THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

Bài Ðọc I: 1 Ga 3, 22 – 4, 6

“Hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng lãnh nhận được nơi Chúa, vì chúng ta giữ các giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người. Và đây là giới răn của Người: chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người, là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.

Các con thân mến, chớ tin bất cứ thần trí nào, nhưng hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Do điều này mà các con biết là thần trí của Thiên Chúa: Thần trí nào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô đã đến trong xác phàm thì là bởi Thiên Chúa; còn thần trí nào phủ nhận Chúa Giêsu, thì không bởi Thiên Chúa mà ra, đó là thần trí của Phản-Kitô; các con nghe nói rằng nó đến, và hiện giờ nó đã ở trong thế gian rồi.

Các con thân mến, các con bởi Thiên Chúa mà ra và đã thắng nó, vì Ðấng ở trong các con thì cao trọng hơn kẻ ở trong thế gian. Chúng thuộc về thế gian, nên nói chuyện thế gian, và thế gian nghe theo chúng. Chúng ta bởi Thiên Chúa mà ra. Ai biết Thiên Chúa, thì nghe chúng ta; còn ai không bởi Thiên Chúa, thì không nghe chúng ta. Do đó mà chúng ta biết được thần trí chân thật và thần trí dối trá.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 2, 7-8. 10-11

Ðáp: Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp (c. 8a).

Xướng: 1) Ta sẽ tuyên rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng Ta: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con. Hãy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, và cùng kiệt cõi đất làm gia tài”. – Ðáp.

2) Giờ đây, hỡi các vua, hãy nên hiểu biết; quân vương mặt đất nên giác ngộ. Hãy kính sợ làm tôi Chúa và hân hoan mừng Ngài; hãy khiếp run tỏ bày sự vâng phục Chúa. – Ðáp.

Alleluia: Mt 4,17

Alleluia, alleluia! – Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 4, 12-17. 23-25

“Nước trời đã đến gần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:

“Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”.

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Triết gia Socrates dạy các môn sinh của mình rằng: “Hãy biết mình”. Dường như, Chúa Giêsu cũng lặp lại phương pháp ấy khi Ngài khởi đầu sứ mạng rao giảng bằng lời kêu gọi: “Hãy sám hối vì nước Trời đã đến gần”. Đó là trọng tâm của bài Tin Mừng hôm nay. Và ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu loan báo chính là sự giải thoát con người khỏi tội lỗi và những hệ lụy của nó, như đau yếu bệnh tật……

“Hãy sám hối vì nước Trời đã đến gần”. Chúng ta bắt gặp việc sám hối là điều kiện tiên quyết để được ơn cứu độ. Sám hối không phải là tiếng khóc than của thất vọng, mà là một động lực mới giúp con người biết vươn lên.

“Hãy sám hối vì nước Trời đã đến gần”. Nước trời chính là động lực cho việc sám hối. Và do đó, sám hối đích thực cũng chính là một quyết tâm hướng về những biểu hiện của nước Trời, như sống yêu thương, quảng đại, tha thứ…

“Hãy sám hối vì nước Trời đã đến gần”, hay nói đúng hơn hãy sám hối để cho nước Trời được đến giữa mọi người.

Vậy có thể nói: “Việc sám hối là khởi đầu của sự nên thánh”. Không phải các thánh đều bắt buộc phải là tội nhân. Nhưng tất cả đều có ý thức sâu sắc về tội lỗi và sự yếu hèn của mình. Càng ý thức về thân phận yếu hèn của mình, chúng ta càng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Đó là thực trạng tâm hồn của tất cả các vị thánh trong Giáo Hội.

Việc sám hối không chỉ thực hiện trong một thời gian nào đó, mà phải thực hiện trong suốt cuộc đời, để cả cuộc sống của chúng ta luôn tốt đẹp. Như thế, sám hối không chỉ là ý thức và hồi tưởng về tội lỗi của mình. Sám hối đích thực không dừng lại ở đau xót, buồn phiền, sợ hãi, mà phải là cửa ngõ dẫn đến Tin Mừng, nghĩa là hoan lạc, vui tươi và phấn khởi.

Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta về Thiên Chúa là Cha rất mực yêu thương và tha thứ, một người cha muốn con cái mình yêu thương hơn là sợ hãi. Và đạo Chúa Giêsu thiết lập là đạo của Tin Mừng, của tình yêu, hân hoan và hy vọng. Xin Chúa Giêsu giúp chúng ta yêu như Chúa yêu, tha thứ như Chúa tha thứ.

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI