THỨ HAI – TUẦN VI PHỤC SINH

TUẦN VI PHỤC SINH

THỨ HAI

  1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Ai sẽ hát bài ca đó? Thánh vịnh nói cho chúng ta rất rõ ràng: kẻ hiếu trung hát bài ca mới mừng Thiên Chúc chúng ta, mới có thể phủ phục trước nhan ngài. Kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được lên núi Chúa. Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên để tìm kiếm những điều thuộc về Thiên Chúa và có thể hát mừng khen ngài.
  2. Kẻ hiếu trung này là ai? Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Thày sẽ ban cho anh em một Đấng Phù trợ khác để ở với anh em.” Đó là người của Thánh Thần; đầy tràn Thánh Thần của Đấng Phục sinh. Chính nhờ sức mạnh Thánh Thần mà họ sống, họ làm chứng về Đức Giêsu. Chính nhờ sức mạnh Thánh Thần, người Kitô hữu mới loan báo “sự thật của Thiên Chúa”. Thánh Phaolô một tông đồ tràn đầy Thánh Thần đã có thể minh chứng rằng lời rao giảng về Đức Giêsu sẽ được chính Thánh Thần tác động trong tâm hồn người nghe và tạo ra cuộc hoán cải sâu xa, như trường hợp của bà “là Ly-đi-a, quê ở Thy-a-ti-ra”.
  3. Việc làm chứng sẽ luôn đi đôi với bị bách hại. Nhờ Thánh Thần, các tín hữu mới có thể “sẵn sàng chịu đau khổ vì Danh Đức Giêsu”. Không chỉ thế. Họ còn thấy sung sướng vì được chịu khổ vì Danh Ngài. Hẳn nhiên, lúc này chúng ta được mời gọi cầu nguyện, hiệp thông với các anh chị em đau khổ vì Chúa Kitô tại Trung hoa lục địa. Nhưng đồng thời chúng ta xác tín rằng: “Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. 3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. 4a Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”
Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
CHÚA KI-TÔ PHẢI LỚN LÊN!
Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
ĐẤNG MÊ-SI-A XUẤT HIỆN!