THỨ BẢY TUẦN THÁNH

THỨ 7 TUẦN THÁNH

(Mt 28, 1 -10)

Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì Thiên Thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên đó. Mặt Người sáng như chớp và áo Người trắng như tuyết. Vì thế những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu như chết. Nhưng Thiên Thần lên tiếng và bảo các người nữ rằng: “Các bà đừng sợ. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, Người đã chịu đóng đinh. Người không có ở đây vì Người đã sống lại như lời Người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt Người và đi ngay bảo các môn đệ Người rằng: Người đã sống lại, và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông: Ở đó các ông sẽ gặp Người. Ðây Ta đã báo trước cho các bà hay”.

Hai bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Người. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó, họ sẽ gặp Ta”.

 

Suy niệm

Hành trình một con sâu bướm trở thành con bướm xinh đẹp thì phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, nó sống kiếp con sâu phải bò khi di chuyển, mang thân hình xấu xí và ăn lá cây để sống qua ngày. Giai đoạn hai, con sâu đó chôn vùi thân mình trong tổ kén và không còn ai biết tới. Giai đoạn ba, con sâu đó phá vỡ tổ kén để trở thành một con bướm xinh đẹp tung bay trên bầu trời lộng lẫy.

Tối hôm nay, chúng ta mừng kỷ niệm biến cố trọng đại nhất khi Đức Giêsu Kitô đã chôn trong mồ 3 ngày, nay Ngài phục sinh khải hoàn. Ngài đã đập tan xiềng xích, bóng tối của tội lỗi để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta ánh sáng chẳng bao giờ tàn lụi. Ánh sáng đó biến đổi con người tội lỗi của chúng ta trở nên trong sạch và trở thành con cái của Đấng Thánh.

Sự phục sinh của Đức Giêsu đến quá bất ngờ khiến cho các người phụ nữ và các môn đệ phải ngỡ ngàng. Niềm vui đó đánh tan nỗi u buồn và sợ hãi của các môn đệ để giờ đây, họ sống trong một đời sống mới vì biết rằng Đức Giêsu là chân lý, là sự thật. Ngài đã sống lại như lời Ngài đã phán. Tin tưởng vào Đức Giêsu, các môn đệ cũng biết rằng mình sẽ được phục sinh. Niềm tin và niềm vui đó đã lan rộng đến khắp thế giới và chúng ta tin rằng nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, sự phục sinh của Chúa đã cứu chúng con khỏi xích xiềng tội lỗi, xóa bỏ nơi chúng con những ngờ vực, u buồn để giờ đây, chúng con được sống trong hạnh phúc và bình an. Xin cho chúng con cũng biết đem niềm vui phục sinh đến với những ai chưa nhận biết Chúa để tất cả chúng con cùng nhau ngợi ca và chúc tụng vinh quang Chúa đến muôn đời. Chúa đã sống lại rồi. Alleluia.

Giuse Nguyễn Hồ Điệp SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày