THỨ NĂM TUẦN THÁNH

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

  1. Chiều nay Giáo hội cử Tam nhật Vượt Qua. Đây là một thể thống nhất trong đó chúng ta sống mầu nhiệm Đức Giêsu ăn bữa tiệc sau cùng với các môn đệ, Đức Giêsu chịu thương khó, Đức Giêsu chịu mai táng và Đức Giêsu phục sinh. Chúng ta sống thời khắc tột đỉnh của mầu nhiệm cứu chuộc, mầu nhiệm Thiên Chúa xót thương đến cùng. Những ngày này sự thinh lặng chiêm ngắm, tôn thờ là xứng đáng nhất.
  2. Chiều nay Chúa Giêsu thiết lập bữa tiệc của chính mình: Anh em hãy làm điều này để tưởng nhớ đến Thầy. Trong bữa tiệc này, chính Đức Giêsu là chủ tiệc. Ngài mời chúng ta đến bàn tiệc của ngài. Chính ngài đi hầu bàn chúng ta. Thày ở giữa anh em như một người hầu bàn. Ngài lấy chính mình ngài làm của ăn nuôi sống chúng ta. Không còn phải là manna nữa. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thày. Ngài những mong mỏi để ăn bữa tiệc sau cùng này chính là để từ nay Giao ước mới trong máu ngài sẽ là Giao ước vĩnh cửu; từ nay chỉ còn có một vị Thượng Tế đầy xót thương ngự giữa nhân loại chúng ta.
  3. Và như thế, qui luật duy nhất phải giữ trong bữa tiệc mới này là tình yêu. Thày ban cho anh em một giới răn mới: anh em phải yêu mến nhau như Thày đã yêu thương anh em. Từ nay, trong bữa tiệc này, chỉ một điều còn mãi cho những khách dự tiệc: Thày đã rửa chân cho anh em để anh em cũng rửa chân cho nhau. Đó là điều Đức Giêsu muốn thấy giữa chúng ta. Mỗi khi chúng ta cử hành Thánh Thể là chúng ta thông phần, hiệp thông vào Mình Máu Đức Kitô, nguồn lực vĩnh cửu cho đời sống chúng ta. Chúng ta hãy năng đến bàn tiệc của ngài để cảm nếm Chúa ngọt ngào biết bao.
Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC