THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY

THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY

BÀI ĐỌC I: Lv 19, 1-2. 11-18

Trích sách Lêvi

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt kẻ khác, đừng lấy danh Ta mà thề dối, và đừng xúc phạm danh Thiên Chúa các ngươi. Ta là Chúa.

Các ngươi đừng nhục mạ kẻ khác và đừng hà hiếp họ. Đừng giam tiền công lại cho đến ngày mai. Đừng nguyền rủa người điếc, đừng đặt trước kẻ mù vật gì có thể làm cho nó vấp ngã; nhưng các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, vì Ta là Chúa.

Đừng làm điều bất công, cũng đừng xét đoán bất công. Đừng thiên tư kẻ nghèo, cũng đừng nể mặt người quyền thế. Hãy cứ công minh mà xét đoán kẻ khác. Đừng lăng mạ, cũng đừng gièm pha kẻ khác. Đừng mưu sát ai. Ta là Chúa.

Đừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Đừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa”. Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Tv 18, 8. 9. 10. 15

Đáp:  Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b).

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. – Đáp.

2)  Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. – Đáp.

3)  Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. – Đáp.

4)  Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Đá tảng, là Đấng Cứu Chuộc con. – Đáp.

 

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Tv 50, 12a và 14a

Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.

 

TIN MỪNG (Mt 25,31-46):

31 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. 32 Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. 33 Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: ‘Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta’. 37 Khi ấy người lành đáp lại rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; 39 có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?’ 40 Vua đáp lại: ‘Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta’.

41 “Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: ‘Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!’ 44 Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?’ 45 Khi ấy Người đáp lại: ‘Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta’. 46 Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.

Suy niệm

Cái kết bất ngờ…

Trên facebook thường có một kiểu giật tít rất ấn tượng: ai đó làm cái này cái kia…và cái kết bất ngờ. Nhiều khi vì tò mò mình cứ click vào, coi mãi chẳng thấy bất ngờ gì cả, nhưng được cái bất ngờ vì bị lừa…

Bài Phúc Âm về cuộc phán xét cuối cùng cũng có một kết cục bất ngờ, bất ngờ dành cho người công chính và cả người bất lương…Đại khái có thể giật tít thế này: Có một số người đã làm điều này điều kia cho những người hèn mọn và họ được kết quả bất ngờ, đó là làm cho chính Chúa…Còn những người bất chính đã không làm điều này điều kia cho những người hèn mọn và cái kết bất ngờ, họ đã không làm cho chính Chúa…Một sự ngạc nhiên tuyệt vời cho những người thực hành lòng thương xót và cái kết cục rất sốc cho những người đã không sống lòng xót thương…

Nếu chúng ta thấy Chúa cách nhãn tiền trong cuộc sống thì chắc chắn chúng ta đã làm rất nhiều điều cho Ngài, nhưng chính vì rất khó để nhận ra Chúa nơi những người anh em hèn mọn, mà chúng ta vẫn làm những điều tốt cho họ, thì điều đó mới có giá trị và bất ngờ hơn. Rất khó để nhận ra Chúa trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt với nhiều giá trị ảo, nhiều điều giả tạo, lại càng khó nhận ra hình ảnh Chúa trong những người anh em tầm thường, hèn mọn, nhưng chúng ta cứ làm những việc tốt cho họ, cứ sống lòng thương xót với bất kỳ ai chúng ta gặp gỡ, lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện, rồi thì chúng ta sẽ nhận được những kết quả bất ngờ, những sự ngạc nhiên thú vị.

Còn nếu chúng ta không làm, chúng ta để cho những cơ hội trôi đi, rồi sẽ tới lúc chúng ta tiếc nuối và hối hận, nhưng e rằng lúc đó quá muộn. Hãy cứ làm những việc bác ái, đừng chờ cho tới lúc nhận ra Chúa rồi mới làm. Hãy làm, cho dù là làm cho Chúa hay cho ai khác, thì cũng chẳng mất mát gì, mà cái được thì rất lớn lao.

Hãy tích lũy kho tàng ở trên trời, hãy làm giàu cho chính mình bằng khối tài sản phong phú là việc bác ái, việc thiện, hãy sắm sửa hành trang cho cuộc lữ hành dương thế về quê trời, nơi đó chỉ có thể tiến vào với hành trang là những chiếc vali đấy ắp những việc của lòng thương xót, với tấm hộ chiếu ghi tên: Người Công Chính và với giấy thông hành được đóng dấu hai chữ Yêu Thương.

Giacôbê Nguyễn Hải Ly SDB

 

Suy niệm 2

“Ta đói, các ngươi đã cho ăn.” Vâng, chúng con đã cho ăn! “Ta khát, các ngươi đã cho uống.” Vâng, chúng con đã cho uống! “Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước.” Vâng, chúng con đã tiếp rước! “Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc.” Vâng, chúng con đã cho mặc! “Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng.” Vâng, chúng con đã thăm viếng! “Ta ngồi tù các ngươi đến hỏi han.” Riêng điều này thì…!

Chữ “tù” gắn liền với chữ “tội”. Nó là hậu quả đến sau khi một ai đó phạm tội, bị xét xử và bị tuyên án! Bởi thế, chúng ta tuy dễ cảm thương với những người khó khăn, nghèo khổ nhưng khó mà mở lòng cho một tội nhân. Với chúng ta, họ không có lý do gì để đòi hỏi được ăn mày lòng thương xót của ta. Tuy nhiên, trong ánh sáng của bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi để mở lòng ra mà đến với họ vì đó là một trong những nguyên cớ để ta được xếp vào hàng ngũ của những người công chính hay những kẻ bất lương. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải nhìn nhận các tù nhân như môt hiện thân của Chúa và là người anh em của chính mình. Đồng thời, chúng ta cũng phải cảnh tỉnh bản thân để luôn đặt mình trong một trạng thái tự do. Nhờ đó, chúng ta sẽ có thêm phương tiện để nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh khác.

Có thể chúng ta đã từng làm nhiều việc thiện để giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh hoạn, đói rét… nhưng phần đa trong chúng ta đều chưa một lần thăm viếng hay làm một điều gì đó để giúp đỡ các tù nhân. Tuy nhiên, nếu như một tù nhân nào đó là người nhà, là anh em của ta, ta sẽ luôn có lý do để cảm thương, chấp nhận và nâng đỡ họ. Bởi vì chúng ta không chỉ biết cái hành động khiến người đó phải ngồi tù mà còn hiểu được tại sao và hoàn cảnh nào đã khiến họ phải hành động như thế. Ngay cả khi người đó hoàn toàn xứng đáng bị ngồi tù thì tình cảm anh em cũng buộc ta phải thăm viếng và hỏi han; phải làm một điều gì đó cho họ. Bởi thế, khi ta coi tù nhân như là người nhà, người anh em của mình thì ta tự khắc sẽ cảm thấy nhu cầu cần phải thăm hỏi họ.

Đoạn Tin Mừng hôm nay còn cho chúng ta thấy các tù nhân cũng chính là một hiện thân của Thiên Chúa: “Ta ngồi tù các ngươi đến hỏi han.” Việc Thiên Chúa nhận mình như một tù nhân không hề tổn hại đến đức công chính của Ngài nhưng là một phương cách để mạc khải Lòng Thương Xót mà Ngài vẫn hằng ban cho các tội nhân. Khi ta đặt tình yêu của mình ở đâu thì ở nơi đấy phảng phất hình ảnh của chính ta. Thiên Chúa đã dành cho các tù nhân một tình yêu đặc biệt nên chính họ cũng là một hình ảnh của Ngài. Qua đó, một lần nữa, Thiên Chúa tái xác nhận rằng con người – dù tội lỗi đến đâu – cũng là hình ảnh, là con cái của Thiên Chúa. Họ đáng được thương xót, tôn trọng, và mến thương không phải bởi hành vi bên ngoài nhưng là cái bản chất cao cả của họ!

Cuộc sống ngày nay có nhiều loại tù nhân trong nhiều loại nhà tù khác nhau: Người bị giam trong nhà lao tiền tài; kẻ bị giam trong nhà tù tình ái; mảnh đời khác lại bị giam trong nhà khám danh vọng… Có người lại tự nguyện giam mình trong Internet, trong các phương tiện truyền thông, trong một thế giới ảo- hậu quả thật…!  Rất có thể, ta cũng là một loại tù nhân của một loại nhà tù nào đó. Vì hễ ta sa đà và mất tự do trong lãnh vực nào thì ta là tù nhân trong nhà tù của lãnh vực đó. Bởi vậy, trong khi cố gắng thăm viếng, nâng đỡ, hỏi han… các tù nhân vì họ là những người anh em của ta và cũng là hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải nỗ lực thoát mình ra khỏi sự ràng buộc những hành vi sai trái. Để nhờ đó, ta có thêm tự do, thêm phương tiện để thực thi bác ái và mang hình ảnh của Chúa đến cho những người đau khổ nhất!

Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì biết bao lần chúng con đã thờ ơ, không thăm viếng, không hỏi han mà lại còn coi khinh những kẻ tù tội vì không ý thức rằng chính họ cũng là một hiện thân của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một quả tim biết rung động trước nỗi thống khổ của các tù nhân như thể họ là người nhà, là người anh em ruột thịt của chúng con. Nhờ đó, chúng con biết quảng đại dấn thân để phụng sự Chúa trong anh em một cách có ý thức và cụ thể hơn.

Giuse Hồ Chính SDB

Suy niệm 3

Trong cuộc sống, chúng ta không biết rõ những người chúng ta sẽ gặp là người như thế nào. Nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng đối với những người có đức tin là nhìn thấy chính Chúa hiện thân trong những con người ấy.

Quả thật, Thiên Chúa đã âm thầm xuống ở với con người nhân thế, Ngài đã lặng lẽ len lỏi vào giữa đám đông nhân loại mà không ai biết. Vì thực khó mà nhận diện được Ngài, nếu chúng ta không mở lòng ra để đón nhận Ngài, không nhạy cảm trước những người anh chị em của mình.

Nhưng nếu chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa đang ở trong những người bé nhỏ, Ngài ở trong chính chúng ta và kêu mời chúng ta mở lòng ra để phục vụ, thì chúng ta không thể không nhận ra Ngài nơi những người bé mọn nhất.

Chúng ta không còn thắc mắc như những người lành hay kẻ dữ trong ngày phán xét: “Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói, khát, rách rưới, tù đày … đâu?” Bởi vì Thiên Chúa ẩn dấu khuôn mặt thần linh của Ngài trong khuôn mặt nhân loại: người láng giềng, bạn đồng nghiệp ….

Họ cũng có thể là khuôn mặt của hàng triệu con người trên thế giới đang ê chề trong cảnh thiếu ăn, nghèo đói, thất nghiệp, hay đang làm những công việc nô lệ, vô nhân đạo, hoặc đang bị kẻ mạnh áp bức, người quyền thế bóc lột.

Chúa Giêsu khẳng định rằng Thiên Chúa đã tự đồng hóa mình với khuôn mặt của hàng triệu con người đó, vì họ là những anh chị em bé nhỏ của Ngài.

Vậy, là con cái Thiên Chúa tình yêu, chúng ta cần tập sống yêu thương để anh chị em chúng ta bớt khổ.

Sống yêu thương là đặc điểm, là dấu hiệu đích thực của con cái Thiên Chúa như Ngài đã nói: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau”.

Sống yêu thương là dễ làm tăng uy tín cho người môn đệ Chúa hơn mọi giá trị khác. Nó có thể thay thế được rất nhiều đức tính, nhưng không đức tính nào thay thế được nó.

Sống yêu thương là phương tiện hữu hiệu nhất để truyền giáo. Nhờ yêu thương, người ta dễ có cảm tình với chúng ta, và nhờ đó sẽ có cảm tình với đạo Chúa.

Sống yêu thương là tiêu chuẩn chính yếu mà Chúa sẽ căn cứ để định đoạt ai được vào Thiên Đàng, bởi vì chỉ có yêu thương, con người mới có thể được vào Thiên Đàng, chỉ có tình yêu, con người mới có thể xây dựng Thiên Đàng ngày trên trần gian này, và bởi Thiên Đàng cũng đồng nghĩa với yêu thương.

Xin Chúa cho chúng ta cảm nếm được Thiên Đàng ngay trong cuộc sống trần gian này, và thiên đàng ấy không gì khác hơn là khi chúng ta biết sống yêu thương, biết quảng đại trao ban và quan tâm phục vụ người khác.

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
THỨ TƯ TUẦN THÁNH
THỨ BA TUẦN THÁNH
THỨ HAI TUẦN THÁNH