Thứ Hai tuần XVI

Thứ Hai tuần XVI  (Mt 12, 38-42)

Hai bài đọc Lời Chúa ngày hôm nay đều nói đến sự cứng lòng của con người trước tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa. Sách tiên tri Mikha mô tả lời kêu gào của Thiên Chúa trước thái độ chai lì của dân. “Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi? Hay Ta đã làm khổ ngươi điều gì, hãy trả lởi Ta đi.”

Vì tình thương mà Chúa đã dẫn đưa họ khỏi cảnh nô lệ để họ được sống trong tự do, nhưng họ đã quên lãng và rồi trở thành kẻ vô ơn.

Bài Tin Mừng cũng cho thấy rõ chính các Pharisieu, những người được coi là khôn ngoan thông thái, nhưng lại không nhận ra Chúa qua những phép lạ Ngài đã làm cho dân. Trong khi những người bình dân thì sửng sốt trước những phép lạ Chúa làm để rồi phải thốt lên rằng: “Ông này chẳng phải là Con vua Đavit sao?”

Quả thực, một người khô khan nguội lạnh nhận ra Chúa và quyền năng của Ngài chắc không phải nhờ thật nhiều những dấu lạ, nhưng phải nhờ đến ơn đức tin. Vì nếu có lòng tin thì chỉ cần một phép lạ thôi cũng đã đủ để họ cảm nhận và sống trong ơn sủng rồi. Vì thế, trước thái độ cứng lòng của họ, Chúa đã từ chối làm thêm những phép lạ.

Những phép lạ Chúa đã làm luôn biểu tỏ vinh quang của Thiên Chúa và lòng từ bi thương xót của Ngài đối với con người. Nhưng các Pharisieu đã không mở lòng đón nhận nhưng chỉ đi theo để phản đối và công kích.

Lời trách của Chúa Giêsu với các Pharisieu ngày xưa vẫn mang tính thời sự cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Nếu Thiên Chúa không can thiệp, liệu chúng ta còn đứng vững cho đến ngày hôm nay chăng. Phải chăng đó không phải là những dấu lạ.

Quyết tâm không để lối sống của những Pharisieu ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Hãy can đảm thay đổi để không phải nhận những lời chúc dữ. Hãy luôn ăn năn sám hối về những lỗi phạm của mình.

Khi không biết ăn năn sám hối thì dẫu biết bao dấu lạ cũng vô ích. Còn khi biết sống ngay chính thì chỉ một dấu lạ thôi cũng đã đủ để sống trọn cho một cuộc đời theo Chúa và được sống trong bình an hạnh phúc.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

THỨ 6 SAU CN XXIV TN
THỨ NĂM
THỨ TƯ SAU CN XXIV TN
MẸ SẦU BI
LECTIO DIVINA LỄ MẸ SẦU BI