THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

Bài Ðọc I: 1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13)

“Thánh Thần, nước và máu”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Ðức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý. Và trên mặt đất có ba nhân chứng: Thánh Thần, nước và máu, cả ba chỉ là một. Nếu chứng của người đời mà chúng ta còn nhận lấy, thì chứng của Thiên Chúa còn mạnh hơn. Vì đó là chứng của Thiên Chúa, chứng mạnh hơn là Người đã làm chứng về Con Mình.

Ai tin kính Con Thiên Chúa, thì có chứng của Thiên Chúa nơi mình. Còn ai không tin Thiên Chúa, thì cho Người là gian dối, vì kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đã làm chứng về Con Mình. Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con, thì có sự sống; còn ai không có Chúa Con, thì cũng không có sự sống. Ta viết các điều này cho các con, để các con biết rằng các con là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, các con có sự sống đời đời.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 147, 12-13. 14-15. 19-20

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa (c. 12a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa! Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! Vì Người đã giữ chặt các then cửa thành ngươi; Người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. – Ðáp.

2) Người sắp đặt bờ cõi ngươi trong thanh bình, cho ngươi hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đã sai Lời Người xuống cõi trần ai, và Lời Người lanh chai chạy rảo. – Ðáp.

3) Người đã loan truyền Lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế; Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người. – Ðáp.

Alleluia: 1 Tm 3,36

Alleluia, alleluia. – Lạy Chúa Kitô, Ðấng được rao giảng cho lương dân, vinh danh Chúa! Lạy Chúa Kitô, Ðấng được tin kính ở thế gian, vinh danh Chúa! – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 5, 12-16

“Lập tức người ấy khỏi phong hủi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trơn sạch”. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: “Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch”. Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Ngày kia tại Trung Quốc, một em bé đói rách tiều tụy vì phong cùi, bị dân chúng dùng gậy gộc xua đuổi ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của em. Trước cảnh tượng đau lòng ấy, một nhà truyền giáo phương Tây đã ẵm em lên để che chở cho em khỏi những gậy gộc vút lên thân mình em và những viên đá phũ phàng ném vào em để xua đuổi em đi. Thấy có người chịu mang em bé đi, dân làng mới thôi, nhưng miệng họ vẫn không ngớt lời kêu la: “Phong hủi, phong hủi, phong hủi, cút đi!”.

Những giọt nước mắt lăn trên gò má em bé, nhưng lần này không phải là những giọt nước mắt đau buồn mà là những giọt nước mắt mừng vui, vì đã có người che chở. Em bé hỏi nhà truyền giáo:

– Tại sao ông lo lắng cho cháu như thế?

Nhà truyền giáo trả lời:

– Vì ông trời đã tạo nên cả hai chúng ta. Em sẽ là em gái của ta và ta sẽ là người anh của em. Từ nay, em sẽ không phải đói khổ và không còn lo không có nơi nương tựa nữa.

Suy nghĩ hồi lâu, em lại hỏi:

– Em phải làm gì?

– Em hãy trao tặng lại cho người khác tình yêu càng nhiều càng tốt -Nhà truyền giáo trả lời:

Kể từ đó đến 03 năm sau, khi em bé tắt hơi thở cuối cùng, em luôn chăm sóc, giúp đỡ, băng bó các vết thương, đút cơm cho các bệnh nhân trong trại cùi mà nhà truyền giáo đã đưa em về đó ở. Khi lìa đời, em mới lên 12 tuổi, và mọi bệnh nhân khác đã kháo láo với nhau:

– Bầu trời bé nhỏ của chúng ta đã về trời!

Vâng! Bầu trời bé nhỏ của chúng ta đã về trời! Ôi đẹp biết chừng nào tình yêu biết chia sẻ cho nhau.

Thánh Luca trong Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không những tỏ quyền năng để chữa trị cho người mù lòa, nhưng Ngài còn chia sẻ tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại, tình yêu ấy rất gần gũi: “Ngài giơ tay chạm đến người ấy và nói: ‘Ta muốn, hãy nên sạch”.

Quả thật, Chúa Giêsu là Thiên Chúa của tình thương. Bản chất yêu thương của Ngài đã khiến Ngài muốn nhận lấy thân phận của con người mà Ngài yêu, vì thế Ngài đã giơ tay chạm đến người phong cùi.

Như chúng ta biết, theo luật Do Thái, khi thấy có ai đi đến, người phong cùi phải hô lớn tiếng : “Ô uế, Ô uế!”. Còn những người nào tiếp xúc với người phong cùi sẽ bị ra ô uế và trở thành một người đồng số phận với người phong cùi.

Hẳn là Chúa Giêsu đã thừa biết những luật lệ này. Thế nhưng Ngài vẫn giơ tay chạm đến người phong cùi. Việc làm này muốn nói lên rằng Ngài muốn gánh lấy số phận của con người tội lỗi, hầu chuộc lại địa vị cho họ trước mặt Chúa.

Như vậy, ngoài việc tỏ mình ra là một Thiên Chúa quyền năng, qua việc chữa lành người phong cùi, Chúa Giêsu còn tỏ cho thấy, Ngài là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Lòng thương xót này còn được chứng tỏ qua việc Ngài lấy máu mình để chuộc tội cho những ai biết tin vào Ngài.

Phần chúng ta, là những người thừa hưởng lòng thương xót một cách nhưng không của Chúa, chúng ta cũng phải biết đem tình thương mà ban phát cho mọi người chung quanh, bằng cách chia sẻ và gánh lấy những gánh nặng cho nhau.

Thiên Chúa là tình yêu, xin Chúa dạy chúng ta luôn biết sống yêu thương và phục vụ anh chị em. Xin cho những vất vả, niềm vui và vẻ đẹp của cuộc sống đời này không làm chúng ta quên mất thực tại trời cao. Và ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng ta, mọi người sẽ nhận thấy Nước Trời đang tỏ hiện.

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

 

Lectio Divina THỨ 6 NGÀY 10-01 MÙA GIÁNG SINH

 Lc 5, 12-16

“At once the skin-disease left him” “Lập tức người ấy khỏi phong hủi”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
All-powerful Father, you have made known the birth of the Saviour by the light of a star. May he continue to guide us with the light, for he lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Cha Toàn năng. Nhờ ánh sáng ngôi sao, Cha đã tỏ cho biết Đấng Cứu Thế sinh ra. Xin Cha cho Đấng Cứu Thế tiếp tục hướng dẫn chúng con với ánh sáng của Ngài, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa, đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Luke 5,12-16 2) Tin Mừng : Lc 5, 12-16
Now it happened that Jesus was in one of the towns when suddenly a man appeared, covered with a skin-disease. Seeing Jesus he fell on his face and implored him saying, ‘Sir, if you are willing you can cleanse me.’ He stretched out his hand, and touched him saying, ‘I am willing. Be cleansed.’ At once the skin-disease left him. He ordered him to tell no one, ‘But go and show yourself to the priest and make the offering for your cleansing just as Moses prescribed, as evidence to them.’ But the news of him kept spreading, and large crowds would gather to hear him and to have their illnesses cured, but he would go off to some deserted place and pray. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trơn sạch”. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: “Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch”. Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy Ngắm
• A leper came close to Jesus. He had to live far away from others, because whoever touched him remained impure! But that leper had great courage. He transgressed or broke the norms of religion so as to be able to get close to Jesus. He said: Lord, if you want, you can heal me! That is: “It is not necessary for you to touch me. It is sufficient for the Lord to want it, and he cured him!” The sentence shows two evils: a) the evil of leprosy which renders him impure; b) the evil of solitude to which he was condemned by society and by religion. This also reveals the man‟s great faith in the power of Jesus. And Jesus profoundly moved, heals him from both evils! In the first place, to cure the solitude, he touches the leper. It is as if he would say: “For me you are not excluded. I accept you as a brother!” And then he cures the leper saying: I want it, be cured! • Một người phong hủi đã đến gần Chúa Giêsu. Ông phải sống xa người khác, vì bất cứ ai chạm đến ông thì bị ô uế! Nhưng người phong hủi đó đã thực sự can đảm. Ông đã vi phạm hoặc phá vỡ các quy tắc của tôn giáo để có thể đến gần Chúa Giêsu. Ông nói: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho con được sạch!” Nghĩa là Thầy không cần phải chạm đến con, nhưng chỉ cần muốn, Thầy có thể chữa lành con!” Câu nói cho thấy hai điều xấu : a) sự xấu của bệnh phong hủi làm cho người ta bị ô uế; b) sự xấu của sự cô độc mà người phong hủi bị xã hội và tôn giáo kết án. Điều này cũng tỏ cho thấy đức tin to lớn của người phong hủi vào quyền năng của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu vô cùng xúc động, chữa lành anh ta khỏi cả hai sự xấu! Trước hết, để chữa anh ta khỏi bị cô độc, Ngài đã chạm người phong hủi, như thể Ngài muốn nói : “Đối với tôi, anh không bị loại trừ. Tôi đón nhận anh là anh em của tôi!” Và sau đó Ngài chữa lành người phong hủi khi Ngài nói : “Ta muốn, hãy nên trơn sạch“.
• The leper, in order to be able to enter in contact with Jesus, had transgressed the norms of the law. Jesus also, in order to be able to help that excluded man and reveal to him a new face of God , transgresses the norms of his religion and touches the leper. At that time, whoever touched a leper became impure according to the religious authority and by the law of the time. • Người phong hủi, để có thể tiếp xúc với Chúa Giêsu, đã vi phạm các quy tắc của luật pháp. Chúa Giêsu cũng vậy, để có thể giúp người bị loại trừ và tỏ lộ cho anh ta một khuôn mặt mới của Thiên Chúa, Ngài cũng vi phạm những quy tắc của tôn giáo và chạm đến người phong hủi. Vào thời đó, ai chạm vào người phong hủi, thì theo giáo quyền và theo luật, đều là ô uế.
• Jesus, not only cures, but also wants the cured person to be able to live with others. He once again inserts the person in society so that he can live together with others. At that time for a leper to be accepted again in the community, he needed a certificate from a priest, that he had been cured. It is the same today. The sick person leaves the hospital having a document signed by the doctor of the section. Jesus obliges the person to go and look for the document, so that he can live normally with the others. He obliges the authority to recognize that this man has been cured. • Chúa Giêsu không chỉ chữa bệnh, nhưng Ngài còn muốn người được chữa lành có thể sống với người khác. Một lần nữa Ngài hội nhập một người vào xã hội để có thể sống với người khác. Lúc bấy giờ để một người phong cùi được chấp nhận một lần nữa trong cộng hủi được chấp nhận lại trong cộng đoàn, họ cần chứng chỉ của tư tế, chứng thực họ đã được chữa lành. Ngày nay cũng vậy. Người bệnh xuất bệnh viện, phải có một văn bản có chữ ký của bác sĩ liên hệ. Chúa Giêsu bắt buộc người đó đi tìm văn bản đó, để có thể sống bình thường với những người khác. Ngài bắt buộc quyền bính nhìn nhận người đó đã được chữa lành.
• Jesus forbids the leper to speak about the healing. The Gospel of Mark informs us that this prohibition was not effective, did not serve. The leper, went away, but then started freely proclaiming and telling the story everywhere, so that Jesus could no longer go openly into any town, but stayed outside in deserted places (Mk 1, 45) Why? Because Jesus had touched a leper. For this reason, according to the opinion of the religion of the time, now he himself was impure and should be far away from everybody. He could no longer enter into the cities. And Mark says that the people did not care at all about these official norms, in fact, people came to him from all parts (Mk 1, 45). Total Subversion! • Chúa Giêsu cấm người phong hủi nói về việc chữa lành. Tin Mừng Marcô cho chúng ta biết việc cấm đoán đó không hiệu quả, không tác dụng. Người phong hủi ra đi, nhưng ngay sau đó bắt đầu tự do tuyên bố và kể chuyện đó khắp mọi nơi, đến độ Chúa Giêsu không còn có thể công khai đi vào bất kỳ thành nào, nhưng ở bên ngoài, trong những nơi vắng vẻ (Mc 1, 45) Tại sao? Bởi vì Chúa Giêsu đã chạm vào một người hủi. Vì lý do này, theo ý kiến ​​của tôn giáo thời đó, thì bây giờ chính Ngài không còn sạch, cho nên phải ở cách xa mọi người. Ngài không còn có thể vào các thành phố nửa. Và Tin Mừng Marcô nói rằng dân chúng không quan tâm đến những quy định đó, từ khắp nơi, họ đến với Ngài (Mc 1, 45). Một sự đảo lộn hoàn toàn!
• The two-fold message which Luke and Mark give the community of their time and to all of us is the following: a) to announce the Good News means to give witness of the concrete experience that one has of Jesus. What does the leper announce? He tells the others the good that Jesus has done to him. That is all! All this! And this is the witness which impels the others to accept the Good News of God, those brought by Jesus. b) In order to take the Good News to people, it is not necessary to be afraid to transgress the religious norms which are contrary to God’s project and which render communication, dialogue and the lived experience of love, difficult. Even if this implies difficulty for the people, as it happened with Jesus. • Hai sứ điệp Luca và Marcô đưa ra cho cộng đồng trong thời các ngài và cho tất cả chúng ta là: a) loan báo Tin Mừng có nghĩa là làm chứng về kinh nghiệm cụ thể mà người ta có về Chúa Giêsu. Người phong hủi loan báo điều gì? Anh ta nói với những người khác về điều tốt Chúa Giêsu đã làm cho anh ta. Đó là tất cả! Tất cả là như vậy! Và đây là chứng từ thôi thúc người khác chấp nhận Tin Mừng của Thiên Chúa, những người được Chúa Giêsu đưa đến. b) Để đưa Tin Mừng đến cho dân chúng, không cần phải sợ vi phạm các quy tắc tôn giáo trái ngược với kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng làm cho tương quan, đối thoại và kinh nghiệm sống về tình yêu trở nên khó khăn. Điều đó đã gây nên khó khăn cho dân chúng, cũng đã xảy ra cho Chúa Giêsu.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
17. Optimism and joy

The Salesian does not give way to discouragement in face of difficulties, because he has complete trust in the Father. “Let nothing upset you”, Don Bosco used to say.

Inspired by the optimistic humanism of St Francis de Sales, he believes in man’s natural and supernatural resources without losing sight of his weakness.

He is able to make his own what is good in the world and does not bewall his own times; he accepts all that is good, especially if it appeals to the young.

Because he is a herald of the Good News he is always cheerful. He radiates this joy and is able to educate to a christian and festive way of life: “Let us serve the Lord in holy joy”.

17.  Lạc quan và vui tươi

Người Salêdiêng không nản lòng trước những khó khăn, bởi hoàn toàn tín thác nơi Chúa Cha, như lời Don Bosco dạy: “Đừng để chuyện gì làm con nao núng”.

Cảm hứng từ học thuyết nhân bản của Thánh Phanxicô Salê, họ tin vào những năng lực tự nhiên và siêu nhiên nơi con người, tuy vẫn nhìn nhận sự yếu đuối của bản tính nhân loại.

Họ tiếp nhận những giá trị trần thế và không than van về thời cuộc; giữ lại tất cả những gì là tốt lành, đặc biệt những điều thanh thiếu niên ưa thích.

Họ luôn sống vui tươi, vì là người loan báo Tin Mừng. Họ làm lan tỏa niềm vui này và biết giáo dục con người sống niềm vui đời Kitô hữu và sống tinh thần ngày lễ: “Chúng ta hãy phụng sự Chúa trong niềm vui thánh”.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• In order to help the neighbour, Jesus transgresses the law of purity. In the Church today, are there any laws which render difficult or prevent the practice of love toward neighbour? • Để giúp đỡ người lân cận, Chúa Giê-su vi phạm luật trong sạch. Trong Giáo Hội ngày nay, có luật nào gây khó khăn hay ngăn cản việc thực hành tình yêu đối với người lân cận không?
• In order to be cured, the leper had the courage to challenge the public opinion of his time. And I? • Để được chữa lành, người bị phong hủi đã can đảm đối diện với dư luận thời đó. Còn tôi?
6) Concluding prayer 6) Kinh kết
Praise Yahweh, Jerusalem, Zion, praise your God. For he gives strength to the bars of your gates, he blesses your children within you. (Ps 147,12-13) Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh CHÚA!  Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi! Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc, con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. (Tv 147, 12-13)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI