THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (năm I) Dt 5, 1-10

“Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Tất cả các vị Thượng tế được chọn giữa loài người, nên được đặt lên thay cho loài người mà lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề. Vì thế cũng như người phải dâng lễ đền tội thay cho dân thế nào, thì người dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai được chiếm vinh dự đó, nhưng phải là người được Thiên Chúa kêu gọi, như Aaron. Cũng thế, Ðức Kitô không tự dành lấy quyền làm thượng tế, nhưng là Ðấng đã nói với Người rằng: “Con là Con Cha, hôm nay Cha sinh ra Con”. Cũng có nơi khác Ngài phán: “Con là Tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Ðấng có thể cứu Mình khỏi chết, và vì lòng thành kính, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người. Người được Thiên Chúa gọi là Thượng tế theo phẩm hàm Menkixêđê.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 109, 1. 2. 3. 4.

Ðáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê (c. 4bc).

Xướng: 1) Thiên Chúa đã tuyên bố cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con”. – Ðáp.

2) Ðức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Ngài, rằng: “Con hãy thống trị giữa quân thù”. – Ðáp.

3) Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con”. – Ðáp.

4) Ðức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: “Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”. – Ðáp.

Alleluia: Tv 144, 13cd

Alleluia, alleluia! – Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 2, 18-22

“Tân lang còn ở với họ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

CHÀNG RỂ CÒN Ở VỚI HỌ

Luật pháp hay luật lệ của một đất nước, một tổ chức hay một nhóm có mục đích là giúp cho đất nước, tổ chức hay nhóm đó có thể vận hành tốt và đem lại nhiều ích lợi cho những thành viên ở trong đó. Vì vậy, một đất nước, một tổ chức hay một nhóm muốn lớn mạnh, hợp nhất thì luật ở trong đó phải hợp lý và mọi thành viên phải chu toàn bổn phận với luật một cách tốt nhất.

Đất nước Do Thái thời Chúa Giêsu mang đậm nét lệ luật. Luật thời đó rất nhiều khoản và nhiều lúc nó là gánh nặng cho người dân, là cái cớ để mọi người bắt bẻ nhau. Ngày hôm nay, Tin Mừng thánh Mác-cô cũng tường thuật cho chúng ta thấy đuọc điều này khi có người đến hỏi Đức Giêsu: “Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mc 2,18), một sự bắt bẻ lệ vào luật ăn chay của người Do Thái. Đây cũng là lúc Đức Giêsu muốn lột tả mình với thân phận Con Thiên Chúa, Người là Đấng Quyền Năng, Đấng làm nên luật và mọi luật pháp phải quy phục Ngài. Hơn thế nữa, Ngài còn muốn nói đến niềm vui, một niềm vui thật sự khi Con Thiên Chúa là chính Ngài đang hiện diện và sống cùng họ, đây mới là điều quan trọng. Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.” (Mc 2,19-20). Chàng rể ở đây là chính Đức Giêsu. Đức Giêsu muốn nói đến chính bản thân mình là Đấng mà muôn dân đang trông đợi, là vị Đại ngôn sứ của các vị ngôn sứ và là Đấng Thiên Sai mà ông Gioan Tẩy Giả đã tiên báo cũng như làm phép rửa. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu cũng tiên báo cuộc tử nạn của mình. Và việc ăn chay lúc đó là việc hối cải vì muôn dân đã giết chính Đấng Cứu Chuộc của mình, giết đi chàng rể mà họ đang mong đợi, là Đấng hiệp nhất muôn dân.

Đức Giêsu đến thế gian là để mang lại một nguồn sống mới, một luật lệ mới và một ơn Cứu độ của Thiên Chúa Tình Yêu. “Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!” (Mc 2,21-22). Rượu mới và bầu mới là chính Đức Giêsu và lề luật của Ngài. Lề luật của Ngài là luật yêu thương. Yêu thương đến hiến thân mình cho người mình yêu giống như Ngài. Ngày nay cũng có rất nhiều người dám hy sinh bản thân mình vì một lý tưởng, vì người mình thương. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã hy sinh thân mình cho người tội lỗi, những kẻ luôn phản bội ngài và cũng là những kẻ đôi khi là người thù địch với Ngài là chính chúng ta. Đây mới là tình yêu tuyệt đối mà mỗi người chúng ta phải luôn hướng tới trong cuộc sống và trong ơn gọi mà mình đang mang trên người là ơn gọi của một con người thật sự, ơn gọi của một Kitô hữu hay ơn gọi thánh hiến.

Cũng chính nơi Ngài là luật lệ mới, là lối sống mới mà muôn dân được hợp nhất với nhau. Và chúng ta đang được hạnh phúc sống trong tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất. Trong tuần lễ này, Giáo hội mỗi người chúng ta phải luôn biết thay đổi trong Đức Kitô để có thể là lời rao giảng tin mừng của Chúa cho người khác bằng chính lời nói và lối sống hằng ngày. Để có thể làm được điều này, mỗi người chúng ta phải năng biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa qua cầu nguyện, Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Hòa Giải, Lời Chúa và đem tất cả điều đó áp dụng vào đời sống bản thân.

Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa; xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha, xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ; xin kết liên muôn người trong trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Amen!

 Đaminh PhạmThế Hiển SDB

Suy niệm 2:

Thánh Mác-cô thuật lại cho chúng ta 5 tranh luận giữa Chúa Giêsu và thẩm quyền tôn giáo thời bấy giờ. Đầu tiên là việc tha tội (Mc 2,1-12), thứ đến là việc dùng bữa với những người tội lỗi (Mc 2,13-17), việc ăn chay (Mc 2,18-22), giữ luật ngày sabát (Mc 2, 23-28) và sau cùng là việc chữa lành trong ngày sabát (Mc 3,1-6).

Tin Mừng hôm nay nhắc đến việc ăn chay:

Người Do Thái rất coi trọng việc ăn chay (Mt 6,1-8). Mục đích của ăn chay là chuẩn bị gặp Chúa (Xh 34,28) hoặc gặp Đấng Messia sắp đến.

Ngày nay có nhiều hình thức ăn chay, chẳng hạn, có những người ăn chay để giữ gìn sức khỏe, nhằm để chữa bệnh. Đó là việc ăn chay theo chiều kích khoa học, y học. Hoặc có những người ăn chay để biểu lộ lòng đạo đức, để biểu lộ những gì sâu xa hơn, như trong các tôn giáo.

Đạo Hồi có cả tháng cha Ramadan: không ăn, không uống, không hút thuốc và ngay cả kiêng việc chăn gối.

Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo quá quen với việc ăn chay, có nhiều người ăn chay suốt đời. Họ coi đó như một cách cơ bản để tu luyện bản thân. Cụ thể là để thanh lọc và giúp tinh khiết con người, để kiềm chế lục dục – thất tình. Lục dục gồm 5 giác quan và tư tưởng; Thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Cụ, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, muốn).

Về tâm sinh học, quả thực việc ăn chay đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho đời sống thể chất cũng như tinh thần, giúp người ta đi vào đời sống tôn giáo cách thanh tịnh và thuần khiết hơn.

Tin Mừng còn nhấn mạnh đến một điểm nữa, là, ăn chay nhằm tìm lại sự hiện diện của Chúa, của Tân Lang, trong tâm hồn chúng ta: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ?” (Mt 9,15). Điều này cho chúng ta thấy một sự thật vô cùng lớn lao nơi Chúa. Đó là ở bên cạnh Chúa chúng ta sẽ tìm được niềm vui đích thực. Như vậy, ăn chay đối với chúng ta còn là sự chuẩn bị cho sự hiện diện của Chúa Giêsu, nghĩa là làm cho tâm hồn chúng ta thanh thoát, để dễ dàng gặp Chúa diện đối diện. Như thế, chúng ta có thể xác tín như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà chính Đức Kitô sống trong tôi”.

 Fx. Phạm Đình Phước SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN