THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Gn 1, 1 – 2, 1. 11

“Ông Giona chỗi dậy lánh xa mặt Chúa”.

Khởi đầu sách Tiên tri Giona.

Có lời phán cùng Giona, con trai ông Amathi, rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy đi sang Ninivê, một thành rộng lớn, và giảng tại đó, vì tội ác của nó thấu đến Ta”.

Giona liền chỗi dậy để trốn sang Tharsê lánh xa mặt Chúa; ông đi xuống Gioppê, gặp tàu đi sang Tharsê, ông liền mua vé, xuống tàu đi với hành khách sang Tharsê, lánh xa mặt Chúa.

Nhưng Chúa khiến trận cuồng phong thổi trên biển và cơn bão táp dữ dội nổi lên, khiến tàu lâm nguy sắp chìm. Các thuỷ thủ lo sợ, hành khách cầu khẩn cùng thần minh của mình. Người ta vứt đồ vật trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt, lúc đó ông Giona xuống lòng tàu nằm ngủ mê mệt. Thuyền trưởng đến gần ông và hỏi rằng: “Sao ông ngủ mê mệt như vậy? Hãy chỗi dậy cầu khẩn cùng Thiên Chúa của ông, may ra Thiên Chúa đoái đến chúng ta và chúng ta khỏi chết”.

Ai nấy đều bảo đồng bạn mình rằng: “Các anh hãy lại đây, chúng ta bắt thăm coi biết tại sao chúng ta gặp phải tai hoạ này”. Rồi họ bắt thăm, thì trúng phải ông Giona. Họ bảo ông rằng: “Xin ông cho chúng tôi biết vì cớ nào chúng ta gặp phải tai hoạ này: Ông làm nghề gì? Ở nơi nào? Ði đâu? Hoặc thuộc dân nào?” Ông trả lời họ rằng: “Tôi là người Do-thái, tôi kính sợ Thiên Chúa là Chúa Trời, Ðấng tạo thành biển khơi và lục địa”.

Họ khiếp sợ quá sức và hỏi ông rằng: “Sao ông hành động thế này? (Vì theo lời ông thố lộ, các hành khách biết ông trốn lánh mặt Chúa). Họ liền hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải đối xử với ông làm sao đây, để biển yên lặng? vì biển càng động mạnh thêm”. Ông bảo họ rằng: “Các ông hãy bắt tôi vứt xuống biển, thì biển sẽ yên lặng, vì tôi biết tại tôi mà các ông gặp phải trận bão lớn lao này”.

Các thuỷ thủ cố chèo thuyền vào đất liền, nhưng không sao được, vì biển càng động dữ dội hơn. Họ kêu cầu cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, chúng tôi xin Chúa vì mạng sống người này cho chúng tôi khỏi chết. Xin chớ đổ máu vô tội trên chúng tôi, vì, lạy Chúa, Chúa hành động theo như Chúa muốn”. Rồi họ bắt vứt ông Giona xuống biển, và biển liền hết nổi sóng. Mọi người rất kính sợ Chúa, họ tế lễ dâng lên Chúa và làm lời khấn hứa.

Chúa chuẩn bị sẵn một con cá lớn để nuốt ông Giona, và ông Giona ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Sau đó, Chúa truyền lệnh cho cá nhả ông Giona vào bờ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Gn 2, 2. 3. 4. 5. 8

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, từ vực sâu thẳm, Chúa đã cứu sống mạng con (c. 7c).

Xướng: 1) Nằm trong bụng cá, ông Giona thưa cùng Chúa là Thiên Chúa của mình rằng: – Ðáp.

2) Trong cảnh gian truân, con đã kêu cầu tới Chúa, và Ngài đã nhậm lời con; tự lòng vực sâu âm phủ, con đã kêu lên, và Ngài đã nghe rõ tiếng con. – Ðáp.

3) Ngài đã ném con xuống vực sâu, trong lòng biển, các dòng nước đã lôi cuốn thân con, bao sóng cả ba đào đều lướt chảy trên mình con. – Ðáp.

4) Bấy giờ con tự nhủ: Con đã bị loại xa khỏi thiên nhan Chúa, nhưng con sẽ còn được xem thấy thánh điện Ngài. – Ðáp.

5) Khi mà trong người con, linh hồn tuyệt vọng, bấy giờ con đã nhớ (tới) Chúa. Lời cầu nguyện của con đã thấu đến tai Ngài, trong nơi thánh điện của Ngài. – Ðáp.

Alleluia: 1 Sm 3, 9; Ga 6, 69

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 10, 25-37

“Ai là anh em của tôi?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?”

Chúa Giêsu nói tiếp: “Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho ông chủ quán mà bảo rằng: “Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông”.

“Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

Yêu Mến

Ngày nay, trên truyền hình có rất nhiều gameshow để thử tài năng và kiến thức của người chơi như Ai là triệu phúTôi là người chiến thắng, chung sức, gold talent… Trong đoạn Tin Mừng ngày hôm nay cũng có một nhà thông luật đứng lên để thử Đức Giêsu. Ông hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” (Lc 10,25). Ngay lập tức ông nhận được câu trả lời đầy khôn ngoan của Chúa khi Chúa Giêsu kiểm tra lại kiến thức thông luật của ông ta, Ngài hỏi: “Trong luật viết gì? Ông đọc thế nào?”(Lc 10,26). Người thông luật trả lời: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình” ( Lc 10,27). Thật vậy, hôm nay qua việc dạy bảo người luật sĩ, Đức Giêsu cũng muốn nhắc nhở chúng ta hãy có lòng yêu mến tôn kính Thiên Chúa và yêu thương anh em mình. Đây là giới răn trọng nhất mà Chúa để lại cho chúng ta. Chúng ta không thể nói yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương tha  nhân và ngược lại, chúng ta không thể nói yêu thương tha nhân mà không yêu mến Thiên Chúa. Hai điều này luôn đi đôi và làm rõ cho nhau hơn.

Thế nhưng, yêu Chúa và tha nhân không chỉ thể hiện trên môi miệng mà nó còn phải được diễn tả qua việc làm của mình. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói cho ta về dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu. Người Sa-ma-ri là một dân ngoại, dân mà người Do Thái cho rằng không còn tinh ròng theo truyền thống. Nên người Do Thái rất ghét những người Sa-ma-ri và cho rằng Thiên Chúa sẽ không chúc phúc cho họ. Vậy mà trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại lấy họ ra làm ví dụ về một gương sáng đã làm theo Lời của Chúa. Như vậy, người thân cận không được hiểu là những người anh em cùng huyết tộc, dòng họ hay dân tộc mà người thân cận ở đây phải được hiểu là tất cả những ai lắng nghe và đem Lời của Chúa ra áp dụng vào trong cuộc sống hằng ngày.

Một hiện trạng ngày nay đang làm cho rất nhiều người phải e ngại và đắn đo là có rất nhiều người đã lợi dụng lòng thương xót của người khác. Họ giả vờ như mình đang ở trong hoàn cảnh khó khăn để đánh lừa người khác. Cũng chính điều này cũng đã làm cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn thật không được nhiều người quan tâm. Đáng nói hơn, sự lừa bịp này đã thành một tổ chức có quy mô. Như vậy, chúng ta phải làm gì để biết được đâu là những người khó khăn thật? Một vấn nạn mà cho tới giờ dây cũng rất khó giải quyết ở một xã hội như chúng ta. Vì vậy, lời cầu nguyện và việc lắng nghe Lời Chúa mà đem ra thực hành sẽ ngày một khẩn thiết hơn. Chúng ta hãy bắt trước gương của người Sa-ma-ri mà áp dụng vào cuộc sống hằng ngày để danh Chúa được tỏ hiện nơi chúng ta và việc loan báo Tin Mừng mới thực sự có hiệu quả.

Lạy Chúa, hãy tăng thêm lòng yêu mến Chúa và tha nhân vào trong cõi lòng của chúng con để chúng con biết sống đúng với bản chất của mình là một người Kitô hữu, là một ngôi vị thật sự. Amen.

 Đaminh Phạm Thế Hiển SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ 7 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 6 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 5 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 4 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 3 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 2 TUẦN I TN NĂM B