THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

(Mt 12,1-8)

 

“… Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu nói này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội” (Mt 12,7).

 

Hai điều mà ta thấy Chúa muốn nói cho chúng ta trong Tin Mừng hôm nay:

 

Thứ nhất, Chúa muốn con người được tôn trọng. Chúa muốn mỗi người phải nhìn nhận giá trị của người khác. Phẩm giá của con người là được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nên từng người một, đều được tôn trọng và yêu thương.

Những người Pha-ri-siêu hôm nay cho rằng các môn đệ của Chúa Giêsu đã phạm luật ngày Sa-bát. Trái lại, Chúa khẳng định là các môn đệ vô tội. Không phải là Chúa Giêsu không biết luật ngày Sa-bát, Ngài đến không phải để huỷ bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn. Luật Ngày Sa-bát giúp cho người ta thờ phượng Thiên Chúa cách xứng đáng, đồng thời biết sống như những người dân thuộc về vương quốc Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đổ đầy ý nghĩa cho ngày Sa-bát, khi Ngài nói: Ngày Sa-bát được làm ra cho con người. Như thế, Chúa Giêsu khẳng định phẩm giá cao cả của con người thì còn quan trọng hơn mọi thứ lề luật. Nếu một luật nào đó cần phải được đặt ra, nó chỉ có giá trị khi tôn trọng và nâng cao phẩm giá con người.

 

Thứ hai, Chúa muốn con người hành xử với nhau bằng lòng nhân từ. Chúa muốn chúng ta cư xử với nhau bằng luật yêu thương. Đó không những là giới luật mới, vượt trên các thứ luật lệ khác, nhưng còn là lối đường giúp cho ơn gọi làm người được hoàn tất. Do điều này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em thương mến nhau (Ga 13,34).

Chúa Giêsu vạch rõ nguyên nhân dẫn tới sự xét đoán sai lầm của những người Pha-ri-siêu là do không hiểu ý nghĩa của câu nói: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế (Mt 12,7). Tương đương như vậy, dường như mọi sự sai lầm khiến con người ta phải hối hận là vì người ta đã hành xử thiếu tình thương, thiếu sự cảm thông, thiếu chân thành, thiếu tôn trọng nhau. Nếu những người Pha-ri-siêu đã để cho lời nói của họ thấm nhuần lòng nhân từ và tính cảm thông, chắc họ đã không dựa vào những luật lệ cứng nhắc của ngày Sa-bát để trách cứ các môn đệ.

 

Chúa Giêsu trở thành ánh sáng giải thoát chúng ta khỏi sai lầm, ghen ghét và vụ luật. Khi sống theo sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta sẽ hiểu được tình yêu Ngài. Ngài muốn từng người chúng ta được sống trong yêu thương đúng như phẩm gía làm người và làm con cái Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu là Đường là Sự Thật và là Sự Sống, chỉ nơi Chúa chúng con mới lãnh nhận trọn vẹn ý nghĩa của việc làm người và làm con cái Chúa. Xin giúp chúng con hiểu rằng: càng sống lòng nhân từ và cảm thông với anh chị em chúng con, chúng con càng làm cho mình nên giống Chúa, càng chu toàn luật Chúa và được giải thoát khỏi mọi sai lầm. Amen.

(Lm. Huy Khiêm, SDB)

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

CHÚA NHẬT II TN NĂM B
CHÚA NHẬT II TN NĂM B
Chiên Thiên Chúa
THỨ 7 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 6 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 5 TUẦN I TN NĂM B