THỨ NĂM – TUẦN 6 PS

TUẦN 6 PS

THỨ NĂM

  1. Chúa Giêsu tuyên bố một điều xem ra nghịch lý, và các môn đệ rì rào với nhau, thay vì hỏi chính Đấng phán điều ấy. Kinh nghiệm này cũng thường xảy ra cho chúng ta. Khi chưa hiểu một điều gì đó quan trọng, chúng ta thời “tra cứu” với nhau, hỏi han đủ thứ, kể cả bác Goooogle… Nhưng cần hơn: hãy hỏi chính Đấng đang điều hành lịch sử. Chỉ sau khi cầu nguyện thật sự, chúng ta hãy tìm đến những trợ giúp khác, song lại luôn quy chiếu về Đấng hướng dẫn lịch sử.
  2. Nỗi buồn được biến đổi. Chúa Giêsu khẳng định: “anh chị em sẽ khóc than u sầu, đang khi thế gian vui mừng; anh chị em sẽ ưu phiền, nhưng nỗi ưu phiền của anh chị em sẽ trở thành niềm vui.” Chính Chúa Giêsu sẽ làm điều đó. Nếu chúng ta chịu khổ vì Danh Đức Giêsu, vì Chân Lý, vì Công Bằng, vì sự Thiện, chúng ta sẽ được thông phần niềm vui không bao giờ cạn của Đấng đã chiến thắng tử thần, gian dối, bất công và tội lỗi, sự dữ. “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng. (Tv 126: 5-6).
  3. Đức Kitô vẫn còn là tiên quyết trong đời bạn chỉ khi ngài vui hưởng chỗ nhất trong tâm trí và cõi lòng của bạn. Do vậy, bạn phải liên lỷ kết hiệp với ngài trong cầu nguyện… Không cầu nguyện không thể có niềm vui, hy vọng, bình an. Vì cầu nguyện là điều giữ chúng ta tiếp chạm với Đức Kitô.” (Thánh Gioan Phaolô II).

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC