THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH

THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH

Bài Ðọc I: Cv 9, 1-20

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Saolô còn mải say mê hăm doạ giết các môn đồ Chúa, ông đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến hội đường ở Ðamas, để nếu gặp ai theo đạo ấy bất luận nam nữ, ông trói đem về Giêrusalem. Ðang khi đi đường lúc đến gần Ðamas, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông, ông ngã xuống đất và nghe tiếng phán rằng: “Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?” Ông thưa: “Lạy Ngài, Ngài là ai?” Chúa đáp: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ; giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi”. Saolô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Chúa phán: “Hãy chỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì”. Những kẻ đồng hành với ông đứng lại, hoảng hốt; họ nghe rõ tiếng mà không thấy ai. Saolô chỗi dậy khỏi đất, mắt ông vẫn mở, mà không trông thấy gì. Người ta cầm tay dẫn ông vào thành Ðamas; ông ở lại đấy ba ngày mà không thấy, không ăn, cũng không uống.

Bấy giờ ở Ðamas, có một môn đồ tên là Anania; trong một thị kiến, Chúa gọi ông rằng: “Anania”. Ông thưa: “Lạy Chúa, này con đây”. Chúa phán: “Hãy chỗi dậy và đến phố kia gọi là phố “Thẳng”, và tìm tại nhà Giuđa một người tên là Saolô, quê ở Tarsê; ông ta đang cầu nguyện”. (Saolô cũng thấy một người tên Anania bước vào, và đặt tay trên ông để ông được sáng mắt). Anania thưa: “Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này rằng: ông đã gây nhiều tai ác cho các thánh của Chúa tại Giêrusalem; tại đây, ông đã được các vị thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa”. Nhưng Chúa phán: “Cứ đi, vì người này là lợi khí Ta đã chọn, để mang danh Ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ vì danh Ta”. Anania ra đi, bước vào nhà, và đặt tay trên Saolô mà nói: “Anh Saolô, Chúa Giêsu, Ðấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến cùng anh, để anh được thấy và được tràn đầy Thánh Thần”. Tức thì có thứ gì như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông được sáng mắt; ông chỗi dậy chịu phép rửa, và sau khi ăn uống, ông được lại sức. Ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Ðamas. Và lập tức ông rao giảng trong các hội đường rằng: Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa.

Ðáp Ca: Tv 116, 1. 2

Ðáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người. – Ðáp.

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. – Ðáp.

Alleluia: Ga 14, 16

Alleluia, alleluia! – Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 53-60

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Capharnaum.

Suy niệm

Có thầy truyền giáo kể rằng ở rừng Amazon có một bộ tộc, khi người thân của họ chết thì họ đốt xác thành than rồi cho vào nước và mọi người cùng uống nước đó. Nhiều nhà truyền giáo mới khi được sai đến với bộ tộc này cảm thấy rất ái ngại trước phong tục kỳ quái của họ. Đối với một người hiện đại đánh giá phong tục này chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng đây là một hủ tục kinh tởm, đáng bị loại bỏ. Họ sẽ tự đặt câu hỏi rằng không biết những người thổ dân này đang nghĩ điều quái dị gì trong đầu, mà họ lại duy trì một hủ tục điên rồ như thế?

Tuy nhiên, nếu được nghe giải thích về phong tục này, chúng ta mới thấy nó không phải điên rồ và không thể hiểu nổi. Trái lại, đây là một phong tục thật ý nghĩa và linh thiêng. Sở dĩ những người thổ dân đốt xác người chết rồi hòa với nước đề uống là vì họ tin rằng làm như thế người thân đã khuất sẽ trỏ thành máu thịt của họ và sẽ sống mãi trong họ. Nghe tới đây ta mới thấy tình cảm của những người thổ dân thật cao quý và nét đẹp trong phong tục của họ.

Liên hệ bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng thịt và máu Ngài sẽ trở thành của ăn, thức uống để nuôi sống mọi người. Do đó, nhiều người Do Thái cảm thấy khó chịu vì những lời chói tai này. Họ nghĩ rằng ai đời lại có người đi mời người khác ăn thịt và uống máu mình. Chỉ có người điên mới làm như thế. Cũng vì lẽ đó mà nhiều môn đệ bỏ Chúa Giêsu và từ đó không còn theo Người nữa.

Giống như câu chuyện của những người thổ dân, nếu không thấu hiểu được những lời Chúa Giêsu nói, ta cũng cảm thấy Người thật kỳ quái và điên rồ. Ta cũng sẽ giống như những người Do Thái cho rằng những lời Người nói thật khó nghe và không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng nếu hiểu được ý nghĩa sâu xa Lời Chúa, chắc chắn ta sẽ phải thốt lên: “Ôi! Đây thật là cả một huyền nhiệm về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại.”

Chúa Giêsu đã từng nói không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám liều mạng sống vì người mình yêu. Vậy mà,Thiên Chúa đã không chỉ liều mạng sống vì yêu ta. Vì yêu nhân loại, Chúa Giêsu đã từ cõi trời đầy vinh quang xuống thế làm phàm nhân trong hoàn cảnh thấp hèn hơn hết mọi người. Ngài lại còn chịu chết nhục nhã trên thập giá. Xác thịt Người phải chịu đớn đau tan nát đến nỗi giọt máu cuối cùng của Ngài cũng đổ ra để đền tội và cứu chuộc chúng ta. Tình yêu đó lớn đến nỗi ngay cả việc Chúa chết vì ta Người vẫn cảm thấy chưa đủ mà Người còn sống lại vì ta.

 Đặc biệt trong Bí tích Thánh Thánh Thể, Người ở lại với ta luôn mãi cho đến ngày tận thế. Nơi đó, hằng ngày Chúa Giêsu vẫn trao ban Mình và Máu của Người làm của ăn nuôi dưỡng hồn ta. Vì vầy, mỗi lần tham dự Thánh Lễ rước Mình và Máu Thánh Chúa thì tình yêu Thiên Chúa lại tuôn trào và bao phủ lấy ta. Những lời Chúa Giêsu đã phán xưa kia lại được ứng nghiệm và hiện tại hóa: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy.”

Lạy Chúa Giêsu rất đáng yêu đáng mến! Con tin thật mỗi lần trong Thánh Lễ khi linh mục đọc lời truyền phép thì bánh và rượu trở thành Mình và Máu rất châu báu của Chúa. Xin giúp con luôn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Chúa mỗi lần con được rước Chúa vào tâm hồn con. Ước gì Chúa luôn ở lại với con để con luôn được ở trong Chúa và Chúa luôn ở trong con.  

Giuse Bùi Công Thiện SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ 6 SAU CN XXIV TN
THỨ NĂM
THỨ TƯ SAU CN XXIV TN
MẸ SẦU BI
LECTIO DIVINA LỄ MẸ SẦU BI