THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 4, 13-21

“Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết, và biết hai ngài là những kẻ thất học và dốt nát, nên lấy làm lạ; và còn biết rằng hai ngài đã ở cùng Ðức Giêsu; họ thấy kẻ được chữa lành đứng ở đó với hai ngài, nên họ không thể nói gì nghịch lại được. Họ mới truyền lệnh cho hai ngài ra khỏi hội nghị, rồi thảo luận với nhau rằng: “Chúng ta phải làm gì đối với những người này? Vì toàn dân cư ngụ ở Giêrusalem đều hay biết, phép lạ hai ông đã làm rõ ràng quá chúng ta không thể chối được. Nhưng để sự việc không còn loan truyền trong dân nữa, chúng ta hãy đe doạ, cấm hai ông không được lấy danh ấy mà giảng cho ai nữa”. Họ liền gọi hai ngài vào và cấm nhặt không được nhân danh Ðức Giêsu mà nói và giảng dạy nữa. Nhưng Phêrô và Gioan trả lời họ rằng: “Trước mặt Chúa, các ngài hãy xét coi: nghe các ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? Vì chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”. Nhưng họ lại đe doạ hai ngài, rồi thả về, vì không tìm được cách nào trừng phạt hai ngài, họ lại còn sợ dân chúng, vì mọi người đều ca tụng Thiên Chúa về việc đã xảy ra.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 117, 1 và 14-15. 16ab-18. 19-21

Ðáp: Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi (c. 21a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và Người trở nên Ðấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư xá những kẻ hiền nhân:Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt.- Ðáp.

2) Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi, nhưng Người đã không nạp tôi cho tử thần. – Ðáp.

3) Xin mở cho tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Ðây là ngọ môn của Chúa, những người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi, và đã trở nên Ðấng cứu độ tôi. – Ðáp.

Alleluia: Tv 117, 24

Alleluia, alleluia! – Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 16, 9-15

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.

Ðó là lời Chúa.

 

Suy niệm

Chúng ta đang sống trong niềm vui phục sinh khi biết rằng Đức Giêsu, Chúa chúng ta đã chiến thắng thần chết và phục sinh khải hoàn.

Thế nhưng bài Tin Mừng hôm nay, thánh Marco tường thuật lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các nhân chứng và họ đã loan tin này cho các môn đệ nhưng các ông không tin. Có lẽ Chúa buồn lắm vì những kẻ ở gần Ngài nhất, cùng ăn cùng sống với Ngài thế mà không tin vào lời Ngài đã tiên báo. Sau cùng, Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các ông để các ông thấy mà tin.

Đối với chúng ta thì sao? Khi đọc bài Tin Mừng này, tôi thấy khó chịu với các môn đệ vì sao mà các ông lại cứng lòng như thế? Nhưng rồi xét lại bản thân, tôi thấy rằng cần phải cám ơn các ngài hơn là trách móc vì thử hỏi khi nhìn thấy một người bị đánh đập và chết tủi nhục như vậy thì làm sao có thể tin rằng người đó có thể sống lại vinh quang nếu chúng ta không thấy tận mắt. Vì thế, Chúa Giêsu phục sinh đã cho các ông chiêm ngắm sự phục sinh vinh hiển của Ngài để các ông biết rằng Ngài là Thiên Chúa thật và qua đó củng cố đức tin của các ông. Nhờ các môn đệ, chúng ta đã được Chúa chúc phúc: phúc cho những người không thấy mà tin.

Khi đã thấy Chúa Phục Sinh, các môn đệ được trao phó sứ mệnh loan báo tin mừng phục sinh đến với mọi loài thọ tạo để mọi người nhờ tin mà được sống và sống dồi dào. Sự cứng tin của các môn đệ đã củng cố chắc chắn cho niềm tin của chúng ta để chúng ta biết rằng Chúa đã sống lại thật rồi và nhờ tin vào Lời Chúa dạy, lời các môn đệ loan truyền, chúng ta tin chắc rằng chúng ta cũng được phục sinh với Ngài và cùng Ngài sống một đời sống mới trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con vui mừng vì lời chúc phúc của Chúa cho chúng con là những người không thấy mà tin. Xin củng cố đức tin yếu kém của chúng con để dù gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống, chúng con không ngã lòng mà bỏ Chúa nhưng hoàn toàn phó thác vào tình yêu của Chúa vì biết rằng bỏ Chúa chúng con sẽ theo ai, vì chỉ có Chúa mới có lời đem lại sự sống đời đời cho chúng con. Amen.

Giuse Nguyễn Hồ Điệp SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày