thêm vững mạnh.

Bấy giờ có một người Do-thái tên là Apollô, quê ở Alexan-dria, rất lợi khẩu và thông biết Thánh Kinh, ông đến Êphêxô. Ông đã học thông đạo Chúa; ông nhiệt tâm rao giảng và siêng năng dạy những điều về Ðức Kitô, mặc dầu ông chỉ biết phép rửa của Gioan. Vì thế ông bắt đầu hành động mạnh dạn trong hội đường. Khi Priscilla và Aquila nghe ông, liền đón ông (về nhà) và trình bày cặn kẻ hơn cho ông biết đạo Chúa. Ông muốn sang Akaia, thì các anh em khuyến khích ông và viết thơ cho các môn đồ xin họ tiếp đón ông. Ðến nơi, ông đã giúp các tín hữu rất nhiều, vì ông đã công khai phi bác những người Do-thái cách hùng hồn; ông trưng Thánh Kinh để minh chứng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô.

Ðó là lời Chúa

Ðáp Ca: Tv 46, 2-3. 8-9. 10

Ðáp: Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian (c. 8a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian. – Ðáp.

2) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người, Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. – Ðáp.

3) Vua chúa của chư dân, đã nhập đoàn với dân riêng Thiên Chúa của Abraham. Vì các vua chúa địa cầu thuộc quyền Thiên Chúa: Người là Ðấng muôn phần cao cả! – Ðáp.

Alleluia: Ga 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 16, 23b-28

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

Ðó là lời Chúa

Suy niệm

“Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy” (Ga 16,27)

            Trong cuộc sống, niềm hạnh phúc lớn nhất của con người là biết rằng mình được yêu. Thử hỏi rằng có gì đẹp bằng tình yêu? Đó là món quà cao quý mà Thiên Chúa đã tặng ban cho con người, để con người cũng biết yêu thương nhau.

            Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan đã cho chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong hạnh phúc vì chúng ta biết rằng Chúa Cha đang yêu mến chúng ta. Tình yêu của con người dành cho nhau đôi khi bị phai mờ mà còn đẹp như thế thì thử hỏi tình yêu của Thiên Chúa còn đẹp biết là chừng nào? Tình yêu đó luôn mãi hăng nồng và bền vững qua thời gian, qua năm tháng. Đến nỗi có lời bài hát đã cất lên rằng: từ ngàn xưa Cha đã yêu con… Đúng thế đó bạn ơi, Chúa Cha yêu chúng ta biết là dường nào. Ngài yêu đến nỗi cho chúng ta gọi Ngài là Cha, còn chúng ta là con. Tình Cha con đó được nối kết bằng chính Đức Kitô, Đấng là trung gian tình yêu giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Bởi thế, chúng ta chỉ có thể nhận biết Chúa Cha yêu chúng ta khi chúng ta yêu mến Chúa Giêsu. Nơi Chúa Giêsu, tình yêu của chúng ta được nên trọn hảo và bất cứ điều gì chúng ta xin cùng Thiên Chúa nhân danh Chúa Giêsu, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta.

            Chúa Giêsu được Chúa Cha sai xuống trần gian để tỏ cho chúng ta thấy tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành cho con người, và tình yêu đó đã thể hiện cách cụ thể nơi thập giá Chúa Kitô và giờ đây, Ngài đã phục sinh để tất cả chúng ta, những ai tin vào Ngài, yêu mến Ngài thì chúng ta cũng sẽ nhận được tình yêu cao cả và được phục sinh cùng với Ngài. Cảm nhận được tình yêu đó, chúng ta cũng được mời gọi rao truyền tình yêu Thiên Chúa đến với mọi người chưa nhận biết, để thế giới này sẽ tràn ngập tình yêu và niềm vui của Chúa Phục sinh.

            Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết đem tình yêu mà chúng con đã nhận được đến với mọi người, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn, vất vả và đau khổ trong cuộc sống. Để nhờ tình yêu, họ có thể vượt qua mọi thử thách mà đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho từng người chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa vì Chúa đã yêu chúng con. Amen.

Giuse Nguyễn Hồ Điệp SDB

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày