THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH

THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 13, 13-25

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Rời Paphô, Phaolô và các bạn vượt biển đến Perghê xứ Pamphy-lia; còn Gioan từ biệt các ngài, và trở về Giêrusalem. Hai ngài sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Sau khi đọc sách luật và các tiên tri, những thủ lãnh nhà hội đường sai người đến nói với các ngài rằng: “Hỡi anh em, nếu ai trong anh em có lời khuyên bảo dân chúng, xin hãy nói”.

Phaolô đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng và nói: “Hỡi người Israel và những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. Thiên Chúa dân Israel đã chọn Tổ phụ chúng ta, Người đã thăng tiến dân Người khi họ còn cư ngụ trong nước Ai-cập và Người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta ra khỏi nước ấy. Trong thời gian bốn mươi năm, Người chịu đựng thói xấu họ trong hoang địa; và sau khi đã tiêu diệt bảy dân tộc trong đất Canaan, Người đã cho họ chiếm đất của các dân tộc ấy gần bốn trăm năm mươi năm; và sau đó, Người ban cho họ các thẩm phán cho đến tiên tri Samuel. Kế đó, họ xin một nhà vua và Thiên Chúa cho Saolê, con ông Cis, thuộc chi họ Bengiamin, cai trị họ bốn mươi năm. Sau khi loại bỏ Saolê, Chúa đã đặt Ðavít lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã phán: “Ta đã gặp được Ðavít con của Giêsê, người vừa ý Ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta”.

“Bởi dòng dõi Ðavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng mà Gioan đã báo trước khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, ngài tuyên bố: “Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người”.

 

Ðáp Ca: Tv 88, 2-3. 21- 22. 25 và 27

Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (c. 2a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời; qua mọi thế hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”, trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. – Ðáp.

2) Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu thánh của Ta cho người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta củng cố thân danh người. – Ðáp.

3) Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người, và nhân danh Ta, sức mạnh người tăng thêm mãi. Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha con, là Thiên Chúa và Tảng Ðá cứu độ của con”. – Ðáp.

Alleluia: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 13, 16-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.

Suy niệm

NGƯỜI ĐƯỢC SAI ĐẾN

  1. Trình Thuật Tin Mừng
  2. Nhân vật: Đức Giê-su và nhóm Mười Hai.
  3. Sự kiện: Đức Giê-su giáo huấn nhóm Mười Hai về sứ vụ người được sai đi.

 

  1. Phút Bên Chúa

Trải dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã gởi đến nhân loại các vị ngôn sứ của Ngài để chuẩn bị cho dân đón nhận mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giê-su, Ngôi Lời Nhập Thể. Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói cho dân về vai trò người ngôn sứ. Họ phải thực hiện sứ ngôn như thế nào để làm nổi bật sứ điệp mà họ đón nhận.

Những người được sai trước Chúa Giê-su

Nổi bật trong số các ngôn sứ, Mô-sê xuất hiện như hình ảnh tiên trưng về Đức Giê-su. Như Mô-sê được sai đến giải thoát dân riêng của Chúa ra khỏi ách thống trị của Ai Cập, Đức Giê-su đến giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi và đưa vào sự sống đời đời. Như Mô-sê dang tay để Thiên Chúa thi thố quyền năng trên con cái Ít-ra-en, Đức Giê-su dang tay để giao hòa trời với đất. Bên cạnh các ngôn sứ lớn nhỏ, Gio-an Tiền Hô xuất hiện như một mẫu gương sống động. Ngài được sai đến để giới thiệu cho muôn dân Đấng Thiên Chúa sai đến trần gian. Cuộc đời Gio-an làm nổi bật hơn cả về sứ điệp mà ngài tuyên bố. Bản thân ngài đã trở nên bé nhỏ và lu mờ đi để cho Đức Giê-su Ki-tô lớn lên.

Đức Giê-su, Đấng Thiên Sai và Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người

Mang thân phận con người, Đức Giê-su được Thiên Chúa Cha xức dầu và sai đến vì con người. Ngài đến để hoàn tất nơi mình mặc khải từ trời cao. Ngài tỏ lộ cho con người về Chúa Cha và chương trình cứu độ tình yêu của Thiên Chúa. Vượt trên tất cả những người được sai đến, Đức Giê-su vừa là Đấng Thiên Sai vừa là nguyên lý cội nguồn cho ơn cứu độ. Cái chết và phục sinh của Đức Giê-su trở nên nguồn ơn cứu độ cho muôn dân. Hiến thân mình trên thập giá, Đức Giê-su trở nên Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người. Qua mầu nhiệm Vượt Qua, Ngài kéo mọi người lên cùng Ngài và để cho muôn người bước vào đời sống mới trong ánh sáng phục sinh khải hoàn của Ngài. Để thực hiện sứ mệnh Trung Gian, Đức Giê-su tiếp tục ở lại với chúng ta trong lòng Giáo Hội và trên thế giới, Ngài ở lại với chúng ta trong Thánh Thể nhiệm mầu. Chính trong Thánh Thể, chúng ta được liên kết thâm sâu hơn với Ngài và trở nên những chứng nhân cho tình Chúa yêu ta.

Don Bosco, dấu chỉ và tình yêu Thiên Chúa giữa người trẻ

Trong vườn hoa Giáo Hội, Don Bosco trở thành ngôn sứ của Thiên Chúa giữa người trẻ. Ngài đã họa lại hình ảnh Chúa Giê-su mục tử khi hiến thân đời mình cho đam mê Thiên Chúa và đam mê giới trẻ. Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, ngài đã khơi dậy một phong trào sống yêu thương và phục vụ người trẻ, nhất là những trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Cùng với ngài, người Sa-lê-diêng tiếp tục là cánh tay nối dài của Thiên Chúa, là “dấu chỉ và là người mang tình yêu Thiên Chúa cho giới trẻ”.

III. Gợi Ý Sống

  • Yêu mến và cầu nguyện cho những vị chủ chăn trong Giáo Hội.
  • Cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu.
  • Kết hợp với Chúa Giê-su trong buồn vui của đời sống.

Giuse Phan Trung Hoàn SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC
GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!