THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH

THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 4, 23-31

“Khi họ cầu nguyện xong, thì được đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, sau khi được phóng thích, Phêrô và Gioan trở về cùng các anh em, và thuật lại cho họ nghe tất cả những điều mà các thượng tế và kỳ lão đã nói. Vừa nghe thuật lại, họ đồng thanh cất tiếng nguyện cùng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, Chúa là Ðấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó. Nhờ Thánh Thần, Chúa đã dùng miệng tổ phụ chúng con là Ðavít tôi tớ Chúa mà phán: “Tại sao chư dân chấn động, và các nước lại mưu đồ chuyện luống công? Các vua thiên hạ đều nổi dậy, các thủ lãnh toa rập với nhau chống lại Chúa và Ðấng Kitô của Người”. Vì quả thật, tại thành Giêrusalem này, Hêrôđê và Phongxiô Philatô đã liên kết với các dân ngoại và dân Israel, mà chống lại tôi tớ thánh của Chúa là Ðức Giêsu, Ðấng Chúa đã xức dầu, để thực hiện những điều mà quyền năng và ý định Chúa đã dự liệu từ trước. Và lạy Chúa, giờ đây, hãy xem họ đang đe doạ, và xin ban cho các tôi tớ Chúa được đầy lòng tin tưởng rao giảng lời Chúa, cùng xin Chúa giơ tay chữa lành các bệnh nhân, làm những dấu lạ, và những việc phi thường nhân danh Thánh Tử của Chúa là Ðức Giêsu”.

Khi họ cầu nguyện xong, thì nơi họ đang tập họp liền chuyển động, mọi người được tràn đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 2, 1-3. 4-6. 7-9

Ðáp: Phúc cho tất cả những ai tin tưởng nơi Chúa (c. 13b).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tại sao chư dân chấn động, và các nước mưu đồ chuyện luống công: các vua mặt đất cùng nổi dậy, và bậc quân vương nhất tề âm mưu phản nghịch Chúa và Ðấng Kitô của Người. Họ nói: “Ðập tan xiềng xích chúng ra, gông cùm chúng, hãy ném cho xa bọn mình”. – Ðáp.

2) Ðấng ngự trên thiên đình cười nhạo, Chúa mỉa mai cười chúng. Bấy giờ Người phán bảo chúng trong cơn thịnh nộ, và làm cho chúng rối loạn trong cơn lôi đình: “Nhưng Ta đã đặt vương nhi Ta trên núi Sion, núi thánh của Ta”. – Ðáp.

3) Ta sẽ truyền rao thánh chỉ của Chúa: Chúa đã phán bảo cùng Ta: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra Con. Hãy xin Cha và Cha sẽ cho Con được chư dân làm phần sản nghiệp, và tận cùng cõi đất làm gia tài. Con sẽ cai trị chúng bằng cây gậy sắt, như bình thợ gốm, Con đem nghiền nát chúng ra”. – Ðáp.

Alleluia: Mt 23, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 3, 1-8

“Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, trong nhóm biệt phái, có người tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do-thái. Ông đến thăm Chúa Giêsu ban đêm và thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Nicôđêmô thưa Chúa rằng: “Một người đã già, làm sao có thể tái sinh? Không lẽ người ấy lại vào lòng mẹ mà sinh ra lần nữa sao?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi nước và Thánh Thần, thì không ai được vào nước Thiên Chúa. Sự gì sinh bởi huyết nhục, thì là huyết nhục; và sự gì sinh bởi Thần Linh, thì là thần linh. Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Thay Đổi Với Sự Khiêm Nhường

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí”

Truyện xưa kể rằng, có một nhà thông thái rất uyên thâm kiến thức về đạo giáo. Thế nhưng trên một ngọn núi cao có một nhà thiền sư rất đạo hành và được nhiều người yêu mến do nhà thiền sư này đã chỉ cho nhiều người biết chân lý sống để họ thực hành theo mà sống tốt hơn. Nghe tin này, nhà thông thái cũng muốn lên ngọn núi đó để coi xem thật hư như thế nào và muốn đàm đạo với nhà thiền sư đó. Khi đến ngọn núi gặp nhà thiên sư, nhà sư hỏi nhà thông thái: “Ông cần tôi giúp gì cho ông?” Nhà thông thái trả lời:”Tôi muốn nhà sư chỉ cho tôi chân lý sống!” Sau khi nhà sư mời nhà thông thái ngồi vào bàn, nhà sư liền mang bình trà và rót nước mời nhà thông thái. Ly nước trà đã đầy, mà nhà sư vẫn tiếp tục rót nên nước trà đã đổ đầy ra bàn. Nhà thông thái thấy vậy thì liền nghĩ trong đầu: “nhà sư như vậy mà người ta cho là đạo hạnh và sáng suốt” và nhà thông thái liền nói vói nhà sư: “Thưa nhà sư, ly nước đã đầy mà sao ngài còn rót tiếp.” Nhà sư điềm tĩnh trả lời: “Tôi biết ông đến đây chỉ muốn kiểm tra kiến thức của mình và thử tôi mà thôi. Cũng giống như cái ly nước trà này, một khi nó đã đầy thì dù có rót vào bao nhiêu đi chăng nữa cũng không chứa được”. Nghe như vậy, nhà thông thái cúi sầm mặt bỏ đi. Thật vậy, một người muốn tìm lẽ sống cho mình mà không chịu thay đổi lão trạng và bản thân thì không thể lãnh hội được gì và không thể tìm ra chân lý sống cho mình.

Ngày hôm nay, thánh Gio-an mô tả cho chúng ta thấy một nhân vật khác hoàn toàn so với nhà thông thái trên kia. Khi nhìn thấy Đức Giê-su chính là chân lý, là lẽ sống đích thực, ông Ni-cô-đê-mô đã tin và xác quyết điều này: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng có ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.”( Ga 3,2). Không chỉ như thế, ông còn nhận ra sự yếu đuối của mình và muốn được biến đổi: “Một người đã già rùi, làm sao có thể thay đổi được?” (Ga 3,4). “Đã già rồi” ở đây muốn nói lên những kinh nghiệm, những thói quen hay những kiến thức đã hình thành nơi ông. Nhưng nơi ông Ni-cô-đê-mô ta thấy một con người khao khát tìm chân lý cho cuộc sống của mình. “Làm sao có thể thay đổi được ?”, một câu hỏi ông đặt ra để xin Chúa chỉ cho ông. Ông luôn khiêm nhường trước mặt Chúa và để Ngài hướng dẫn. Điều này đối với ông đã là một sự thay đổi. Bởi vì như ta đã biết ông là một người trong nhóm Pha-ri-sêu, một nhóm luôn chống đối Chúa Giê-su và cũng rất thông thạo luật Do Thái cũng như giữ luật rất kỹ. Đứng trước thái độ của ông, Chúa Giê-su đã chỉ cho ông cách thức để giải tỏa niềm khao khát của mình: “Không ai có thể thấy nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.”(c. 3) hay “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.” (c. 5). Ở đây ta thấy Chúa Giê-su đòi hỏi một sự biến đổi từ bên trong, từ nội tâm chứ không phải sự biến đổi từ bên ngoài. Và chỉ có sự thúc đẩy từ bên trong của Thần Khí, ơn trên mới giúp chúng ta thay đổi. Như chúng ta thường thấy những Kitô hữu đã quen với Thần Khí hướng dẫn thì dần dẩn họ khám phá những động cơ và tham vọng không còn như trước nữa. Họ luôn cảm thấy thoái mái và không sợ hãi khi ở bên Chúa. Và cũng khám phá ra mục đích sống của đời mình và kinh nghiệm thấy Chúa luôn ở cùng.

Thiên Chúa luôn chờ mong và mời gọi mỗi người chúng ta biến đổi qua từng ngày sống của mình. Không chỉ là sự biến đổi nơi thân xác yếu hèn mà Ngài cần nơi chúng ta có một sự quyết tâm căn tân đổi mới tâm hồn của mình. Hãy bỏ đi những thói quen xấu, những kiến thức làm ta xa Chúa qua sách báo xấu, mạng internet và phim ảnh xấu. Và hằng ngày chúng ta cũng phải cầu xin Thần Khí của Chúa làm việc nơi tâm hồn ta bằng việc tham dự thánh lễ và thực hành Lời Ngài dạy.

Lạy Chúa, xin biến đổi đời con khi con nghe lời Chúa dạy, khi con xum vầy bân Chúa khi con từng ngày khát mong. Hãy biến đổi đời con cho nên tươi mới rạng ngời trong tình yêu của Ngài. Amen.

Đaminh Phạm Thế Hiển SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày