THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) 2 Cr 1, 1-7

“Thiên Chúa an ủi chúng tôi để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian truân”.

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Phaolô, Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô do ý Thiên Chúa, và anh Timôthêu kính gởi Hội thánh Thiên Chúa tại Côrintô và hết thảy các thánh ở khắp miền Acaia: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô, ở cùng anh em.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha nhân từ cùng là Thiên Chúa mọi niềm an ủi, là Ðấng an ủi chúng tôi trong mọi nỗi gian truân, để chính chúng tôi có thể an ủi những ai lâm cảnh gian truân, với niềm an ủi mà Thiên Chúa đã an ủi chúng tôi. Bởi vì cũng như các nỗi đau khổ của Ðức Giêsu Kitô chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì nhờ Ðức Kitô, chúng tôi cũng được an ủi chứa chan thể ấy. Nếu chúng tôi chịu gian truân là để anh em được an ủi và được cứu rỗi; nếu chúng tôi được an ủi là để anh em được an ủi; nếu chúng tôi được uỷ lạo là cho anh em được uỷ lạo và được cứu rỗi; niềm an ủi đó sẽ làm cho anh em kiên nhẫn chịu các nỗi đau khổ mà chính chúng tôi cũng đang chịu, hầu cho niềm hy vọng của chúng tôi về anh em được vững mạnh, (vì) biết rằng nếu anh em thông phần vào các nỗi đau khổ, thì anh em cũng sẽ thông phần vào niềm an ủi.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. – Ðáp.

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. – Ðáp.

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. – Ðáp.

4) Thiên thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. – Ðáp.

* * *

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 5, 1-12

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Có lẽ nhiều người vẫn hay ghĩ rằng, để được vào Nước Trời chắc là khó lắm. Có thật sự là quá khó!  Nếu vậy, những điều Chúa Giêsu rao giảng có nên gọi là “Tin Mừng”? Tin Mừng còn có cách gọi khác Phúc Âm, tức là Lời mang lại những điều Phúc. Nếu Tin Mừng mà không đem lại những điều Phúc thì không còn là tin mừng nữa, có khi ngược lại. Chúa Giêsu qua tường thuật của thánh Mat-thêu đã chứng thực cho chúng ta thấy lời của Ngài đích thực là Phúc Âm và vì vậy chính là Tin Mừng cho những ai lắng nghe và sống lời ấy. 

          Hầu hết chúng ta, người Việt Nam tin rằng, sống ở đời chỉ cần 3 mối phúc: Phúc – Lộc – Thọ. Ai có được 3 điều này thì có thể nói họ được Trời chúc phúc. Ấy vậy mà Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại giới thiệu cho chúng ta không phải 3 mà là 8 mối phúc: Nghèo Khó – Khóc Than – Hiền Lành – Đói Khát – Lòng Thương Xót – Lòng Trong Sạch – Người kiến tạo Hòa Bình – Người bị bắt bớ. Có lẽ, nếu ai không phải người Kito Hữu (cũng có khi kể cả người Kito Hữu) đọc thoáng qua Tám Mối Phúc, họ sẽ có chung một kết luận: Ngược Đời! Vì chẳng ai muốn mình nghèo và đói khát; chẳng ai chọn khổ đau và thiệt thòi do sự hiền lành và công chính mang đến; ai có lòng thương xót thì dễ bị lợi dụng; lòng trong sạch ư, điều này thật viễn vông ở thế giới này; gây dựng hòa bình ư, chuyện tôi còn chưa lo xong hơi đâu đi lo chuyện người khác; và chịu bắt bớ ư, chỉ có kẻ điên mới ước mong điều này. Quả thế, người đời chủ yếu tìm kiếm phúc – lộc – thọ, nhưng Tám Mối Phúc của Chúa Giesu lại chẳng ăn nhằm gì, thậm chí còn đi ngược lại với điều mà ai ai cũng ước mơ. 

          Đọc thoáng qua thì thấy vậy, nhưng nếu đọc trong ánh sáng đức tin và suy gẫm, chúng ta sẽ thấy Tám Mối Phúc của Chúa Giêsu là thật. Chẳng phải vậy mà, những người Kito Hữu Việt vẫn hay gọi là “Tám Mối Phúc Thật”. Tám Mối tức là 8 cách, hoặc 8 con đường để vào nước trời. Tuy là Tám nhưng lại chỉ có duy nhất một trung tâm chính là Thiên Chúa. Người sống tinh thần nghèo khó có phúc, vì Thiên Chúa là sự giàu có của họ. Người hiền lành không thích bon chen vì Thiên Chúa mới đích thực là tài sản “đất hứa” duy nhất của họ. Người khổ đau chọn Thiên Chúa là nguồn cậy trông và an ủi. Người khát khao sự công chính nhận Thiên Chúa là luật tối thượng. Người có lòng xót thương hơn ai hết họ cảm nhận tình yêu Thiên Chúa qua chính thân phận yếu đuối của bản thân và của người khác. Người có lòng trong sạch luôn hướng mắt nhìn lên Thiên Chúa và thấy Thiên Chúa trong mọi sự. Người kiến tạo hòa bình có Thiên Chúa là nguồn bình an đích thực. Người chịu bách hại vì danh công chính và Nước Trời có Thiên Chúa là cùng đích duy nhất. Nói cách khác, tám con đường nhưng chỉ có một đích duy nhất là Nước Trời và Thiên Chúa chính là nguyên nhân và cùng đích. Tám Mối Phúc trở thành phúc thật chính là vì có Thiên Chúa, Đấng là Sự Thật. 

          Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa người Kito Hữu phủ nhận những điều Phúc – Lộc – Thọ mang đến. Đó vẫn là những điều mỗi người nên có và nên ước mơ. Vì ba mối phúc này vẫn là sự chúc lành của Trời cho những sống hợp đạo lý làm người, là điều may mắn chonhững ai tin vào nhân quả. Bởi thế, ba mối phúc này vẫn là sự chúc lành từ sự quan phòng của Thiên Chúa. Thế nhưng, người Kito Hữu không chỉ dừng lại những mối phúc này trần gian này. Chúng ta ước mơ một điều khác vượt xa hơn, vĩnh cửu và viên mãn, vốn dĩ chỉ có Thiên Chúa mới ban cho ta. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta 8 cách qua Tám Mối Phúc, nhưng lại chỉ có một chân lý duy nhất chính để Thiên Chúa làm chủ đời mình, đặt Ngài làm trung tâm và khởi đầu và cùng đích. Nếu không có Thiên Chúa thì 8 điều Phúc kia sẽ thành họa. Cũng vậy, nếu con người chỉ dừng lại ở 3 điều ước Phúc – Lộc – Thọ mà không chọn Thiên Chúa là cùng đích thì những gì họ hưởng ở đời này sẽ không đem lại cho họ hạnh phúc thật vĩnh cửu. Tóm lại, trong và qua Tám Mối Phúc Thật, người Kito hữu tìm được cho mình kim chỉ nam, một bản đồ chính xác nhất để về Nước Trời. Thật vậy, để được vào Nước Trời thật sự là không khó cho những ai tín thác vào Thiên Chúa.

Đặng Thế Lâm, SDB 

Suy niệm 2 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu có tất cả 5 bài giảng lớn của Chúa Giê-su và có cấu trúc như sau: bài giảng trên núi (Mt 5-7), diễn từ về truyền giáo (Mt 10), bài giảng với các dụ ngôn (Mt 13), diễn từ về Giáo Hội (Mt 13) và về cánh chung (Mt 18).

Đoạn Tin Mừng hôm nay khởi đầu bài giảng trên núi bàn về các Mối Phúc. Chúa Giê-su, như Mô-sê mới trên núi Si-nai mới, thong ban cho con người Tin Mừng cứu độ. Thánh sử Lu-ca cũng tường thuật về bài giảng trên núi (Lc 6, 20 tt), nhưng thánh nhân không nhắc đến  những người có tinh thần nghèo khó, những người đói khát sự công chính, những bị bách hại vì lẽ công chính. Những người nghèo theo Kinh Thánh, “anawim”, là những con người khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa, những người mở rộng cõi lòng cho ân sủng Thiên Chúa. Cũng vậy, sự công chính theo Kinh Thánh không phải là sự công chính về xã hội nhưng là sự trung thành với  Thiên Chúa.

Thiên Chúa thấu hiểu cõi lòng con người và mong muốn con người sống hạnh phúc. Con người tựu trung ai cũng muốn hạnh phúc và tìm kiếm hạnh phúc. Đồng thời mỗi người cũng có những quan niệm hạnh phúc khác nhau, kẻ thì cho rằng hạnh phúc là giàu có, là tiền bạc, là vinh quang, quyền lực, là thỏa mãn dục tình hay khoái lạc. Chúa Giê-su đề ra cho con người một lối sống hạnh phúc chắc chắn, và đi ngược với trào lưu cũng như quan niệm của con người.

Hạnh phúc là những con người có tinh thần nghèo khó, những con người đói khát và đau khổ biết tha thứ, những con người chân thành và trong sáng trong tâm hồn, những con người hoạt động không mỏi mệt cho hòa bình, những con người bị bách hại vì trung tín với Thiên Chúa. Những tiêu chuẩn hạnh phúc này đi ngược với hạnh phúc của con người thời nay, nhưng đó là lối đường để đạt hạnh phúc vĩnh cữu.

 Lạy Chúa Giê-su, Chúa là người đầu tiên thực hiện cá mối phúc này, xin giúp chúng con bước theo Chúa và ban ơn giúp sức để chúng con bước theo con đường này đến  tận cùng. Ngài là sức mạnh của chúng con, xin chúc lành cho chúng con. Amen.

  Fx. Đình Phước SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày