THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH

THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 6, 8-15

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ có nhóm người kia thuộc hội đường mệnh danh là “của những người Tự Do, người Xirênê và Alexandria”, và những người khác từ xứ Cilicia và Tiểu Á, đã nổi dậy. Họ tranh luận với Têphanô, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói. Họ xúi giục một số người nói lên rằng: “Chúng ta đã nghe nó nói những lời lộng ngôn phạm đến Môsê và Thiên Chúa”. Họ xách động dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ; rồi họ tuôn đến bắt Têphanô điệu tới công nghị. Họ đưa ra những người làm chứng gian nói rằng: “Tên này không ngớt nói những lời xúc phạm đến nơi thánh và lề luật, vì chúng tôi nghe nó nói rằng: “Ông Giêsu Nadarét sẽ phá nơi này, và thay đổi các tập tục Môsê truyền lại cho chúng ta”. Toàn thể cử toạ trong công nghị chăm chú nhìn Têphanô, thấy mặt người giống như mặt thiên thần.

Ðáp Ca: Tv 118, 23-24. 26-27. 29-30

Ðáp: Phúc cho ai theo đường lối tinh toàn (c. 1a).

Xướng: 1) Dầu vua chúa hội lại và buông lời đả kích, tôi tớ Ngài vẫn suy gẫm về thánh chỉ Ngài. Vì các lời nghiêm huấn của Ngài là điều con ưa thích, các thánh chỉ Ngài là những bậc cố vấn của con. – Ðáp.

2) Con đã trình bày đường lối của con và Chúa nghe con, xin dạy bảo con các thánh chỉ của Ngài. Xin cho con am hiểu đường lối huấn lệnh của Chúa, để con suy gẫm các điều kỳ diệu của Ngài. – Ðáp.

3) Xin đưa con xa cách con đường gian dối, và rộng tay ban luật pháp của Ngài cho con. Con đã chọn con đường chân lý, con quyết tâm theo các thánh chỉ của Ngài. – Ðáp.

Alleluia: Ga 16, 28

Alleluia, alleluia! – Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 22-29

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi. Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh. Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?” Chúa Giêsu đáp: “Ðây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Ðấng Ngài sai đến”.

Suy niệm:

Những nhu cầu như ăn, uống, ngủ và giải trí là những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Mọi người luôn cố gắng tìm đủ mọi cách làm sao cho những nhu cầu đó ngày càng một gia tăng hơn trong cuộc sống. Những người đủ ăn thì cố gắng làm để ăn ngon hơn và mặc ấm hơn. Còn những người đã có những đồ ăn ngon thì muốn mặc đẹp hơn, thời trang hơn và tìm kiếm những nhu cầu giải trí nhiều hơn. Đây cũng là một điều hết sức bình thường trong cuộc sống.

Thế nhưng, bài Tin Mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu muốn cảnh báo cho chúng ta về những nhu cầu này và chỉ cho chúng ta một loại lương thực không bao giờ hư mất và rất quan trọng trong đời sống thể xác cũng như thiêng liêng của chúng ta. Chúa Giêsu cảnh báo cho chúng ta về thứ lương thực thường ngày mà mọi người đang tìm kiếm như của ăn, tiền tài, danh vọng. Tuy chúng cần thiết cho sự tồn tại của chúng ta nhưng chúng chỉ là những thứ chóng qua không mang lại hạnh phúc đích thực và không khéo chúng ta sẽ coi chúng là mục đích sống cuối cùng của mình trên đời này. Qua đoạn Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy tìm kiếm cho mình một thứ lương thực ban lại sự sống và hạnh phúc đời đời, đó chính là mình thánh Ngài qua biến cố Phục sinh. “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận” (Ga 6,27).

Đức Giêsu Kitô luôn yêu thương chúng ta, tình thương của Ngài dành cho chúng ta hơn cả tình thương của người cha dành cho người con. Khi mua cho đứa con một chiếc xe đồ chơi, ông bố không chỉ để cho nó chơi mà còn hướng dẫn kỹ lưỡng cho đứa con cách chơi như thế nào. Chúa Giêsu cũng thế, Ngài không chỉ nói cho chúng ta biết chính Ngài là bánh hằng sống đem lại hạnh phúc và sự sống đời đời, là cùng đích cuối cùng để chúng ta tìm kiếm mà Ngài còn hướng dẫn chúng ta con đường đi đến cùng đích này là hãy tin vào Đức Kitô Phục sinh. “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29).

Như thánh Gia-cô-bê tông đồ từng nói, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thật vậy, đức tin mà chúng ta được lãnh nhận từ bí tích Thanh Tẩy cần phải được làm cho sinh hoa kết trái. Bài đọc 1 trong sách Công Vụ Tông Đồ ngày hôm nay cũng đưa ra cho chúng ta một mẫu gương về điều này qua thánh Tê-pha-nô. Khi đã tin vào Đức Kitô Phục Sinh, ngài được đầy tràn ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Hơn thế nữa, những người chống dối ngài không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ngài. Noi gương thánh Tê-pha-nô, trong cuộc sống hằng ngày chúng ta phải luôn nuôi dưỡng đức tin của mình bằng việc năng chạy đến với thánh lễ Misa. Từ đây, chúng lấy lương thực hằng sống là Bí tích Thánh Thể, bí tích của tình yêu để ngài luôn hiện diện trong ta và đồng hành cùng ta trong cuộc sống. Bên cạnh đó, chúng ta cũng lắng nghe Lời Chúa và đem nó ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày để đức tin của mình ngày càng tăng triển hơn. Chỉ có như thế, đời sống chứng tá của ta mới có thể là hạt men trong bột làm dạy men đức tin cho người khác.

Ta là Bánh hằng sống, là Bánh ban xuống bởi Trời. Ta là Bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời. Đây mình Ta chính là của ăn và máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi. Người uống máu này sẽ được trường sinh. Lạy Chúa Giêsu, trong từng giây phút của cuộc sống xin cho chúng con luôn ý thức được tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể và năng chạy đến với Bí tích tình yêu này. Để từ đây, trong cuộc sống chúng con luôn có hiện diện và đồng hành ở bên. Amen.

Đaminh Phạm Thế Hiển SDB

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày