THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY

THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: St 17, 3-9

“Ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong ngày ấy, Abram sấp mình xuống đất và Thiên Chúa phán cùng ông rằng: “Này Ta đây, Ta giao ước với ngươi, ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc. Thiên hạ sẽ không còn gọi ngươi là Abram nữa, nhưng sẽ gọi là Abraham, vì Ta đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ta sẽ ban cho ngươi con cháu đông đúc. Ta sẽ đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc, và nhiều vua chúa xuất thân từ ngươi. Ta sẽ thiết lập giao ước vĩnh viễn giữa Ta với ngươi cùng con cháu ngươi từ thế hệ này qua thế hệ khác, để Ta trở nên Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi cư ngụ, sẽ cho ngươi làm chủ vĩnh viễn toàn cõi đất Canaan và Ta sẽ là Chúa của chúng”.

Chúa lại phán cùng Abraham rằng: “Phần ngươi và dòng dõi ngươi, từ đời nọ sang đời kia, hãy giữ lời giao ước của Ta”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 104, 4-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

Xướng: 1) Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ và những điều Ngài phán quyết. – Ðáp.

2) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Giacóp, những kẻ được Ngài kén chọn, chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. – Ðáp.

3) Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Ngài đã thề với Isaac. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Am 5, 14

Các ngươi hãy tìm điều lành, chớ đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống và Chúa sẽ ở cùng các ngươi.

Phúc Âm: Ga 8, 51-59

“Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?”

Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”.

Người Do-thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”.

Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

Ðó là lời Chúa.

LECTIO DIVINA

Ga 8, 51-59

1) Kinh khai mạc

Lạy Chúa là Thiên Chúa. Trong Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Chúa đã ban cho chúng con một tên gọi mới, Tên của chính Con Một Chúa. Nguyện xin cho chúng con có thể sống xứng đáng với thân phận mới của chúng con, Là những kẻ sống vì người khác Để phục vụ và dấn thân Cùng với Đức Giêsu Con Chúa và là Chúa chúng con đến muôn đời.

2) Bài Tin Mừng: Ga 8, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng:  “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi:  Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. 

Người Do Thái lại nói:  “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám.  Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói:  ‘Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết.  Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao?  Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết.  Ông cho mình là ai?”

Chúa Giêsu trả lời:  “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì.  Chính Cha Ta tôn vinh Ta.  Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi.  Vậy mà các ngươi không biết Người.  Còn Ta, Ta biết Người.  Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi.  Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người.  Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy Ngày của Ta.  Ông đã thấy và đã vui mừng”.

Người Do Thái liền nói:  “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?”

Chúa Giêsu trả lời:  “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi:  Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”.

Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi Đền Thờ.

3) Suy ngắm

  Chương 8 dường như là một cuộc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật, nơi mà người ta có thể chiêm ngưỡng và lặng ngắm những bức tranh nổi tiếng, đặt bên cạnh nhau.  Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta một bức tranh, và cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người Do Thái.  Không mấy có sự liên kết từ bức tranh này sang bức tranh kia.  Chính người thưởng lãm, nhờ vào sự quan sát tường tận và cầu nguyện của mình, mới có thể thành công khám phá chủ đề vô hình gắn kết các bức họa, các cuộc đối thoại giữa các bức tranh.  Vì vậy, chúng ta đi sâu vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa đang bao trùm con người của Chúa Giêsu.

  Ga 8:51:  Bất cứ ai tuân giữ lời của Chúa Giêsu thì muôn đời sẽ không phải chết.  Chúa Giêsu đưa ra một lời xác tín long trọng; các tiên tri đã nói:  Sấm ngôn của Thiên Chúa!  Chúa Giêsu nói:  “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi!”  Và lời khẳng định long trọng như sau:  “Ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết!”  Cùng một chủ đề này xuất hiện và tái xuất hiện nhiều lần trong sách Tin Mừng Gioan.  Đây là những lời rất sâu sắc.

  Ga 8:52-53:  Abraham và các tiên tri đã chết.  Phản ứng của người Do Thái thì ngay tức thì:  “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám.  Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói:  ‘Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết.’  Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao?  Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết.  Ông cho mình là ai?”  Họ đã không hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của lời khẳng định của Chúa Giêsu.  Đó là cuộc đối thoại với kẻ điếc.

–  Ga 8:54-56:  Chính Cha Ta tôn vinh Ta.  Một lần nữa và như thường lệ, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến cùng một điểm:  Người hiệp nhất với Chúa Cha đến nỗi mà mọi việc Người nói hay làm không là của Người.  Mọi việc thuộc về Chúa Cha.  Và Chúa Giêsu nói rằng:  “Người là chính Đấng các ngươi xưng là ‘Thiên Chúa của các ngươi’.  Vậy mà các ngươi không biết Người.  Còn Ta, Ta biết Người.  Nếu Ta nói ‘Ta không biết Người’, thì Ta cũng nói dối như các ngươi.  Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người.  Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy Ngày của Ta.  Ông đã thấy và đã vui mừng”.  Những lời này của Chúa Giêsu phải được xem như là một nhát cuốc làm tổn thương lòng tự trọng của người Do Thái.  Nói với những người lãnh đạo tôn giáo rằng:  “Các ngươi không biết Thiên Chúa, Đấng mà các ngươi nói các ngươi biết.  Ta biết Người và các ngươi không biết Người!”  Giống như thể đó là lời tố cáo sự hoàn toàn kém hiểu biết chính xác của họ về chủ đề mà họ nghĩ rằng mình là những nhà thông bác uyên thâm.  Và câu cuối cùng làm tăng thêm mức đo lường:  “Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy Ngày của Ta.  Ông đã thấy và đã vui mừng”.

–  Ga 8:57-59:  “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?” Họ đã hiểu mọi chuyện theo nghĩa đen; vì thế cho thấy rằng họ đã không hiểu bất cứ điều gì về những lời Chúa Giêsu đang nói.  Và Chúa Giêsu lại dõng dạc nói một lời xác tín long trọng khác:  “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi:  Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”.

Đối với những ai tin vào Chúa Giêsu, tại đây chúng ta tiến tới trọng tâm của mầu nhiệm câu chuyện.  Một lần nữa, họ lượm đá để định giết Chúa Giêsu.  Nhưng lần này họ chưa thành công bởi vì giờ của Chúa chưa đến.  Người xác định giờ khắc đó chính là Chúa Giêsu.

4) Hiến Luật Salêdiêng

HL 87. Cộng thể lắng nghe Lời Chúa

Dân Chúa được qui tụ trước hết là nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống.

Lời Chúa, một khi được lắng nghe với lòng tin, sẽ trở nên cho chúng ta nguồn sống thiêng liêng, lương thực đời cầu nguyện, ánh sáng để nhận biết thánh ý Chúa trong các biến cố và sức mạnh để sống trung thành với ơn gọi chúng ta.

Hằng ngày với Thánh Kinh trên tay, như Đức Maria, chúng ta đón nhận Lời Chúa và suy niệm trong lòng3 để Lời sinh hoa kết quả và được chúng ta nhiệt tình loan báo.

5) Câu hỏi cá nhân

  Cuộc đối thoại giữa Chúa và người Do Thái là cuộc đối thoại với kẻ điếc.  Thỉnh thoảng bạn đã có kinh nghiệm nói chuyện với một người suy nghĩ hoàn toàn trái ngươc lại với những gì bạn nghĩ và kẻ ấy lại không nhận biết được điều đó chưa? 

–  Chúng ta có thể hiểu câu nói này như thế nào:  “Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy Ngày của Ta.  Ông đã thấy và đã vui mừng”?

6) Kinh kết thúc

Hãy tìm CHÚA và sức mạnh của Người, Chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, Những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. (Tv 105:4-5)

Các bài viết Lectio Divina trên website Dòng Cát Minh. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện.

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

                          

Suy niệm 2

Khi mới về xứ Ars chỉ vỏn vẹn 300 người giáo dân, cha Maria Gioan Vianney đã khởi sự xây dựng giáo sứ bằng cầu nguyện, hy sinh, hãm mình. Dần dần giáo dân từ nhiều xứ khác tuôn đến để nghe ngài dạy giáo lý và đề xưng tội với ngài.

Các linh mục đồng nghiệp đều biết cha Gioan Vianney trước đây rất tầm thường và học hành rất dốt, cho nên vì ghen tuông đã trình lên Đức cha địa phận rằng nhiều lần cha Vianney đã giải sai các nguyên tắc thần học luân lý.

Nghe thế, Đức cha cho gọi cha đến và giao một số trường hợp tội khó giải đề cha giải trên giấy tờ rồi nộp lại cho ngài. Vài ngày sau, cha Vianney làm xong đem nộp và được các nhà chuyên môn khen là giải đáp đúng và rất khôn ngoan.

Các linh mục đồng nghiệp của cha xứ Ars đã xét đoán theo tiêu chuẩn tự nhiên của lý trí, cộng thêm lòng ghen tị. Những xét đoán sai lầm đó càng làm cho các ngài mù quáng về tinh thần. Đó cũng là thái độ của người Do Thái, không chấp nhận chân lý mạc khải như được kể lại trong Tin mừng.

Trong cuộc đối thoại với người Do Thái, Chúa Giêsu càng lúc càng mạc khải thêm về thân thế của Ngài, về nếp sống của những ai tin nhận theo Ngài: “Ai tuân giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”.

Chúa Giêsu cố gắng làm cho người Do Thái hiểu hết về Ngài. Trong đoạn Tin mừng hôm nay, Ngài nói hơi xa xôi khi Do Thái hỏi: “Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha

chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao?”, Ngài đáp: “Khi Áp-ra-ham chưa sinh ra thì đã có Ta rồi”. Ý Ngài muốn nói cho họ hiểu mà họ còn định lấy đá ném Ngài.

Như vậy, chúng ta thấy càng lúc Chúa Giêsu càng mặc khải rõ hơn về thân thế của Ngài, nhưng với cái nhìn và kiến thức cũng như kinh nghiệm của một con người xác thịt, người Do Thái không thể nhận ra Chúa: “Ông là ai? Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Ap-ra-ham sao? Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỉ ám”.

Một vị Chúa đã bị con người bôi nhọ, chụp mũ. Con người dễ tin theo những sự thật khác hơn sự thật của Chúa. Vả lại, sự thật của Chúa đòi hỏi con người phải từ bỏ nếp sống tội lỗi, những mưu tính vụ lợi, những ganh tị ham danh.

Tác giả sách Đường Hy vọng đẵ viết: “Đức Kitô là Sự thật, không phải báo chí là sự thật, không phải truyền thanh, truyền hình là sự thật, còn ta đang theo loại sự thật nào?

Giàu hay nghèo, sang hay hèn, khen hay chê, không sao cả. Chấp nhận tiến trên đường hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta thì không được nhượng bộ ích kỷ. Chúng ta không thể đen là trắng, xấu là tốt, gian là ngay được”.

Quả thật, nhiều người ngày nay họ không thể chấp sự thật về Chúa Giêsu. Họ không tin Ngài là Đấng Cứu thế càng không tin Ngài là Con Chúa. Bởi họ có quá nhiều thị kiến về đạo, trong đó có cả thành kiến do kẻ có đạo tạo nên.

Trên con đường canh tân của Mùa Chay, mỗi người chúng ta hãy dừng lại xét mình về thái độ của chúng ta những chân lý mạc khải và trước chính Đức Kitô, Đấng thôi thúc chúng ta tiến trên con đường tin, cậy mến Ngài.

 Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

 

Suy niệm 3

Có một điều mà ai đã là người thì cũng phải đối diện và phải đón nhận nó, đó là cái chết. Ấy thế mà hôm nay Chúa Giêsu lại bảo “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ chẳng bao giờ phải chết”. Chúa Giêsu đã nói như vậy, nhưng rồi Ngài cũng phải chết cơ mà. Vậy thì nó có đáng để chúng ta tin và sống hay không? Hay rồi chúng ta cũng như người Do Thái xưa kia nói Ngài bị quỷ ám và đòi ném đá Ngài?

Có lẽ khi nói đến cái chết, con người thường nghĩ đến việc mình phải nhắm mắt lìa đời và xa rời những người thân yêu, xa rời cuộc sống này cách nghiệt ngã. Đó là một thực tế mà ngay cả chính Chúa Giêsu cũng phải đón nhận nó. Nhưng cái chết mà Ngài muốn nói hôm nay không phải là cái chết như bao người nghĩ đến. Cuộc sống con người còn có những cái chết ghê sợ hơn và nó kéo dài lê thê trong cả cuộc đời. Đó chính là cái chết của sự chai lì trong tình yêu thương, là cái chết của sự cứng lòng trong tội lỗi, là những ích kỷ nghen tương trong cuộc sống, là những tính toán hám lợi hám danh, là những hận thù ghen ghét với người khác…Tất cả những điều đó đã đóng băng con người lại, làm cho con người không thấy được giá trị và ý nghĩa của cuộc sống trong mối tương quan với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa.

Chỉ khi lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa, tâm hồn con người mới được tưới gội để mở lòng mình ra, để làm nẩy nở những bông hoa của yêu thương, của bác ái, của vị tha. Đó mới chính là sự sống đích thực, là những hành vi để đẩy lui “sự chết” mà chính Chúa đã hứa ban như lời Ngài nói: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ chẳng bao giờ phải chết”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con luôn khát khao để được sự sống đời đời. Nhưng ngay lúc này, chúng con cần phải biết lắng nghe, tuân giữ và đem lời Chúa ra thực hành. Có như thế chúng con mới thực sự sống sung mãn đời sống của mình. Xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống khi biết sống theo lời Chúa dạy, để qua đó, chúng con không chỉ biết sống cho mình mà còn sống cho tha nhân, và vì tha nhân nữa. Amen.

Phêrô Dương Hải Văn SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ BẢY TUẦN THÁNH
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
THỨ TƯ TUẦN THÁNH
THỨ BA TUẦN THÁNH
THỨ HAI TUẦN THÁNH