THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (năm I) Dt 8, 6-13

“Người là trung gian của một giao ước tốt hơn”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, hiện giờ vị Thượng tế của chúng ta đã lãnh một chức vụ cao trọng hơn, bởi vì Người là Ðấng trung gian của một giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy được thiết lập trên những lời hứa rất tốt lành. Vì nếu giao ước thứ nhất không khuyết điểm, thì thật sự không cần phải có giao ước thứ hai nữa. Vì Chúa khiển trách họ rằng: “Này đến ngày Ta thực hiện một giao ước mới cho nhà Israel và cho nhà Giuđa. Không phải như giao ước Ta ký kết với cha ông chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dẫn ra khỏi đất Ai-cập. Bởi chúng không trung thành với giao ước Ta, nên Ta đã bỏ chúng. Vì chưng, giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày ấy, Ta sẽ đặt các lề luật của Ta trong trí chúng, và khắc nó vào lòng chúng. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân Ta. Không còn ai phải dạy bạn hữu mình, hay mỗi người không còn phải bảo anh em mình rằng: “Hãy nhìn biết Chúa”, vì mọi người, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta; bởi Ta dung thứ các điều gian ác của chúng, và không còn nhớ đến tội lỗi của chúng nữa”. Người tuyên bố giao ước mới, thì Người làm cho giao ước thứ nhất ra cũ đi. Nhưng điều gì đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 84, 8 và 10. 11-12. 13-14.

Ðáp: Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau (c. 11a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn thấy tình thương của Chúa, và ban cho chúng con được ơn Ngài cứu độ. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng con. – Ðáp.

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. – Ðáp.

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. – Ðáp.

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 3, 13-19

“Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê, Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm 1:

Các tông đồ khi xưa cũng như chúng ta ngày nay đều được Thiên Chúa mời gọi bước vào một con đường, một sứ mệnh. Quả thật, Thiên Chúa đã gọi chúng ta bước chân vào cuộc đời này. Tiếng gọi ấy đầy thân thương và mầu nhiệm. Tiếng gọi ấy đi vào tận nơi sâu thẳm tâm hồn mỗi người và đòi hỏi một sứ đáp trả trước tình yêu Thiên Chúa.

Đức Giê-su đã gọi và chọn mười hai tông đồ. Đó là những con người mà Ngài thật sự muốn, thật sự cần họ. Ngài cho họ được ở với Ngài, chia sẻ sứ mệnh với Ngài. Ngài không gọi các ông cách chung chung nhưng gọi đích danh từng người một. Chính điều này nói lên nhân vị, nói lên phẩm giá làm người, nói lên sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho từng người trong chúng ta. Đức Giê-su muốn những con người mà chẳng có ai có thể ngờ tới. Họ chẳng giỏi giang gì, nhưng họ đã được chọn, đơn giản, vì họ là những con người mà Chúa muốn, Chúa cần đến. Về phần các tông đồ, tuy mỗi người ở trong một bối cảnh gia đình khác nhau, mang những tính cách khác nhau, làm những công việc khác nhau,… nhưng họ có một điểm chung và hoàn toàn giống nhau là từ bỏ tất cả cách quyết liệt để cất bước theo Thầy Giê-su. Một sự ra đi có phần “liều mạng”. Bởi vì, các ông được sai đi loan báo Tin Mừng, đó là một công việc đầy thách đố và vô cùng lạ lẫm đối với từng người trong các ông. Quả thật, đó là một sự đáp trả từ bên trong, từ cõi lòng. Một sự đáp trả mà dường như không mấy ai có thể hiểu thấu đáo được.

 Ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi để bước theo tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa. Ngài gọi chúng ta sống trong đời sống gia đình, Ngài gọi chúng ta sống trong đời thánh hiến. Mỗi con đường mà Ngài chuẩn bị cho chúng ta đều có một ý nghĩa, đều có một giá trị cao cả. Cho nên, bổn phận của chúng ta là phải khám phá ra những giá trị cao quý đó, để chân nhận, để biết ơn Thiên Chúa. Đồng thời, có nhận ra sứ mệnh đời sống mình, chúng ta mới có thể sống cuộc đời này cách sung mãn nhất, hạnh phúc nhất.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã gọi con bước vào cuộc đời này. Chắc chắn Chúa không muốn con chỉ sống trong vui sướng hưởng thụ, nhưng Chúa muốn con phải thực hiện một sứ mệnh, phải chiến đấu trước những thách đố của cuộc sống, để con có thể thật sự trở nên người con yêu dấu của Chúa. Xin Chúa ban cho con có thêm nghị lực để kiên vững bước theo chân Chúa cho đến cùng. Amen!

Giu-se Vũ Viết Hướng, sdb

Suy niệm 2

Một tác giả tưởng tượng việc Chúa Giêsu chọn các Tông đồ như sau: Sau những đêm dài cầu nguyện, Ngài rảo bước khắp nơi nhưng không chọn được người nào, Ngài đành đăng quảng cáo, nhưng trong số những người đến trình diện Ngài, Ngài cũng không chọn được ai.

Ngài đành tổ chức thế vận hội. Môn đầu tiên là cầu nguyện: nhiều người biểu diễn cầu nguyện rất hay nhưng Chúa không chọn được ai cả. Môn thứ hai là thờ phượng, cũng thế. Môn thứ ba là giảng thuyết, cũng chẳng được ai.

Chán nản vì mất thời giờ vô ích, Chúa Giêsu rời vận động trường để ra bờ biển hóng gió và ở đây Ngài thấy đám dân chài. Ngài đứng quan sát và nhận ra có một số người để hết tâm hồn vào công việc. Ngài nghĩ thầm họ là những người có quả tim. Và thế là Ngài chọn họ làm tông đổ của Ngài.

Chúa Giêsu không chọn những người tài cao học rộng giàu sang và có địa vị xã hội cao, mà Ngài đã chọn những người bình thường mà có tấm lòng và những người có thiện chí để biết sông chung với người khác. Hai điều này là đủ, mọi điều khác Chúa sẽ từ từ lo.

Nhìn vào những người Chúa tuyển chọn chúng ta thấy:

Họ là những con người bình thường. Không có ai trong họ giàu có hay danh tiếng. Họ cũng chẳng phải là người có thế lực trong xã hội. Họ không phải là những người học giả, mà chỉ là những người bình dân, đơn giản. Chọn họ làm Tông

đồ là Chúa Giêsu đã muốn họ làm thay đổi cả thế giới. Công việc của Chúa Giêsu không đặt trong tay những người mà thế giới cho là những vĩ nhân, nhưng ở trong tay những người bình thường như các Tông đồ, như chúng ta.

Chúa tuyển chọn và cho họ vào sống trong một tập thể pha trộn lạ kỳ. Chỉ cần nhìn vào nhân vật được nhiều người để- ý là Matthêu, người thu thuế và Simon thuộc nhóm nhiệt thành… bấy nhiêu điều trứng dẫn đó cũng đủ thấy sự phức tạp trong nhóm tông đồ mà Chúa Giêsu tuyển chọn này.

Matthêu, người thu thuế, bị xem là tên phản quốc hại dân; Simon là người nhiệt thành. Nhóm nhiệt thành là những người ái quốc quá khích, từng thề nguyền sẽ giết hết mọi kẻ phản quốíc và mọi người Rôma mà họ có thể giết được.

Phải nói đây là một phép lạ về quyền năng của Chúa Giêsu. Chúa đã làm cho những người là kẻ thù của nhau có thể sông thuận hòa với nhau trong đoàn thể Tông đồ của Chúa. Đây là một bài học hết sức quý giá cho chúng ta.

Suy niệm về việc Chúa Giêsu tuyển chọn 12 Tông đồ, chúng ta cũng được mời gọi để nhận ra sứ mệnh tông đồ của mỗi người chúng ta. Hãy làm cho Chúa Giêsu được sống ngay trong cuộc sống của thế giới hôm nay.

Trước hết, ta hãy cầu nguyện cho ơn gọi của chính mình. Rồi kế đến hợp tác với Chúa, để ơn gọi của ta ngày càng triển nở tốt đẹp. Hợp tác bằng cách nào cũng được, miễn là làm cho người ta hiểu và mến yêu Chúa Giêsu hơn.

Chúa Giêsu đã không chọn người có tài cao học rộng, giàu sang hay có địa vị, nhưng Ngài lại chọn người có tấm lòng và thiện chí. Xin cho ta luôn biết tạ ơn Chúa mỗi ngày và nhiệt tình loan báo tình thương của Chúa cho mọi người.

Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày