THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY

THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Est 14, 1. 3-5. 12-14

“Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa”.

Trích sách Esther.

Trong những ngày ấy, nữ hoàng Esther kinh hoàng vì lâm nguy, nên tìm nương tựa nơi Chúa. Bà nài xin Chúa là Thiên Chúa Israel rằng: “Lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là Vua chúng con, xin cứu giúp con đang sống cô độc, ngoài Chúa không có ai khác giúp đỡ con. Con đang lâm cơn nguy biến. Lạy Chúa, con nghe cha con nói rằng Chúa ưu đãi Israel hơn mọi dân tộc, ưu đãi cha ông chúng con hơn bậc tiền bối của các ngài, đã nhận các ngài làm phần cơ nghiệp muôn đời và đã thực thi lời hứa với các ngài.

“Lạy Chúa, xin hãy nhớ (đến chúng con) và hãy tỏ mình ra cho chúng con trong cơn gian truân của chúng con. Lạy Chúa là Vua các thần minh và mọi bậc quyền bính, xin ban cho con lòng tin tưởng. Xin đặt trong miệng con những lời khôn khéo trước mặt sư tử, xin Chúa đổi lòng sư tử để nó ghét kẻ thù của chúng con, để kẻ thù ấy và những ai đồng loã với hắn sẽ phải chết. Nhưng phần chúng con, thì xin Chúa ra tay giải thoát chúng con và phù trợ con, vì lạy Chúa, ngoài Chúa là Ðấng thông suốt mọi sự, không ai giúp đỡ con”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8

Ðáp: Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con (c. 3a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các Thiên Thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. – Ðáp.

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con, Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. – Ðáp.

3) Tay hữu Chúa khiến con được sống an lành. Chúa sẽ hoàn tất cho con những điều đã khởi sự, lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 11, 25a và 26

Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời”.

Phúc Âm: Mt 7, 7-12

“Ai xin thì sẽ nhận được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Mt 7:8)

Bài Tin Mừng theo thánh Mat-thêu hôm nay nằm trong loạt bài giảng của Chúa Giêsu về Nước Thiên Đàng (Mt 5:1-7:29). Cụ thể hơn, bài Tin Mừng này đề cập đến thái độ và hành động của những ai muốn tìm Nước Trời và Ngài hứa “hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Mt 7:8)

 “Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?” Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh thật gần gũi như đứa con đến xin mẹ nó: “mẹ ơi, cho con xin miếng bánh.” Xin là việc thành tâm mở lời, việc chủ động nói ra điều ước nguyện để được ban cho một cái gì đó. Trong bài đọc một của ngày hôm nay, “Hoàng hậu Ét-te khắc khoải âu lo đến chết được” và “bà cầu xin cùng Chúa” “xin đến cứu giúp con” vì “chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài.” (Et 4:17). Việc thành tâm khẩn xin chính là việc cầu nguyện. Nhưng ta nên cầu nguyện như thế nào? Chúa Giêsu trước đó đã dạy các tông đồ thái độ cầu nguyện “đừng làm như bọn đạo đức giả,… hãy vào phòng, đóng cửa lại,…và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh. (Mt 6:5-6); rồi Ngài dạy họ biết cách cầu nguyện, biết cách khẩn nài cùng Chúa Cha. Đó là Kinh Lạy Cha, lời kinh hết sức quen thuộc và cũng là lời kinh làm đẹp lòng Chúa Cha nhất vì nó được chính Con của Người mạc khải.

Sau khi nghe đứa con hỏi cái bánh, người mẹ trả lời: “bánh ở trong tủ đó con.” Đứa bé sẽ vui mừng để đi tìm cái bánh nó đang muốn ăn. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài nói: “Ai tìm thì sẽ thấy.” Ngài luôn sẵn lòng đối với những ai đang kiếm tìm. Nhưng tìm kiếm điều gì? Chúa Giêsu đã dạy: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc”. Ngài cho chúng ta biết còn có những thứ quan trọng hơn nhiều: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6: 33) Việc xác định thứ tự ưu tiên cho việc tìm kiếm thì rất quan trọng; nếu xác định sai có thể được chẳng là bao nhưng sẽ mất tất cả, mất cuộc sống đời đời. Vì thế, hãy dành ưu tiên cho việc kiếm tìm Nước Trời.

Trở lại câu chuyện đứa bé tìm bánh. Khi nó biết cái bánh để ở trong tủ nó sẽ đến lấy nhưng nó chẳng thể mở được vì tủ có cái chốt mà nó thì còn nhỏ, và mẹ nó đến để chỉ cho nó cách mở. Thiên Chúa đã chuẩn bị mọi thứ và Ngài chờ chúng ta đến lấy. Vậy một khi đã xác định việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa là trên hết, chúng ta phải đứng lên, phải đi đến cánh cửa nhà Thiên Chúa và gõ để được vào vì “ai gõ cửa thì cửa sẽ mở”. Chúa Giêsu đã chỉ cho các tông đồ cách gõ để cửa mở qua kinh Lạy Cha.  Đó là cánh cửa hẹp nhưng dẫn đến sự sống đời đời: “vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong.” (Mt 7:13). Thật vậy, chỉ trong Đức Kitô chúng ta mới tìm thấy ơn cứu độ vì Ngài là đường và thánh giá là chìa khóa mở ra cánh cửa vào Nước Thiên Đàng.

 

Xin, tìm, gõ trong Tin Mừng hôm nay được Chúa Giêsu trình bày như một công thức, một tiến trình với từng bước để vào Nước Thiên Đàng. Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi người chúng ta hãy xin, hãy tìm, hãy gõ như Đức Giêsu đã dạy. Ngài luôn ở đó để chờ, để lắng nghe lời cầu xin và Ngài đảm bảo tất cả những gì chúng ta cầu xin sẽ được nhậm lời: “hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Mt 7:8)

Hương Cao Nguyên, SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày