Thứ Hai, ngày 23/11/2020

Chia sẻ Lời Chúa (Lc 21, 1-4)

Thứ Hai, ngày 23/11/2020

Trong một thế giới luôn đề cao của cải vật chất, con người thường cố gắng để làm giàu cho chính mình. Họ sẵn sàng làm mọi cách thế để càng giàu càng tốt, và vì thế mà sự quảng đại cho đi dần trở nên ít ỏi nơi đời sống con người. Lòng quảng đại dần trở nên một giá trị bị lãng quên, còn cái tôi ích kỷ lại càng lên ngôi.

Trong Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu đã lấy hình ảnh của bà góa nghèo về của cải nhưng có một tâm hồn quảng đại, để dạy cho chúng ta về giá trị đích thực của đời sống con người. Mặc dù bà chỉ đóng góp hai đồng tiền kẽm trong việc dâng cúng, nhưng bà đã cho đi tất cả những gì mình có để nuôi sống: “Tất cả nhưng người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bảo vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Lc 21, 4). Qua điều này, Chúa Giêsu đã khám phá ra sự quảng đại cao cả và lòng cậy trông phó thác tuyệt đối của bà vào Thiên Chúa. Hình ảnh bà góa nghèo nhưng đầy lòng quảng đại, để cho thấy, dù trong cái nghèo đến tột cùng đó, thì Thiên Chúa vẫn luôn là trên hết. Đồng thời, sự nghèo đói không kéo nhân cách của một con người trở nên tệ bạc nếu như họ biết tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa, biết đặt trọn niềm tín thác vào Ngài, để từ đó làm cho những người nghèo trở nên những con người sống giàu tình người và đậm đà tình Chúa. Có lẽ hình ảnh bà góa nghèo nhưng sẵn sàng để bỏ vào hai đồng tiền kẽm tiền dâng cúng cũng nói lên tâm tình tạ ơn của bà, vì ít nhất bà vẫn còn có hai đồng tiền kẽm để dâng cúng. Cuộc đời của bà lúc này chỉ có từng đó đồng tiền, nhưng lại có dư tràn tình mến và lòng biết ơn.

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và ban cho nhân loại chúng con những của cải cần thiết để nuôi sống chúng con. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết sống tâm tình tạ ơn và sự liên đới đối với người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ thiếu thốn, để luôn sẵn sàng và quảng đại giúp đỡ họ trong đời sống hằng ngày. Amen.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

CHÚA NHẬT II TN NĂM B
CHÚA NHẬT II TN NĂM B
Chiên Thiên Chúa
THỨ 7 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 6 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 5 TUẦN I TN NĂM B