THỨ HAI – TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI – TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

  1. Hôm nay lịch phụng vụ của Giáo hội Roma mừng Đức Maria là Mẹ Giáo hội. Tước hiệu này được Đức Giáo hoàng Phaolô VI công bố. “Lạy Nữ Trinh Maria, Mẹ oai phong của Giáo hội, chúng con ký thác cho Mẹ toàn thể Giáo hội và công đồng đại kết này”. Lời công bố này tóm tắt truyền thống đức tin sống động của Dân Thiên Chúa, được trải nghiệm rất rõ từ ngày Đức Giêsu trao phó Mẹ ngài cho môn đệ Ngài yêu mến và ngược lại (x. Ga 19:26-27).
  2. Công đồng Vatican II quả quyết rằng Đức Maria hằng dõi theo con cái của Mẹ trong mọi thời đại để dẫn họ về với Đức Kitô, Con của Mẹ. Thánh Irênê nói cho ta về Mẹ Maria như sau:

“Như Evà bị dụ dỗ bởi lời của một thiên sứ và vì thế chạy trốn khỏi Thiên Chúa sau khi bất tuân lời ngài, thì Đức Maria lại được ban cho tin mừng bởi lời của một thiên sứ và mang lấy Thiên Chúa trong vâng phục Lời ngài. Vậy, Trinh nữ Maria trở thành trạng sự của Eva… nút Evà thắt lại do bất tuân thì nay được Đức Maria cởi ra nhờ vâng phục. Điềumà nữ trinh Eva buộc lại do sự bất tín, thì Maria tháo cởi bằng đức tin của mình.” Against Heresies (Lib. 5, 19, 1; 20, 2; 21,1: SC 153, 248-250. 260-264)

  1. “Đức Maria luôn trung kiên với tiếng gọi và sứ mệnh Chúa trao cho mẹ, như mẽ của Con Thiên Chúa làm người trong lòng mẹ. Ngài là môn đệ đầu tiên của Đức Kitô bởi vì me đã nhận Tin mừng và đáp lại kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ theo bước con mình tới thập giá và cầu nguyện xin Thánh Thần đổ xuống trên các môn đệ trong ngày lễ Ngũ Tuần. Ngài là khuôn mẫu đức tin và vâng phục, hy vọng và trung kiên, và tình yêu và sự trung thành.”

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Đức Mẹ