THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH

THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 15, 7-21

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên nói: “Hỡi anh em, anh em biết rằng từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi để dân ngoại được nghe lời Phúc Âm do miệng tôi và tin. Thiên Chúa đã thấu biết các tâm hồn và đã minh chứng bằng cách ban Thánh Thần cho họ, như đã ban cho chúng ta; Người không phân biệt chúng ta với họ, vì dùng đức tin thanh tẩy tâm hồn họ. Vậy giờ đây sao anh em thách thức Thiên Chúa khi anh em đặt lên cổ các môn đồ cái ách mà cả tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta không sao mang nổi? Nhưng chúng ta tin rằng nhờ ơn của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được cứu độ cùng một thể thức như họ”. Tất cả đám đông đều im lặng, rồi họ nghe Barnaba và Phaolô kể lại bao nhiêu phép lạ, và việc kỳ diệu Thiên Chúa đã nhờ các ngài mà thực hiện giữa các dân ngoại.

Khi hai ngài dứt lời, Giacôbê lên tiếng nói rằng: “Hỡi anh em, hãy nghe tôi. Simon đã thuật lại cách thức Thiên Chúa trước tiên đã thương chọn cho danh Người một dân giữa chư dân. Lời các tiên tri cũng phù hợp như vậy, như đã chép rằng: “Sau đó Ta sẽ trở lại và tái thiết lều của Ðavít đã sụp đổ. Ta sẽ tu bổ những chỗ hư hại và sẽ dựng nó lên, để các kẻ còn lại và tất cả dân ngoại kêu cầu danh Ta, sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán và thực hành các việc đó. Từ đời đời Chúa biết các việc Chúa làm”. Vì vậy, tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa, nhưng truyền cho họ kiêng những ô uế của tượng thần, đừng gian dâm, và kiêng thịt các con vật chết ngạt và kiêng máu. Vì chưng từ thời xưa người ta đã rao giảng Môsê trong mỗi thành, họ đọc sách của người mọi ngày Sabbat trong các hội đường”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 10

Ðáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân (c. 3).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Chúa đi, toàn thể địa cầu! Hãy ca mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người. – Ðáp.

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. – Ðáp.

3) Người giữ vững địa cầu cho nó khỏi lung lay; Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. – Ðáp.

Alleluia: Ga 16, 17 và 13

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 15, 9-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU

Một trong những phong tục kì lạ của các bộ lạc bên Châu Phi là khi bố mẹ của họ đạt đến độ tuổi già nhất định, mỗi năm con cái sẽ đưa bố mẹ đến giữa làng và cho trèo lên một cây với sự chứng kiến của nhiều người. Sau khi đã trèo lên tới ngọn, nhiệm vụ của những người ở dưới là rung cây thật mạnh để làm thế nào người trên cây có thể rớt xuống, y như thể trái cây bị gió thổi mà rụng xuống vậy. Sau khi đã hết thời gian quy định, nếu người trên cây còn bám vững thì con cái đưa về nhà nuôi tiếp, còn như rơi xuống thì họ sẽ bị con cháu mang về nhà làm thịt và bị chính người nhà mình ăn thịt!

Chúng ta thấy phong tục trên có vẻ như thật dã man, không còn chút gì gọi là tình người, lòng hiếu thảo đối với bậc sinh thành. Thế nhưng theo lý giải của người bản địa, khi họ ăn thịt bố mẹ thì có sự hiện diện của chính người thân trong dóng máu của mình, tức là người thân của họ không hề rời xa con cháu, nhưng lại hiện diện cách mật thiết hơn với con cháu.

Kinh nghiệm cuộc sống cho chúng ta bài học rằng: khi yêu ai, chúng ta luôn có xu hướng muốn ở gần bên người mình yêu mãi không thôi, muốn thuộc trọn về họ và họ thuộc về chúng ta, muốn làm điều tốt nhất cho người mình yêu. Đúng vậy, khi chúng ta đi xa và nói rằng mình nhớ nhà, thì không phải là chúng ta nhớ căn nhà mà chính là nhớ những người thân yêu trong căn nhà ấy. Một khi chúng ta nói rằng mình nhớ ai đó, tức là chúng ta thật sự muốn ở cạnh người đó, muốn người đó hiện diện với chúng ta lúc này. Sự hiện diện giữa người yêu và kẻ được yêu làm cho chúng ta gần nhau, hiểu nhau và thực sự đêm lại niềm vui. Trong tình yêu chắc chắn không thể thiếu niềm vui, nếu tình yêu mà không có niềm vui thì thật đáng buồn cho tình yêu ấy.

Chúa Giêsu yêu chúng ta nên Ngài tha thiết kêu gọi chúng ta “hãy ở lại trong tình thương của Thầy“. Chính vì muốn điều tốt nhất cho chúng ta, muốn chúng ta ở mãi trong niềm vui mà Chúa Giêsu dạy chúng ta cách thức cụ thể để có được điều ấy: “Giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy“. Điều răn mà Chúa coi là trọng nhất chẳng gì khác hơn tóm gọn trong hai điều là “mến chúa và yêu người”, giới răn yêu thương luôn được đặt ở trung tâm của cuộc sống con người chúng ta. Thế nhưng thực tế người ta vẫn thường nói rằng “xa mặt cách lòng“, điều ấy có nghĩa là nếu chúng ta không hiện diện với người mình yêu, không thường xuyên vun vén cho điều chúng ta quan tâm thì nó sẽ dần dẫn đến phai nhạt và thậm chí tắt ngúm! Nếu chúng ta không yêu Chúa, không ở lại trong Chúa thì làm thế nào chúng ta có đủ năng động lực để yêu Chúa huống chi là yêu mến anh em mình.

Như vậy mỗi người chúng ta thử dành ra mỗi ngày vài phút để duyệt xét lại bản thân mình, xem thử chúng ta đã dành cho Chúa một tình yêu thật sự xứng hợp hay chưa, chúng ta có thật sự khao khát để tình thương của Chúa ở lại trong chúng ta hay không? Chúng ta đã làm những gì để vun vén cho tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa, cho người thân yêu của chúng ta? Nếu chúng ta thật sự thao thức để có sự tăng trưởng trong tình yêu thì hãy bắt tay vào hành động cụ thể, xây dựng tình yêu mỗi ngày. Không bao giờ là quá muộn khi chúng ta bắt đầu!

Lạy Chúa, chúng con biết Chúa quan tâm chúng con trước khi chúng con quan tâm Chúa, Chúa yêu thương chúng con trước khi chúng con yêu Chúa, Chúa hy sinh vì chúng con trước khi chúng con hy sinh cho Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con có được một trái tim luôn biết rung cảm trước những xung động của tình yêu, hầu chúng con có một trái tim nhạy bén trong tình yêu để can đảm đáp lại tình yêu của Chúa và làm điều tốt nhất cho anh em mình!

Giuse Đinh Thành Đạt SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS
THỨ NĂM – TUẦN 6 PS